Thema naar overzicht

Hogescholen en regionale kennisontwikkeling

Praktijkgericht onderzoek draagt bij aan kennisontwikkeling van de regio omdat het onderzoek van de hogescholen rechtstreeks wordt gevoed door vragen uit de (regionale) beroepspraktijk. Ontwikkelde kennis vanuit het praktijkgericht onderzoek wordt direct doorgevoerd naar de verbonden beroepsopleidingen. Dit zorgt voor actueel en innovatief onderwijs. Van de hbo-afgestudeerden gaat 85 procent werken in de regio waarin zij opgeleid zijn. Een goede aansluiting tussen de regio en de hogeschool leidt daarom tot meer kennis, meer innovatie en meer talent in de regio. Deze regionale onderzoek- en innovatiesystemen zijn essentieel voor de innovatiekracht van Nederland.

Regionale onderzoekscentra en leergemeenschappen
De hogescholen in Nederland hebben tal van onderzoekscentra en leergemeenschappen waar gezamenlijk met de beroepspraktijk wordt geleerd, gewerkt en geïnnoveerd. Kenmerkend voor deze regionale leergemeenschappen is dat onderwijs en praktijkgericht onderzoek hier bij elkaar komen en elkaar versterken. Deze leergemeenschappen kennen verschillende verschijningsvormen, zoals: Centres of Expertise, Learning Communities en Werkplaatsen, (living) labs. Toelichting

Regionale netwerken
De hogescholen zijn met hun praktijkgericht onderzoek actief in tal van netwerken waarbij er met lokale partners wordt gewerkt aan oplossingen voor regionale maatschappelijke uitdagingen. De Vereniging Hogescholen vervult hier regelmatig een coördinatiefunctie waarbij de opbrengst van deze regionaal ontwikkelde kennis op nationaal niveau wordt gedeeld. Zo realiseren we landelijke impact. De Vereniging Hogescholen is namens de hogescholen actief betrokken bij volgende netwerken: Katapult, City Deal Kennis Maken (CDKM), Netwerk Kennissteden Nederland (NKN), Samenwerking met Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM's). Toelichting

 

Contactpersoon

Leen Fokker Team Onderzoek

Gerelateerd nieuws

Kennismaking bestuur Vereniging Hogescholen met minister Bruins

Article

Op 16 juli maakte het bestuur van de Vereniging Hogescholen kennis met minister Bruins van OCW. Naast de officiële kennismaking stond ook het beleid voor de komende jaren op de agenda. Daarover overhandigde voorzitter Maurice Limmen een brief aan minister Bruins. Maurice Limmen over het gesprek: “Het was een prettige kennismaking, het is merkbaar dat minister Bruins het hbo goed kent. Wij staan open voor een constructieve samenwerking”.

Lees meer

Vereniging Hogescholen vraagt aandacht voor zorgpunten internationalisering bij Tweede Kamer en stuurt brief over hoofdlijnenakkoord aan formateur

Article

De Vereniging Hogescholen heeft deze week flink gelobbyd voor de belangen van het hbo. Vanmiddag hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de Wet Internationalisering in balans (WIB). VH-voorzitter Maurice Limmen was uitgenodigd om in te gaan op de gevolgen van dit wetsvoorstel.

Lees meer

Maurice Limmen in Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen

Article

Op 18 april hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de bevolking. Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie SZW sprak Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deze middag over hoe het hbo en demografische ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, en wat er gedaan kan worden om die elkaar te laten versterken. Ook, en juist, als het geboortecijfer terugloopt. Want hogescholen leveren goed opgeleide mensen af, die binnen (zeer) korte tijd werk op hbo-niveau of hoger vinden.

Lees meer