Publicaties / Thema's

Regionale netwerken

De hogescholen zijn met hun praktijkgericht onderzoek actief in tal van netwerken waarbij er met lokale partners wordt gewerkt aan oplossingen voor regionale maatschappelijke uitdagingen. De Vereniging Hogescholen vervult hier regelmatig een coördinatiefunctie waarbij de opbrengst van deze regionaal ontwikkelde kennis op nationaal niveau wordt gedeeld. Zo realiseren we landelijke impact. De Vereniging Hogescholen is namens de hogescholen actief betrokken bij volgende netwerken:
 

Katapult
De Vereniging Hogescholen is onderdeel van het landelijk PPS-Netwerk van Katapult waarbinnen zo’n 450 PPS-en zijn vertegenwoordigd. Katapult organiseert netwerkbijeenkomsten om het onderling leren van en met elkaar te stimuleren. Samen met de Vereniging Hogescholen organiseert Katapult ook regelmatig themabijeenkomsten specifiek gericht op de Centres of Expertise van de hogescholen.
 

City Deal Kennis Maken (CDKM)
De inzet van de CDKM is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van regionale maatschappelijke opgaven door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De deelnemende steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als rijke leeromgeving voor studenten en onderzoekers. Anno 2023 maken maar liefst 20 steden en hun kennisinstellingen actief deel uit van de CDKM.
 

Netwerk Kennissteden Nederland (NKN)
Het NKN is het platform waar de kennissteden van ons land en de koepels van hoger onderwijsinstellingen en studentenhuisvesters elkaar ontmoeten. De kennissteden zijn de 13 steden in Nederland die zowel een hogeschool als een universiteit vestigen. De belangrijkste ambitie van het NKN is het versterken van de kennis- en innovatiekracht van Nederland als kennisland. Dit doet het netwerk door regionale kennis uit te wisselen, van elkaar te leren en gezamenlijk doelen te stellen. Daarbij behartigt het netwerk de gezamenlijke belangen en is het NKN gesprekspartner van  betrokken ministeries, andere koepelorganisaties en relevante partijen.
 

Samenwerking met de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s) 
In een samenwerkingsconvenant hebben de hogescholen en de ROM’s in Nederland afgesproken om hun wederzijdse kennis en netwerken in te zetten om de innovatieve kracht van het bedrijfsleven in hun regio’s te vergroten. De ROM’s en de hogescholen hebben op veel vlakken al jaren lang een goede samenwerking met elkaar. Samen met de overige stakeholders spannen de hogescholen en de ROM’s zich in om het systeem voor valorisatie en impact in Nederland verder de ontwikkelen.
 


Zie ook:


Gerelateerde artikelen