Thema naar overzicht

Ieder talent verzilveren

Voor hogescholen is het succes van studenten in hun latere loopbaan en hun rol in de samenleving maatgevend. Dit ‘studentsucces’ is meer dan ‘studiesucces’ of ‘rendement’ in de enge zin van het woord (het tempo waarin het diploma wordt behaald).

Met het centraal stellen van studentsucces geven hogescholen uitdrukking aan het belang van de bredere persoonsvorming van studenten, die naast de kwalificatie voor een beroep wezenlijk onderdeel uitmaakt van hun voorbereiding op de toekomst. We willen onnodige uitval en vertraging tegengaan, want die zijn een verspilling van talent. Anderzijds hebben we nadrukkelijk aandacht voor de persoonlijke omstandigheden van studenten. Daardoor kan enige ruimte voor studievertraging nu toch zinvol blijken te zijn, vanwege de persoonlijke ervaring die een maatschappelijk betekenisvolle aanvulling is op het behaalde diploma.

Daarbij blijft het doel onverkort dat hogescholen studenten begeleiden tot het behalen van een diploma.


Subthema's: Bindend studieadvies - Doorstroom - Studentenwelzijn
Studentsucces


 

Contactpersoon

Aldert Jonkman Team Onderwijs

Gerelateerd nieuws

Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt gelanceerd

Article

Veel werkgevers in verschillende sectoren hebben moeite om vacatures op te vullen. Toch hebben mensen met een migratieachtergrond nog vaak problemen bij het vinden van een stageplek of een baan. Ook stromen zij minder vaak door naar betere functies en komen ze minder makkelijk uit de bijstand of WW dan mensen zonder migratieachtergrond. Om deze groep gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bieden, hebben 21 landelijke* partijen waaronder de Vereniging Hogescholen op 13 december samen met staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) gelanceerd.

Lees meer

Hbo-studenten behalen sneller diploma en vallen minder uit

Article

Van alle hbo-studenten die in 2015 met hun studie zijn gestart, heeft na 5 jaar 51,9% hun diploma behaald. Dat is 1,6% meer dan het jaar ervoor. De uitval van eerstejaarsstudenten daalde van circa 15% in 2019 naar 11,3% in 2020. Ook het aantal studenten dat van opleiding wisselt daalde: van 18,6% in 2019 naar 15,7% in 2020. Deze ontwikkelingen zijn grotendeels te verklaren door het opschorten van het bindend studieadvies (bsa) en het voorwaardelijke doorstromen van hbo-propedeuse-studenten naar het wo. Ook namen minder studenten een tussenjaar. De cijfers geven nog geen beeld van eventuele studievertraging die studenten door de coronamaatregelen hebben opgelopen tijdens hun opleiding. 

Lees meer

Welkome steun in rug voor alle studenten en docenten in het hbo

Article

Vandaag presenteerden de demissionaire onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hun ‘Nationaal Programma Onderwijs’. Het programma is gericht op het herstellen van de effecten die de coronamaatregelen hebben op het onderwijs, van de basisschool tot het hoger onderwijs, en geldt voor de jaren 2021 en 2022. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, spreekt waardering uit over het plan: "Met dit omvangrijke steunpakket geeft het kabinet perspectief aan álle studenten in het hbo. Door studenten nu meer tijd en begeleiding te geven, kunnen zij straks hopelijk terugkijken op een waardevolle studieperiode in een vormende fase van hun leven."

Lees meer

Meer informatie