Publicaties / Thema's

Hbo-thematafels en Kennis- en innovatieagenda’s (KIA's)

Vanuit het ministerie van Economische zaken is het missiegedreven innovatiebeleid ontwikkeld. De zogeheten 'topsectoren' voeren dat uit. Het kabinet heeft daarvoor 25 missies geformuleerd. Daarmee zijn zes Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) zijn opgesteld. 

Zes KIA-thema's
Hogescholen hebben zich samen met het Regieorgaan SIA voor jaarlijks 50 miljoen euro verbonden aan inzet op de thematiek van zes KIA's. Hogescholen leveren met praktijkgericht onderzoek grote toegevoegde waarde op die thema's. De KIA-thema’s zijn: 

  • Energie en duurzaamheid
  • Landbouw, water en voedsel
  • Gezondheid en zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Maatschappelijk verdienvermogen

Mogelijke hbo-partijen voor de zes thema's zijn: Centres of Expertise, lectorenplatforms, fieldlabs, SPRONG-consortia, en vertegenwoordigers van de Sectorale Adviescolleges van de Vereniging Hogescholen. Bovendien is het hbo de schakel tussen andere onderzoekspartijen, het bedrijfsleven en maatschappelijke partners in Nederland en per regio. 

Zes hbo-thematafels
De hbo-thematafels vormen de verbinding tussen de hogescholen op de thema’s waardoor het hbo breed kan bijdragen aan elke KIA. Bovendien is het hbo de schakel tussen andere onderzoekspartijen, het bedrijfsleven en maatschappelijke partners in Nederland en per regio. Hogescholen stemmen binnen een thematafel zaken af. Dat doen zij onder leiding van hogeschoolbestuurders. 

De contactpersonen voor de hbo-thematafels zijn:

Thematafel Contactpersoon E-mail
Energie & Duurzaamheid Frank Karelse frank.karelse@han.nl
Landbouw Water Voedsel Sharon Tienpond s.s.m.tienpond@hz.nl
Gezondheid en Zorg Sandra Bolt s.m.bolt@pl.hanze.nl
Veiligheid Wilfried De Wever wilfried.dewever@foresight-transitions.com
Sleuteltechnologieën Bernard de Groot bernard@frissebronnen.nl
Maatschappelijk Verdienvermogen Harry Kotey harry.kotey@ahk.nl

Rol Vereniging Hogescholen
De Vereniging Hogescholen (VH) heeft een monitorende rol ten opzichte van de hbo thematafels. Informatie zoals landelijke beleidsontwikkelingen wordt uitgewisseld met de coördinatoren. 


Nieuwsbrief hbo KIC-inzet
De VH brengt, in samenwerking met Regieorgaan SIA, een periodieke nieuwsbrief uit genaamd ‘hbo KIC-inzet’. Die bevat een update van alle thematafels, evenementen en relevante ontwikkelingen. Met de nieuwsbrief beogen de VH en SIA alle stakeholders te informeren en de verbinding tussen de thematafels te waarborgen.

Aanmelden nieuwsbrief
U kunt zichzelf aanmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast zijn alle hbo KIC-inzet nieuwbrieven opgenomen in een archief. Heeft u een vraag over de nieuwsbrief? Mail dan naar Dorien Veenstra, beleidsadviseur kwaliteitszorg onderzoek, veenstra@vh.nl.


Gerelateerde artikelen