Publicaties / Thema's

Publicatie klachten wetenschappelijke integriteit - 2022

De VH heeft in 2018 de gedragscode wetenschappelijke integriteit ondertekend. Naast principes en normen zijn er ook zorgplichten voor instellingen met betrekking tot wetenschappelijke integriteit opgenomen. Zo is er het nodige bepaald voor het inrichten van een (uniforme) klachtenprocedure voor klachten met betrekking tot
wetenschappelijke integriteit.

Als een klacht wijst op een schending van de wetenschappelijke integriteit, dan volgt een onderzoek door een integriteitscommissie. Als de klacht gegrond is, beslist het college van bestuur wat de consequenties zijn. Alle gevallen waarin een College van Bestuur een definitieve beslissing heeft genomen worden binnen zes weken na die beslissing op deze website gepubliceerd (zie format publicatie klachten op VH-website).


Gerelateerde artikelen