Publicaties / Thema's

Ambities hogescholen inzake kennisontwikkeling, -toepassing en -absorptievermogen

Hogescholen zien het als hun opdracht om het komend decennium het gat tussen kennisontwikkeling en kennistoepassing verder te dichten en het kennisabsorptievermogen van Nederland te verhogen.

Om deze opdracht te realiseren hebben de hogescholen de volgende ambities geformuleerd (zie ook #HBO2025):

  1. Meer lectoren en docent-onderzoekers ter verdere versterking van het samenspel tussen onderzoek en onderwijs;
  2. Bevorderen van samenwerking tussen lectoraten en het tegengaan van versnippering door krachtenbundeling;
  3. Afspraken over zwaartepunten van hogescholen;
  4. Verder investeren in Centers of Expertise, living labs, field labs of kenniswerkplaatsen waarin hogescholen en bedrijven samenwerken aan onderzoek;
  5. Een aanmerkelijke aanwas van de eerste en tweede geldstroom voor het praktijkgerichte onderzoek;
  6. Lectoren krijgen het recht om promovendi te begeleiden;
  7. Bevorderen van samenwerking in de onderzoeksketens met andere onderzoeksinstellingen en bedrijven.

Gerelateerde artikelen