Over de Vereniging

De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek op 36 hogescholen. Samen met onze leden beïnvloeden we de politieke besluitvorming en zijn we een belangrijke gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overheden. De hogescholen tellen samen 453.000 studenten en 48.000 medewerkers, en verzorgen 171 bachelor-, 92 master- en 95 Ad-opleidingen, verspreid over de zeven hbo-sectoren.

Bestuur
Het bestuur van de Vereniging Hogescholen bestaat uit zeven personen waaronder de voorzitter.

Zie ook: