Thema naar overzicht

Talent verzilveren

Voor hogescholen is het succes van studenten in hun latere loopbaan en hun rol in de samenleving maatgevend. Dit ‘studentsucces’ is meer dan ‘studiesucces’ of ‘rendement’ in de enge zin van het woord (het tempo waarin het diploma wordt behaald).

Met het centraal stellen van studentsucces geven hogescholen uitdrukking aan het belang van de bredere persoonsvorming van studenten, die naast de kwalificatie voor een beroep wezenlijk onderdeel uitmaakt van hun voorbereiding op de toekomst. We willen onnodige uitval en vertraging tegengaan, want die zijn een verspilling van talent. Anderzijds hebben we nadrukkelijk aandacht voor de persoonlijke omstandigheden van studenten. Daardoor kan enige ruimte voor studievertraging nu toch zinvol blijken te zijn, vanwege de persoonlijke ervaring die een maatschappelijk betekenisvolle aanvulling is op het behaalde diploma.

Daarbij blijft het doel onverkort dat hogescholen studenten begeleiden tot het behalen van een diploma.


Subthema's: Bindend studieadvies - Doorstroom - Inclusie en DiversiteitStudentenwelzijn
Studentsucces


 

Contactpersoon

Jort Diekerhof Team Onderwijs

Gerelateerd nieuws

Vereniging Hogescholen reageert op de Staat van het Onderwijs 2023

Article

De Vereniging Hogescholen heeft met belangstelling kennisgenomen van het vandaag gepresenteerde rapport 'De Staat van het Onderwijs 2023' van de Onderwijsinspectie. “In het rapport zien we als hbo opnieuw de bevestiging van de hoge kwaliteit van ons onderwijs. Tegelijkertijd herkennen we aandachtspunten die ook terugkomen in onze eigen ambities voor de toekomst”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Tien workshops over onderwijs voor een veranderende arbeidsmarkt op VH-congres

Article

Op maandag 13 juni organiseren we in Den Bosch weer een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Helden van het hbo’ laten we zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. 'Onderwijs voor een veranderende arbeidsmarkt' is een van de vier thema's van het middagprogramma. Nog niet aangemeld voor het VH-congres? Doe dat dan direct.

Lees meer

Boek over emancipatierol van het hbo

Article

Deze week heeft onze voorzitter Maurice Limmen het boek ‘Standenonderwijs’ in ontvangst genomen uit handen van auteur Frans Leijnse. Het boek van Leijnse gaat over de emancipatierol van het onderwijs. De auteur is onder andere oud-voorzitter van de HBO-Raad, de voorganger van de Vereniging Hogescholen. 

Lees meer

Meer informatie