Sector

Hogere Sociale Studies

18 hogescholen bieden verspreid over Nederland en op verschillende locaties één of meerdere sociale studies aan. De sector kent jaarlijks een instroom van
ruim 11.000 nieuwe studenten. In totaal staan bij de opleidingen in deze sector ruim 51.000 studenten ingeschreven. De opleidingen Hogere Sociale Studies leveren jaarlijks rond de 8.000 professionals af. 

Sectoraal adviescollege
Elk van de zeven sectoren binnen het hbo heeft een sectoraal adviescollege (SAC). ​


Gerelateerd nieuws

Verkenning gepresenteerd naar toekomst Hogere Sociale Studies

Article

Sociaal professionals moeten de kwetsbare mens een stem geven in praktijk én beleid. Ze doen dat bovendien in een steeds complexer en dynamischer samenleving. Dit vraagt om innovatieve antwoorden waar sociaal professionals een duidelijke rol in hebben. Dat is één van de conclusies uit de sectorale verkenning van de hbo-sector Hogere Sociale Studies (HSS), die voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen vandaag aangeboden kreeg. Maurice Limmen: "Deze verkenning geeft hogescholen richting bij doorontwikkeling van hun hogere sociale studies”.

Lees meer

Gelijke kansen voor zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs

Article

Veel zwangere studenten en studerende ouders zijn niet op de hoogte van de rechten, plichten en voorzieningen die er voor hen in het leven zijn geroepen. Onderwijsinstellingen bieden veelal maatwerk aan deze groep; hierbij is informatie over de rechten en plichten van de student van belang. Om het studentsucces van zwangere studenten en studerende ouders in het hbo en wo te vergroten, is de handreiking ‘Zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs’ opgesteld. Met deze uitgave beoogt de Landelijke werkgroep Studentenwelzijn gelijke kansen voor alle hoger onderwijsstudenten, ongeacht de persoonlijke omstandigheden.

Lees meer

VH stelt verkenningscommissie Hogere Sociale Studies in

Article

De Vereniging Hogescholen heeft op 21 mei jl. de externe commissie ingesteld voor de verkenning van de hbo-sector Hogere Sociale Studies (HSS). De verkenning vindt plaats aan de hand van vier thema’s: de identiteit van de sociale professional, innovatie in het sociale domein, de verbreding naar interprofessionele samenwerking met andere sectoren en Leven lang ontwikkelen in HSS aansluitend op de toekomstige arbeidsmarkt.

Lees meer

Meer informatie