Thema naar overzicht

Hogescholen en regionale kennisontwikkeling

Praktijkgericht onderzoek draagt bij aan de kennisontwikkeling van de regio omdat het onderzoek van de hogescholen rechtstreeks wordt gevoed door vragen uit de (regionale) beroepspraktijk. Ontwikkelde kennis vanuit het praktijkgericht onderzoek wordt direct doorgevoerd naar de verbonden beroepsopleidingen. Dit zorgt voor actueel en innovatief onderwijs. Van de hbo-afgestudeerden gaat 85% werken in de regio waarin zij opgeleid zijn. Een goede aansluiting tussen de regio en de hogeschool leidt daarom tot meer kennis, meer innovatie en meer talent in de regio. Deze regionale onderzoeks- en innovatiesystemen zijn essentieel voor de innovatiekracht van Nederland.

Regionale onderzoekscentra en leergemeenschappen
De hogescholen in Nederland hebben tal van onderzoekscentra en leergemeenschappen waar gezamenlijk met de beroepspraktijk wordt geleerd, gewerkt en geïnnoveerd. Kenmerkend voor deze regionale leergemeenschappen is dat onderwijs en praktijkgericht onderzoek hier bij elkaar komen en elkaar versterken. Deze leergemeenschappen kennen verscheidene verschijningsvormen, zoals: Centres of Expertise, Learning Communities en Werkplaatsen, (living) labs. Toelichting

Regionale netwerken
De hogescholen zijn met hun praktijkgericht onderzoek actief in tal van netwerken waarbij er met lokale partners wordt gewerkt aan oplossingen voor regionale maatschappelijke uitdagingen. De Vereniging Hogescholen vervult hier regelmatig een coördinatiefunctie waarbij de opbrengst van deze regionaal ontwikkelde kennis op nationaal niveau wordt gedeeld. Zo realiseren we landelijke impact. De Vereniging Hogescholen is namens de hogescholen actief betrokken bij volgende netwerken: Katapult, City Deal Maken (CDMK), Netwerk Kennissteden Nederland, Samenwerking met Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM's). Toelichting

 

Contactpersoon

Leen Fokker Team Onderzoek

Gerelateerd nieuws

VH gaat graag in gesprek over toekomstverkenning mbo-hbo-wo

Article

De Vereniging Hogescholen heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van demissionair minister Dijkgraaf over de Toekomstverkenning “Vandaag is 2040". In deze Kamerbrief worden vijf urgente thema's benoemd voor het volgende Kabinet. Het zijn voor de hogescholen herkenbare en relevante thema's die aansluiten op de eigen ambitie. Maurice Limmen, voorzitter van de VH, gaat daarover graag in gesprek: “Een goed opgeleide beroepsbevolking en het optimaal benutten van alle talenten in ons land is maatschappelijk van cruciaal belang, hogescholen kunnen én willen hieraan nog meer bijdragen."

Lees meer

Versterking praktijkgericht onderzoek op hogescholen

Article

Met de ondertekening van de Overeenkomst Versterking praktijkgericht onderzoek krijgen hogescholen en het Regieorgaan SIA nieuw houvast om in de komende vijf jaar het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen. Vorige week werden de handtekeningen geplaatst van minister Dijkgraaf van OCW (mede namens zijn collega Adriaansens van Economische Zaken), voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en de bestuurders van de NWO, ROM-NL, TNO, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Lees meer

Ministerie trekt 45 miljoen uit voor behoud hbo-aanbod in krimpregio’s

Article

Het ministerie van OCW heeft vandaag de eerste 45 miljoen euro van in totaal 90 miljoen euro toegekend aan hbo-opleidingen in regio’s die te maken hebben met dalende studentenaantallen door een krimpende bevolking. Hogescholen gaan dat geld gebruiken om te voorkomen dat ze om die reden met bepaalde opleidingen moeten stoppen.

Lees meer

Meer informatie