Sector

Economie

Het hoger economisch onderwijs (heo) is de grootste sector in het hbo. In 2017 staan ruim 174.000 duizend studenten ingeschreven bij een opleiding in deze sector. Het heo kent ruim 50 bekostigde bacheloropleidingen, 28 associate degree-opleidingen en één bekostigde master. In totaal bieden 19 van de 36 hogescholen bekostigd economisch onderwijs aan.

Sectoraal adviescollege
Elk van de zeven sectoren binnen het hbo heeft een sectoraal adviescollege (SAC). 

 


Gerelateerd nieuws

Nieuwe beroeps- en opleidingsprofielen sector Economie vastgesteld

Actualiteit

Per september 2018 is de conversie van de sector economie afgerond. De sector kent nu 30 bacheloropleidingen in plaats van 50. Omdat opleidingen zijn samengevoegd in een nieuwe opleiding, een naamswijziging hebben gekregen of anderszins zijn vernieuwd, heeft het bestuur van de Vereniging Hogescholen de afgelopen periode veel nieuwe beroeps- en opleidingsprofielen voor de sector economie vastgesteld.

Lees meer

Het belang van breed opgeleide hbo’ers - opiniestuk Thom de Graaf

Actualiteit

Vorige week verscheen het rapport ‘Labour market forecasts by education and occupation up to 2022’ van onderzoekscentrum ROA. Het geeft daarin een voorspelling van de aansluiting op de arbeidsmarkt voor mbo, hbo en wo voor de komende vijf jaar. Voor de studenten in de sector economie voorspellen de onderzoekers dat het moeilijker zal gaan worden om snel een baan binnen het eigen vakgebied te vinden. 

Lees meer

Praktische handreiking voor waarborgen beroepsbekwaamheid toekomstig gediplomeerden

Actualiteit

Het waarborgen van de beroepsbekwaamheid van toekomstig gediplomeerden is voor opleidingen met een beroepsoriëntatie in hoger onderwijs een actueel en weerbarstig vraagstuk. Wereldwijde trends, ontwikkelingen en innovaties beïnvloeden de beroepshandelingen sneller dan ooit. Dit artikel, getiteld 'Toekomstbestendig landelijk opleidingsprofiel voor Finance' en verschenen in Onderwijslnnovatie december 2017, biedt een praktische handreiking om stapsgewijs en continu de eisen aan de beroepsbekwaamheid in kaart te brengen, die met name geschikt is voor brede opleidingen, maar ook aangrijpingspunten biedt voor beroepsspecifieke opleidingen zoals bedrijfseconomie, bedrijfskunde en commerciële economie.

Lees meer

Meer informatie