Thema naar overzicht

Hogescholen en regionale kennisontwikkeling

Praktijkgericht onderzoek draagt bij aan de kennisontwikkeling van de regio omdat het onderzoek van de hogescholen rechtstreeks wordt gevoed door vragen uit de (regionale) beroepspraktijk. Ontwikkelde kennis vanuit het praktijkgericht onderzoek wordt direct doorgevoerd naar de verbonden beroepsopleidingen. Dit zorgt voor actueel en innovatief onderwijs. Van de hbo-afgestudeerden gaat 85% werken in de regio waarin zij opgeleid zijn. Een goede aansluiting tussen de regio en de hogeschool leidt daarom tot meer kennis, meer innovatie en meer talent in de regio. Deze regionale onderzoeks- en innovatiesystemen zijn essentieel voor de innovatiekracht van Nederland.

Regionale onderzoekscentra en leergemeenschappen
De hogescholen in Nederland hebben tal van onderzoekscentra en leergemeenschappen waar gezamenlijk met de beroepspraktijk wordt geleerd, gewerkt en geïnnoveerd. Kenmerkend voor deze regionale leergemeenschappen is dat onderwijs en praktijkgericht onderzoek hier bij elkaar komen en elkaar versterken. Deze leergemeenschappen kennen verscheidene verschijningsvormen, zoals: Centres of Expertise, Learning Communities en Werkplaatsen, (living) labs. Toelichting

Regionale netwerken
De hogescholen zijn met hun praktijkgericht onderzoek actief in tal van netwerken waarbij er met lokale partners wordt gewerkt aan oplossingen voor regionale maatschappelijke uitdagingen. De Vereniging Hogescholen vervult hier regelmatig een coördinatiefunctie waarbij de opbrengst van deze regionaal ontwikkelde kennis op nationaal niveau wordt gedeeld. Zo realiseren we landelijke impact. De Vereniging Hogescholen is namens de hogescholen actief betrokken bij volgende netwerken: Katapult, City Deal Maken (CDMK), Netwerk Kennissteden Nederland, Samenwerking met Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM's). Toelichting

 

Contactpersoon

Leen Fokker Team Onderzoek

Gerelateerd nieuws

Maurice Limmen in Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen

Article

Op 18 april houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de bevolking. Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie SZW spreekt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deze middag over hoe het hbo en demografische ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, en wat er gedaan kan worden om die elkaar te laten versterken. Ook, en juist, als het geboortecijfer terugloopt. Want hogescholen leveren goed opgeleide mensen af, die binnen (zeer) korte tijd werk op hbo-niveau of hoger vinden.

Lees meer

Toekomstverkenning vervolgonderwijs - boodschap van het hbo

Article

Op maandag 15 april 2024 vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van het stelsel van vervolgonderwijs. Wat is van essentieel belang voor hogescholen en daarmee voor de maatschappij? Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen vat het samen voor de deelnemende Kamerleden.

Lees meer

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

Meer informatie