Publicaties / Thema's

Regionale onderzoekscentra en leergemeenschappen

De hogescholen in Nederland hebben tal van onderzoekscentra en leergemeenschappen waar gezamenlijk met de beroepspraktijk wordt geleerd, gewerkt en geïnnoveerd. Kenmerkend voor deze regionale leergemeenschappen is dat onderwijs en praktijkgericht onderzoek hier bij elkaar komen en elkaar versterken. Deze leergemeenschappen kennen verscheidene verschijningsvormen waarvan we hieronder er drie uitlichten.

Centres of Expertise
Centres of Expertise zijn een erkende en succesvolle vorm van publiek‐private / publiek‐publieke samenwerking waarmee de hogescholen invulling geven aan hun zwaartepuntvorming. Sinds de start van de eerste Centres of Expertise in 2011 zijn er inmiddels bijna 50 Centres actief en bestaan er verschillenden initiatieven tot het oprichten van nieuwe Centres vanuit de hogescholen. Meer informatie over de Centres of Expertise vindt u hier

Learning Communities
Binnen Learning Communities (ook wel Communities of Practice genoemd) in het hbo zijn regionaal groepen mensen actief die hun kennis en ervaringen rond een bepaald thema of vakgebied ontwikkelen en delen. Deze communities bestaan uit onderzoekers, docenten, professionals uit de praktijk, studenten, etc. Met elkaar willen zij leren om beter met de uitdagingen in de praktijk om te gaan en hun handelen in de praktijk te verbeteren.

Werkplaatsen, (living) labs
Een Werkplaats of Ontwikkelwerkplaats richt zich gedurende een bepaalde tijd op een specifiek thema of project. Een actueel praktijkvraagstuk wordt in netwerkverband bestudeert waarbij er oplossingen worden onderzocht voor gerichte interventies. Een Ontwikkelwerkplaats bestaat vaak uit een groep professionals, een facilitator en onderzoeker, en bevindt zich midden in de complexiteit van de regionale praktijk. Een Living Lab is een verschijningsvorm waarbij de stad of regio wordt gebruikt als testomgeving om realistisch onderzoek te doen in de maatschappij.
 


Zie ook:


Gerelateerde artikelen