Publicaties / Thema's

Brancherapport Kwaliteit Praktijkgericht Onderzoek 2016-2017

In maart 2018 is de eerste jaarlijkse brancherapportage praktijkgericht onderzoek aangeboden aan het bestuur van de Vereniging Hogescholen. In de brancherapportage evalueert de Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek (CEKO) de werking van het BKO (brancheprotocol kwaliteitszorg onderzoek) en doet aanbevelingen ter verbetering. Op basis van de landelijke monitor 2015 en 2016 en de toetsing van de kwaliteit van de visitaties, komt de CEKO tot een eerste beoordeling van de stand van het praktijkgericht onderzoek in Nederland. Omdat de CEKO in 2017 slechts 13 visitatierapporten heeft kunnen toetsen, past enige terughoudendheid in het trekken van verstrekkende conclusies.

De landelijke monitor laat zien dat de hogescholen hun investeringen in praktijkgericht onderzoek opvoeren. De laatste jaren heeft het praktijkgericht onderzoek een groei doorgemaakt. In vier jaar tijd zijn de inkomsten voor het onderzoek met 52 miljoen euro gestegen. In 2016 kwam de totale besteding aan onderzoek in het hbo voor het eerst boven de 200 miljoen euro uit. De CEKO concludeert dat het hbo progressie maakt met de professionalisering van de kwaliteitszorg en dat de kwaliteit van de onderzoekvisitaties over het algemeen voldoende is. Daarnaast constateert de commissie onder andere dat de planning van de onderzoekvisitaties nog met veel vrijblijvendheid is omgeven en dat de variantie in kwaliteit nog groot is. Tenslotte viel het de commissie op dat onderzoekseenheden worstelen met het formuleren van objectieve en realistische normen en criteria om de kwaliteit van het onderzoek te kunnen beoordelen.

Het bestuur van de Vereniging Hogescholen heeft een reactie gegeven op deze eerste brancherapportage aan de CEKO. Het bestuur is verheugd met de conclusie dat de sector progressie maakt met de professionalisering van kwaliteitszorg van praktijkgericht onderzoek en dat daarnaast de kwaliteit van de onderzoekvisitaties over het algemeen voldoende is. De aanbevelingen en aandachtspunten ten aanzien van het functioneren van het BKO en hoe deze verder op te pakken zullen op verschillende plekken binnen de Vereniging Hogescholen worden besproken.


Gerelateerde artikelen