Over de Vereniging

De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek op 36 hogescholen. Samen met onze leden beïnvloeden we de politieke besluitvorming en zijn we een belangrijke gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overheden. De hogescholen tellen samen 450.000 studenten en 55.000 medewerkers, en verzorgen 194 bachelor-, 71 master- en 73 Ad-opleidingen, verspreid over de zeven hbo-sectoren.

Bestuur
Het bestuur van de Vereniging Hogescholen bestaat uit zeven personen waaronder de voorzitter.

Zie ook:

Profiel voorzitter Vereniging Hogescholen
Vanwege de benoeming van voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Thom de Graaf, tot vice-president van de Raad van State per 1 november a.s. ontstaat binnen de vereniging de vacature van voorzitter. U kunt het profiel hier downloaden.