Publicaties / Thema's

Forum voor Praktijkgericht Onderzoek (2007-2011)

Het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek (2007-2011) was het landelijk netwerk van lectoren werkzaam aan hogescholen. Het werd in 2007 opgericht als bijzonder verenigingsorgaan van de Vereniging Hogescholen (destijds HBO-raad).

Doel
Het Forum had als doel om vanuit het perspectief van lectoren te werken aan de kwaliteitsontwikkeling en maatschappelijke positionering van lectoren en praktijkgericht onderzoek aan de hogescholen.

Voorzitter en leden
Onder het voorzitterschap van prof. dr. Mia Duijnstee (destijds lector Familiezorg binnen het lectoraat Verpleegkundige en paramedische zorg voor chronisch zieken, Hogeschool Utrecht) werkte een kerngroep van lectoren aan een breed scala van initiatieven. In samenwerking met deze kerngroep droegen lectoren vanuit allerlei domeinen hun steentje bij aan de ontwikkeling van het vak van lector: een veelheid aan expertisekringen, vier jaarconferenties, een gedragscode, het profiel van de lector, Open Access initiatieven, methodiekontwikkeling, ontwikkeling van kwaliteitscriteria en een prijs voor het onderzoek van het jaar.

Leden van de kerngroep / het presidium van het Forum waren:

 • dr. Gert Jan Schuiling - tot 2011 lector Leren in veranderende organisaties Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • dr. Bas Levering – tot 2012 lector algemene pedagogiek,  Fontys Hogescholen
 • dr. Henk Smeijsters – tot 2012 lector Kennisontwikkeling Vaktherapieën(KenVaK), een gezamenlijke kenniskring van Zuyd Hogeschool, Hogeschool Utrecht, ArtEZ Hogeschool en Stenden Hogeschool
 • dr. ir. Rick Kwekkeboom - lector Community Care, Hogeschool van Amsterdam
 • Bart van Rosmalen - associate lector Interdisciplinariteit en Open Innovatie, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
 • dr. Daan Andriessen - lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek, Hogeschool Utrecht

Publicaties
In opdracht van en in samenwerking met het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek is een aantal publicaties en documenten ontwikkeld, zoals:

 • 'Bouwstenen voor de lector'
 • 'Lectoren in de media'
 • 'Profiel van de lector'
 • 'Reviewen van praktijkgericht onderzoek'
 • 'Kenmerken, randvoorwaarden en criteria van praktijkgericht zorgonderzoek'
 • 'Open Access voor lectoren'

Deze en andere publicaties zijn hiernaast te downloaden.


Gerelateerde artikelen