Publicaties / Thema's

Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO)

De kerntaak van de VKO is het valideren van de kwaliteitszorgsystemen van hogescholen, voor zover de kwaliteitszorg betrekking heeft op het onderzoek van de hogeschool. De VKO beoordeelt de kwaliteitsbewaking door middel van audits. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van onderzoeksevaluaties. Het verbeterbeleid is ook een aandachtspunt. De validatie is geldig voor zes jaar.

De VKO is door het bestuur van de Vereniging Hogescholen geïnstalleerd middels het instellingbesluit VKO voor de periode 2009-2015.

Zes tot zeven validaties per jaar
Elke hogeschool wordt eens in de zes jaar door de VKO gevalideerd. De VKO heeft in totaal te maken met ongeveer 40 hogescholen en verricht dus zes tot zeven validaties per jaar.

Onafhankelijk
De VKO is een onafhankelijke commissie. Zij bepaalt haar eigen werkwijze binnen de kaders die door de gezamenlijke hogescholen en hun stakeholders zijn ontwikkeld (zie basisdocument kwaliteitszorg onderzoek hogescholen). De VKO beperkt zich niet tot het beoordelen, maar komt op basis van haar evaluerende activiteiten tot analyses en aanbevelingen voor verdere verbetering van het kwaliteitszorgsysteem.

NVAO
De VKO functioneert ook onafhankelijk van de NVAO. Deze organisatie borgt de kwaliteitszorg van het onderwijs via accreditaties.

Samenstelling
De VKO is samengesteld uit gezaghebbende deskundigen op het snijvlak van onderzoek, hoger onderwijs en innovatie vanuit kennisinstellingen, bedrijfsleven en de publieke sector, aangevuld met expertise op het gebied van kwaliteitszorg. De VKO bestaat uit zeven leden, waaronder de voorzitter en vicevoorzitter:

  • Prof. dr. P.L. (Pauline) Meurs (voorzitter)
  • Prof. dr. F.A. (Frans) van Vught (vice-voorzitter)
  • Drs. B. (Bart) van Bergen (lid)
  • Dr. C.M (Tini) Hooymans (lid)
  • Drs. P.M. (Paul) van Roon (lid)
  • Drs. P.M.M. (Paul) Rullmann (lid)
  • Prof. dr. H. (Henk) Volberda (lid)

Secretaris: Emiel de Groot, Vereniging Hogescholen


Gerelateerde artikelen