Actualiteit

Hogescholen versterken hun rol in de regio

De 36 hogescholen en negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland zetten hun wederzijdse kennis en netwerken in om de innovatieve kracht van het bedrijfsleven in hun regio’s te vergroten. Dat hebben ze vandaag afgesproken met de ondertekening van een convenant tot samenwerking, door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en voorzitter Wendy de Jong van ROM-Nederland.

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen hebben al goede contacten met het bedrijfsleven in hun omgeving. De afspraken in dit convenant met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen sluiten bovendien goed aan bij de toekomstvisie die de hogescholen in de afgelopen anderhalf jaar hebben opgesteld voor de komende tien jaar. Hogescholen willen in de regio hun functie versterken op het gebied van onderwijs, onderzoek én het om- en bijscholen van mensen die al werken.”

Kennis cruciaal
“De structurele inbreng van kennis vanuit de hogescholen is cruciaal voor een innovatief mkb in de regio. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen en de hogescholen hebben op veel vlakken al een goede jarenlange samenwerking met elkaar in de regio. Met dit convenant tussen Vereniging Hogescholen en ROM-Nederland bestendigen en verdiepen we deze duurzame samenwerking”, zegt voorzitter Wendy de Jong van ROM-Nederland.

Samen met de partners spannen de VH en de ROM’s zich in om het systeem voor valorisatie in Nederland verder de ontwikkelen. Valorisatie gaat over het beter benutten van kennis ten behoeve van maatschappelijke doeleinden. De VH en ROM’s trekken ook samen op in het nieuwe convenant van Regieorgaan SIA (onderdeel van NWO), dat binnenkort ondertekend wordt.

Therapiesysteem
In alle regio’s zijn al voorbeelden van goede samenwerking tussen hogescholen en ROM’s. In Vlissingen bijvoorbeeld heeft samenwerking van de HZ University of applied sciences met Impuls Zeeland en de Provincie Zeeland en het ondernemers- en innovatiehub Dockwize geleid tot een mooie innovatie. Het leverde een inmiddels goedgekeurd therapiesysteem op dat de zelfstandige mobiliteit van patiënten met ernstige bewegingsstoornissen bevordert. “Het is goed om met elkaar - ook over de grenzen van de eigen regio's heen – te investeren in samenwerking: zo leren we van elkaar”, aldus Maurice Limmen. Wendy de Jong: “Met intensiever samenwerken kunnen we nog beter de kennis uit de hogescholen in de markt bij het mkb laten landen. Daarom zijn we blij met dit convenant. Want innovatie door mkb’s in alle regio’s is een cruciale sleutel tot een toekomstbestendig en welvarend Nederland”.

Het convenant is hieronder te downloaden

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

Geef nu meer ruimte aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar

Article

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen riep vandaag bij de opening van het nieuwe hogeschooljaar bij Hogeschool iPABO de politiek op om nu meer ruimte te geven aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar. Limmen: “Ik heb de studenten vandaag gefeliciteerd met hun keuze voor het leraarschap. Veel mensen willen overstappen naar het onderwijs, maar zetten nog te vaak de stap niet, terwijl de scholen staan te springen om nieuwe medewerkers.” Ook voor de andere grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, energietransitie, gezondheidszorg en digitalisering zijn nu en in de toekomst veel meer hoger opgeleide professionals nodig.

Lees meer

Versterking praktijkgericht onderzoek op hogescholen

Article

Met de ondertekening van de Overeenkomst Versterking praktijkgericht onderzoek krijgen hogescholen en het Regieorgaan SIA nieuw houvast om in de komende vijf jaar het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen. Vorige week werden de handtekeningen geplaatst van minister Dijkgraaf van OCW (mede namens zijn collega Adriaansens van Economische Zaken), voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en de bestuurders van de NWO, ROM-NL, TNO, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Lees meer