Organisatie

De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek op 36 hogescholen. We zijn een gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overheden, en beïnvloeden de politieke besluitvorming.

Hogescholen zien het als hun publieke opdracht om de professionele kant van het hoger onderwijs in de toekomst volwaardig invulling te geven op álle niveaus van 5 tot en met 8. Dat willen ze doen voor zowel initieel als postinitieel onderwijs, met praktijkgericht onderzoek en in nauwe relatie met de regio waarin ze opereren. Uiteindelijk moet dat uitmonden in gelijke ontplooiingskansen voor álle studenten.

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Hogescholen bestaat uit acht personen waaronder de voorzitter.

Jaarplannen

Jaarverslag en Jaarrekening

(Zie ook: Jaarverslagen en jaarplannen Vereniging Hogescholen)


Informatie