Publicaties / Thema's

Aanmelden voor nieuwsbrief ‘hbo KIC-inzet’

Hogescholen hebben samen met het Regieorgaan SIA zich voor jaarlijks 50 miljoen euro gecommitteerd aan inzet op de thematiek van zes Kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s). De KIA’s zijn geformuleerd op zes thema’s. Er zijn hbo-thematafels ingericht om de ambities uit de KIA’s samen met hbo-partners te realiseren. De Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA versturen daarover maandelijks de nieuwsbrief ‘hbo KIC-inzet’. U kunt zich daarvoor zelf aanmelden.

Thema’s
De zes thema’s zijn: ‘Energie en duurzaamheid’, ‘Landbouw water en voedsel’, ‘Gezondheid en zorg’, ‘Veiligheid’, ‘Sleuteltechnologieën’ en ‘Maatschappelijk verdienvermogen’. Op deze thema’s kunnen hogescholen grote toegevoegde waarde leveren en zich goed verbinden met andere onderzoekspartijen, het bedrijfsleven en maatschappelijke partners in Nederland en per regio. 

Thematafels
Het afgelopen jaar is er een governance-structuur opgezet van hbo-thematafels om de ambities uit de KIA’s met gecommitteerde partners realiseren. Voor deze thematafels komen hbo-partijen die actief zijn op een thema bij elkaar om hbo-breed zaken af te stemmen. Dat doen zij onder leiding van  hogeschoolbestuurders. Mogelijke hbo-partijen zijn Centres of Expertise, lectorenplatforms, fieldlabs, SPRONG-consortia, en vertegenwoordigers van de Sectorale Adviescolleges van de Vereniging Hogescholen.

Nieuwsbrief 
De Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA versturen maandelijks de nieuwsbrief ‘hbo KIC-inzet’. Die bevat een update van alle thematafels, evenementen en relevante ontwikkelingen. Met de nieuwsbrief beogen de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA de verbinding tussen de thematafels te waarborgen. U kunt zich zelf aanmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast zijn alle hbo KIC-inzet nieuwbrieven opgenomen in een archief. Heeft u een vraag over de nieuwsbrief? Mail dan naar veenstra@vh.nl.


Gerelateerde artikelen