Publicaties / Sectoren

Meta-analyse maatschappelijke opgaven relevant voor het hbo

Het onderzoek 'Meta-analyse maatschappelijke opgaven relevant voor het hbo' is uitgevoerd door Berenschot. In de bestuursvergadering van de Vereniging Hogescholen van 13 december 2019 is opdracht gegeven tot het doen van een meta-analyse. Doel was een overzicht van de voor het hbo meest relevante maatschappelijke vraagstukken met daaraan gekoppeld de hbo-sectoren die daarin een rol spelen. We kunnen geen sectorplannen meer maken, zonder interactie met de sectoren om ons heen en zonder een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven. De meta-analyse dient dan ook als vertrekpunt voor toekomstige sectorplannen en sectorale verkenningen.


Gerelateerde artikelen