Organisatie

De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek op 36 hogescholen. We zijn een gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overheden, en beïnvloeden de politieke besluitvorming.

Bestuur
Het bestuur van de Vereniging Hogescholen bestaat uit zeven personen waaronder de voorzitter.

Jaarplannen

Jaarverslag en Jaarrekening

(Zie ook: Jaarverslagen en jaarplannen Vereniging Hogescholen)


Informatie