Publicaties / Thema's

Position paper - Doorwerken aan kennis en impact voor de regio

Het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen heeft een eigen plek binnen het Nederlandse onderzoeksbestel. Het is essentieel is voor het welslagen van grote maatschappelijke transities en voor de dynamiek van regio’s in heel
Nederland. Hogescholen kunnen daarmee een stevige valorisatiemotor zijn, zowel in de regio, op de grote transitieopgaven als op (inter)nationaal niveau. De basis daarvoor is al gelegd met het praktijkgericht onderzoek dat de afgelopen decennia is ontwikkeld. Er zijn lectoren met onderzoeksgroepen op de hogescholen, er zijn grote netwerken met private en publieke partijen, samenwerking in de kennisketen is georganiseerd én er is een groot arsenaal van ondernemende en innovatieve studenten en docenten. Het is nu het moment dat Nederland deze potentie ten volle gaat benutten.


Gerelateerde artikelen