Publicaties / Thema's

Brancheprotocol Onderzoek 2023-2028

Op 1 juli 2022 is het nieuwe Brancheprotocol Onderzoek (BKO) 2023 - 2028 vastgesteld. Het nieuwe BKO beschrijft (a) de doelstellingen en opzet van de visitaties van de onderzoekseenheden van de hogescholen, (b) de Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek die toezicht houdt op de uitvoering van het protocol en (c) de landelijke monitor die de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen van het praktijkgerichte onderzoek aan de hogescholen weergeeft. 

Doelgroepen
Het BKO richt zich op allen die met het protocol werken: lectoren, (docent)onderzoekers, beleidsmedewerkers onderzoek, beleidsmedewerkers kwaliteitszorg, leden van Colleges van Bestuur, leden van visitatiepanels en leden van de Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek. Zij vinden in dit document informatie over de doelen, de inrichting en de uitvoering van de kwaliteitszorg van praktijkgericht onderzoek.

Ontwikkelingsgericht karakter
Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren blijven in het BKO 2023-2028 de visitaties en het monitoren van het praktijkgerichte onderzoek aan de hogescholen het uitgangspunt. In dit nieuwe BKO is standaard 5 over de kwaliteitszorg, niet meer als zelfstandige standaard geformuleerd, maar geïncorporeerd in de andere standaarden. Door deze wijze van inbedden wordt, nog meer dan in de eerste twee brancheprotocollen (2009-2015 en 2016-2022), het ontwikkelingsgerichte karakter van het BKO benadrukt. 

CEKO minder op afstand
In het nieuwe BKO blijft ook de rol van de Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek (CEKO) bestaan om de goede uitvoering van het BKO te monitoren. Vanwege de ontwikkelingsgerichte insteek is ervoor gekozen de CEKO minder op afstand te laten opereren, door een grotere adviesrol te geven en om deskundigheid uit de hogescholen aan de commissie toe te voegen. De onafhankelijkheid van de CEKO wordt mede geborgd door een voorzitter en secretaris die niet werkzaam zijn bij een hogeschool. 


Gerelateerde artikelen