Sector

Bètatechniek

Met ruim 92.000 studenten is het hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs, oftewel bètatechniek, goed voor zo’n 20% van het totaal aantal studenten binnen het hbo. De sector kent 37 bekostigde bacheloropleidingen, 23 associate degree-opleidingen en 9 bekostigde  masters. In totaal bieden 17 hogescholen bekostigd bètatechnisch onderwijs aan.

Sectoraal adviescollege
Elk van de zeven sectoren binnen het hbo heeft een sectoraal adviescollege (SAC). 


Gerelateerd nieuws

Innovatie kán niet zonder techniek

Actualiteit

“De grote maatschappelijke opgaven van onze tijd vragen om ondernemende technici die in samenwerking met professionals uit andere disciplines tot innovatieve oplossingen komen,” aldus Jan Bogerd, voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Utrecht en onlangs benoemd tot portefeuillehouder bètatechniek bij de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Krijg zicht op rol waterstof in de energietransitie - jaarcongres Vereniging Hogescholen

Actualiteit

Op donderdag 19 april a.s. organiseert de Vereniging Hogescholen voor de veertiende keer haar jaarcongres met als thema: ‘Meer waarde met hbo’. Een van de onderdelen is de inspiratiemarkt. Hogescholen, bedrijven en andere partijen gaan er graag met u in gesprek. Bijvoorbeeld over de vraag wat de betekenis van waterstof in de energietransitie kan zijn. Hogeschool Rotterdam zal dat doen aan de hand van een ‘miniwaterstoflabopstelling'. Bezoekers van de inspiratiemarkt kunnen er zelf water mee omzetten in waterstof(gas) en zelf ervaren hoe dat energie levert.

Lees meer

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen maakt impact energietransititie zichtbaar op jaarcongres Vereniging Hogescholen

Actualiteit

Op donderdag 19 april a.s. organiseert de Vereniging Hogescholen voor de veertiende keer haar jaarcongres met als thema: ‘Meer waarde met hbo’. Een van de onderdelen is de inspiratiemarkt. Hogescholen, bedrijven en andere partijen gaan er graag met u in gesprek. Zoals de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen die samen met netbeheerder Alliander de impact van de energietransitie inzichtelijk maakt aan studenten.

Lees meer

Meer informatie