Sector

Gezondheidszorg

Ruim 50.000 studenten, verdeeld over zeventien hogescholen, volgen een opleiding voor een beroep in de gezondheidszorg. Het publiek bekostigde onderwijsaanbod bestaat uit 19 bacheloropleidingen, 15 hbo-masters en één wo-master, evenals twee associate degree opleidingen. De afgelopen jaren is de sector voortdurend gegroeid. Met name bij de opleiding tot verpleegkundige en bij de opleiding tot fysiotherapeut zijn de studentenaantallen sterk toegenomen. Ook het aantal studenten dat kiest voor een masteropleiding is flink gestegen.

 


Sectoraal adviescollege
Elk van de zeven sectoren in het hbo beschikt over een sectoraal adviescollege (sac), zo ook het hoger gezondheidszorgonderwijs (hgzo). De rol van het sac is het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over sectorale aangelegenheden. Speciaal bij opleidingsprofielen speelt het sac een adviserende rol. Het sac beoordeelt de profielen aan de hand van een vast referentiekader, zodat de opleidingsprofielen in het hgzo goed herkenbaar zijn en aandacht besteden aan onderdelen die voor de sector belangrijk zijn. Daarnaast neemt het adviescollege actief deel aan gesprekken die plaatsvinden met stakeholders op landelijk niveau (branche-, beroeps-, overheidsorganisaties, etc.). Het sac hecht er waarde aan de hogescholen goed te informeren over gesprekken en ontwikkelingen die gaande zijn.


Gerelateerd nieuws

Hogescholen willen extra opleidingsplaatsen zorg

Article

Er moeten op hogescholen 120 extra opleidingsplaatsen komen voor werk-leer-trajecten voor specialistisch verpleegkundigen. Deze extra opleidingsplaatsen zijn nodig om de grote werkdruk in de zorg op korte termijn te verminderen. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Er is grote behoefte aan meer zorgprofessionals. Hogescholen willen er alles aan doen om snel meer specialistisch verpleegkundigen op te leiden.”

Lees meer

Opleiden en verbinden om tekort aan zorgprofessionals op te lossen

Article

De gezondheidszorgopleidingen zo aantrekkelijk mogelijk maken en relevant houden voor de arbeidsmarkt. Dat is de inzet van het sectorplan ‘Gezond opleiden 2021-2025’, opgesteld door het sectoraal adviescollege hoger gezondheidszorgonderwijs van de Vereniging Hogescholen. “Hogescholen zetten daarmee alles op alles om zoveel mogelijk bij te dragen aan oplossen van het tekort aan zorgprofessionals”, aldus Carolien Sino, voorzitter van het adviescollege. 

Lees meer

Hogescholen zetten opnieuw stappen met de Sustainable Development Goals

Article

De duurzame ontwikkelingsdoelen moeten onderdeel zijn van het hoger onderwijs zodat de leiders van de toekomst uitgerust worden met de juiste kennis en vaardigheden. Op het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen werd bekend dat alle 36 hogescholen het SDG Charter hebben ondertekend. Maar daar blijft het niet bij: Avans Hogeschool, Fontys, Hanzehogeschool en Saxion lanceren een vernieuwend content- en stageplatform SDG on Stage dat studenten en duurzame ondernemingen rondom de Sustainable Development Goals verbindt.

Lees meer

Meer informatie