Publicaties / Thema's

Visitatieplanning CEKO 2016-2021

De hogeschool is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen onderzoek. Het doel van de visitatie van onderzoekseenheden is het geven van een beoordeling over de kwaliteitszorg van het onderzoek en de organisatie ervan in de onderzoekseenheid. Uitgangspunt is dat iedere onderzoekseenheid minimaal één keer per zes jaar gevisiteerd wordt door een onafhankelijke externe visitatiecommissie. Deze visitaties worden uitgevoerd in opdracht van de hogeschool. Op basis hiervan wordt door elke hogeschool een zesjaarlijkse planning van onderzoeksvisitaties gemaakt. Op basis van deze plannen is de visitatieplanning van alle hogescholen opgesteld. 

In de visitatieplanning wordt per jaar aangegeven wanneer de visitatie van een onderzoekseenheid plaatsvindt respectievelijk heeft plaatsgevonden. Als zowel het visitatierapport als de reactie van het College van Bestuur zijn verstrekt dan wordt de visitatie afgevinkt (v). De visitaties die in het betreffende kalenderjaar worden uitgevoerd zijn geel (-) van kleur als ze nog niet aan de CEKO zijn verstrekt. De regel kleurt rood (x) als de visitatie 1 kalenderjaar terug op de planning stond. Als een visitatie is uitgesteld (of is afgelast) wordt dit aangegeven in de planning. Het visitatierooster wordt elk trimester aangepast. 


Gerelateerde artikelen