Vereniging Hogescholen

Actueel

Reactie VH onderzoek Amnesty International

Actueel 9 juni 2021

Op woensdag 9 juni 2021 publiceerde I&O Research in opdracht van Amnesty International Nederland een onderzoek naar verkrachting onder studenten. In een reactie zegt Maurice Limmen, voorzitter van de…

Lees meer

Vul ook de enquête verkenning vervolgonderwijs in

Actueel 4 juni 2021

Bent u docent, studieadviseur, aansluitingscoördinator, studieloopbaanbegeleider of op een andere manier betrokken bij het onderwijs aan (eerstejaars) studenten in het hbo? Dan leren het SLO en het…

Lees meer

Kennis over jonge kind gebundeld in expertisecentrum

Actueel 2 juni 2021

Vandaag was minister Van Engelshoven aanwezig bij het startsymposium van het Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind (LEJK), gefinancierd uit de strategische lerarenagenda van de Vereniging Hogescholen…

Lees meer

Hogescholen willen extra opleidingsplaatsen zorg

Actueel 28 mei 2021

Er moeten op hogescholen 120 extra opleidingsplaatsen komen voor werk-leer-trajecten voor specialistisch verpleegkundigen. Deze extra opleidingsplaatsen zijn nodig om de grote werkdruk in de zorg op…

Lees meer

VH stelt verkenningscommissie Hogere Sociale Studies in

Actueel 25 mei 2021

De Vereniging Hogescholen heeft op 21 mei jl. de externe commissie ingesteld voor de verkenning van de hbo-sector Hogere Sociale Studies (HSS). De verkenning vindt plaats aan de hand van vier…

Lees meer
Meer nieuws

Sectoren