Profiel

Leen Fokker

Leen is senior beleidsadviseur binnen het team Onderzoek van de Vereniging Hogescholen. Hierbinnen houdt Leen zich bezig met verschillende onderwerpen waarbij de samenwerking tussen de hogescholen en het beroepenveld centraal staat.

Netwerken
Katapult
De VH is onderdeel van het PPS-Netwerk van Katapult waarbinnen zo’n 450 PPS-en zijn vertegenwoordigd. Katapult organiseert netwerkbijeenkomsten om het onderling leren van en met elkaar te stimuleren. Samen met de Vereniging Hogescholen organiseert Katapult ook regelmatig themabijeenkomsten specifiek gericht op de Centres of Expertise van de hogescholen.

Netwerk Kennissteden Nederland (NKN)
Het Netwerk Kennissteden Nederland vertegenwoordigd de steden die zowel een hogeschool als een universiteit in hun stad gevestigd hebben. Namens de VH vertegenwoordigd Leen de hogescholen binnen de stuurgroep van het NKN. Deze stuurgroep heeft tot doel de burgermeesters en bestuurders van het NKN te faciliteren om de samenwerking en kennisinfrastructuur van de kennissteden te versterken.

City Deal Kennis Maken (CDKM)
De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij te betrekken. Leen is Lid van de CDKM-stuurgroep die tot taak heeft de CDKM-regeling tot goede uitvoer te brengen en de kennisdeling en onderlinge afstemming tussen de 25 betrokken steden en hun kennisinstellingen te stimuleren.

Secretaris bestuurlijke werkgroep Valorisatie
Valorisatie en doorwerking van Praktijkgericht onderzoek wordt steeds belangrijker. Daarom heeft het bestuur van de VH de bestuurlijke werkgroep Valorisatie opgericht, om scherp formuleren wat de hogescholen nodig hebben om valorisatie verder te kunnen stimuleren. De opdracht is tweeledig: het gaat over de bouwstenen en positie van het hbo t.a.v. een Groeifondsaanvraag als wel het ontwikkelen van een eenduidige visie op maatschappelijke impact. 

Dossiers
Centres of Expertise
Centres of Expertise zijn een erkende en succesvolle vorm van publiek‐private / publiek‐publieke samenwerking waarmee de hogescholen invulling geven aan hun zwaartepuntvorming. Sinds de start van de eerste Centres of Expertise in 2011 zijn er inmiddels meer dan vijftig Centres actief en bestaan er verschillenden initiatieven tot het oprichten van nieuwe Centres vanuit de hogescholen.

Learning Communities / HCA
Learning Communities zijn een vorm van Publiek-Private Samenwerking waarbij leren, werken en innoveren bij elkaar komen. Deze communities zijn altijd thematisch ingericht en worden gekenmerkt door een grote vorm van diversiteit waarbij ze zich richten op zowel studenten als op de beroepsprofessional (LLO). Een Learning Community is een rijke leeromgeving waarbij er gewerkt, geleerd en geïnnoveerd wordt in de beroepspraktijk.

Innovatie Trainees
Het innovatietraineeship is opgezet in samenwerking met Regiorgaan SIA en heeft tot doel om de onderzoeksrelatie tussen de hogeschool en het mkb te versterken. Hiermee willen SIA en de hogescholen het innovatievermogen van het mkb vergroten en de kennispositie van de hogeschool verstevigen.
Een innovatietrainee doet gedurende 1,5 jaar praktijkgericht onderzoek bij een mkb-onderneming, eerst als stagiair en na het afstuderen als medewerker van het bedrijf. Gedurende het gehele onderzoek wordt de trainee begeleidt door de hogeschool.

Atlas Praktijkgericht Onderzoek / Publinova
Hogescholen doen veel praktijkgericht onderzoek. Dit draagt bij aan de vernieuwing van onderwijs, innovaties in het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De resultaten die dit onderzoek opleveren zijn veelzijdig. Naast artikelen zijn dit bijvoorbeeld prototypes, protocollen, modellen of lesmateriaal. Publinova wil al deze resultaten uit praktijkgericht onderzoek via een webportal beter vindbaar en toegankelijker maken voor een breed publiek. Publinova bevindt zich nu in de testfase waarbij het doel is om eind 2022 “live” te gaan. Tot die tijd is een overzicht van lectoren, Centres of Expertise en lectorenplatforms te vinden in de Atlas Praktijkgericht onderzoek.