Thema naar overzicht

Internationalisering

Hogescholen geven actief vorm aan internationalisering van hun onderwijs en onderzoek. Dat doen zij omdat internationalisering een belangrijke bijdrage levert aan de versterking van de Nederlandse kenniseconomie. Zo verstevigt een internationale mix van studenten en docenten de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. Doordat studenten en docenten met een andere culturele achtergrond een andere kijk op thema’s hebben prikkelen zij de discussie tijdens colleges. Omgekeerd is het belangrijk dat meer Nederlandse studenten (een deel van) hun studie in het buitenland volgen. Studenten bereiden zich op die wijze voor op de toekomstige arbeidsmarkt die onder meer vraagt om interculturele vaardigheden.

Internationaliseringsagenda hoger onderwijs
De Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) hebben gezamenlijk een visie op internationalisering (mei 2014) en een internationaliseringsagenda hoger onderwijs (mei 2018) ontwikkeld. Daarin staan inclusieve internationalisering en de kwaliteit van onderwijs centraal. 

De Nederlandse hogescholen en universiteiten hebben – in lijn met het overheidsbeleid – de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in internationalisering van onderwijs en onderzoek. Hogescholen en universiteiten willen de kansen die internationale samenwerking biedt benutten met de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs als uitgangspunt. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat internationalisering uitdagingen met zich meebrengt. Onderwijsinstellingen merken dat het in een open onderwijssysteem en globaliserende wereld in toenemende mate lastig is om bijvoorbeeld te sturen op de instroom van studenten. Dit heeft geleid tot vraagstukken, bijvoorbeeld op gebied van taalbeleid, huisvesting, toegankelijkheid en inclusiviteit. Een zorgvuldige vormgeving van internationalisering is daarom belangrijk.

Toekomst
In de gezamenlijke internationaliseringsagenda hebben hogescholen en universiteiten de benodigde acties uitgewerkt aan de hand van vier speerpunten:

  • Inclusief internationaliseren gericht op kwaliteit
  • Aantrekken en binden van internationaal talent
  • Versterken van de internationale positie
  • Meer balans in mobiliteit

 


 

Subthema's: Europa - Internationale samenwerking


 

Contactpersoon

Arnaud Stadermann Team Mens & Organisatie, Team Internationalisering

Gerelateerd nieuws

Vereniging Hogescholen voorzitter UAS4EUROPE

Article

De Vereniging Hogescholen is per 1 juni voorzitter van UAS4EUROPE voor een periode van twee jaar. UAS4EUROPE is een netwerkplatform opgericht om de stem van de hogescholen (UAS) in Europa te laten horen op het gebied van toegepast onderzoek en innovatie. 

Lees meer

Presentaties en video's studiemiddag HBO-netwerk 'Internationalisation in the changing world'

Article

Onder het thema 'Internationalisation in the changing world' organiseerde het HIB-netwerk op 8 oktober jl. een drukbezochte studiemiddag. Ruim 130 beleidsmakers, adviseurs, international officers, docenten namen eraan deel. Zij bespraken er de meerwaarde van internationalisering in brede zin. Ook gingen zij in op de vraag hoe zij het belang van internationalisering onder de aandacht kunnen blijven brengen in veranderende tijden. 

Lees meer

UASNL lanceert Engelstalige website

Article

Universities of Applied Sciences Netherlands (UASNL) heeft een Engelstalige website gelanceerd: www.uasnl.eu. Daarop vind je informatie over het type onderzoek, de betrokken instellingen en mooie voorbeelden van succesvolle projecten. UASNL is een groep Nederlandse hogescholen die samenwerken aan het profileren van praktijkgericht onderzoek in Europa.

Lees meer

Meer informatie