Privacyverklaring

Onze uitgangspunten

De Vereniging Hogescholen vindt privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens volgens de beginselen van de AVG en spannen ons in om hierin zorgvuldig en transparant te zijn. Onze uitgangspunten zijn:

  • We verwerken alleen persoonsgegevens als daar een reden (grondslag) voor is;
  • We verwerken alleen die persoonsgegevens die we echt nodig hebben voor het doel dat we ermee voor ogen hebben (noodzaak);
  • We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk;
  • We treffen maatregelen om onze geautomatiseerde systemen te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan;
  • We delen alleen persoonsgegevens met derden als we dit overeengekomen zijn, met (expliciete) toestemming van de betrokkene zelf of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Om intern toezicht te houden op de naleving van het bovenstaande, heeft de Vereniging Hogescholen een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld in de persoon van Floor May (may@vh.nl). 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Om zicht te houden op welke persoonsgegevens we verwerken houden we een verwerkingenregister bij. Daar staat o.a. in welke gegevens verwerkt worden, voor welk doel en wie daarvoor binnen de organisatie verantwoordelijk is. Ons verwerkingenregister vind je hier. 

Rechten van betrokkenen
Een betrokkene (degene wiens persoonsgegevens verwerkt worden) heeft vanuit de AVG het recht om persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft een betrokkene het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door de Verenging Hogescholen en heeft hij het recht op dataportabiliteit. Dat laatste betekent dat een betrokkene een verzoek kan indienen om zijn persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
Alle verzoeken met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens door de Vereniging Hogescholen zullen binnen redelijke termijn worden afgehandeld en kunnen gericht worden aan een van onze privacy officers: Anneloes Verhoeven (verhoeven@vh.nl) of Henk Bönhke (bohnke@vh.nl). 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door betrokkene zelf is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van privacy wordt aanbevolen in die kopie het burgerservicenummer en de cijferreeks onderaan onleesbaar of zwart te maken. Zet verder op de kopie dat het een kopie betreft, de datum van afgifte en dat deze bedoeld is voor de Verenging Hogescholen. 
Tot slot wijzen we erop dat een betrokkene die meent dat zijn privacyrechten onvoldoende gerespecteerd worden, te allen tijde de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Gebruik van onze website

Cookies
De Vereniging Hogescholen gebruikt functionele en analytische cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze worden gebruikt om de website te optimaliseren en ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt voor de gebruiker. Ook kunnen deze cookies bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van de gebruiker onthouden. Bij het eerste bezoek aan onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over deze cookies en wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. De gebruiker kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Voor een toelichting wordt verwezen naar de website Veiliginternetten.nl.

Google Analytics
De Vereniging Hogescholen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Vereniging Hogescholen heeft hier geen invloed op.


Zie ook: