Publicaties / Thema's

Stichting Kennisontwikkeling hbo (2001-2008)

De Stichting Kennisontwikkeling hbo werd door het bestuur van de HBO-raad opgericht op 25 april 2001. De Stichting heeft tot eind 2008 de introductie van lectoraten in het hoger beroepsonderwijs begeleid.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Kennisontwikkeling hbo bestond uit:

  • dhr. J. Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, voorzitter
  • prof. dr. E.C. Klasen, decaan en lid van de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Centrum, lid
  • ir. H.W. den Ouden, oud-lid van de Commissie Vernieuwingsfonds HBO, lid
  • mevr. prof. dr. S.L. Sevenhuijsen, hoogleraar algemene sociale wetenschappen, Universiteit Utrecht, lid
  • mevr. J.G. Stam, voorzitter programma Politietop divers, naar een duurzaam perspectief

Secretaris: drs. C.J.G. van Gageldonk

Taak
Het bestuur van de Stichting had tot taak:

  • Het beoordelen van aanvragen van hogescholen voor lectoraten op basis van de trekkingsrechten die de HBO-raad voor elke hogeschool heeft vastgesteld.
  • Het beheer van het Vernieuwingsfonds. Dit is sinds eind 2000 geen actief fonds meer; er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend.

Gerelateerde artikelen