Nieuws

Nieuwe afkoopregeling auteursrecht hogescholen

De Vereniging Hogescholen (VH) heeft een nieuwe afkoopregeling getroffen met uitgeversorganisatie Stichting UvO: de Easy Access-regeling (hbo). Het contract is afgesloten voor een periode van drie jaar, t/m 31 december 2023 en kan maximaal één jaar verlengd worden.

Lees het artikel

Proefprojecten sneltests voor meer fysiek onderwijs

Om in de loop van 2021 meer fysiek onderwijs te kunnen geven, verkennen negen hogescholen de mogelijkheden van het inzetten van corona-sneltests. Het ministerie van OCW heeft groen licht gegeven voor acht proefprojecten verspreid over het land. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen zetten alles op alles om zoveel mogelijk van onze studenten weer veilig op onze campussen te ontvangen. Iedereen mist de ontmoetingen die zo belangrijk zijn voor ons onderwijs. Sneltests kunnen daar wellicht bij helpen.”

Lees het artikel

Centraal Eindexamen gaat door: extra onvoldoende mag

Het is goed nieuws dat het centraal eindexamen door gaat en dat de scholieren die onder deze lastige omstandigheden eindexamen moeten doen iets meer ruimte krijgen. Bij wijze van uitzondering kunnen leerlingen die er door de coronamaatregelen minder goed voor staan toch hun diploma halen met 1 onvoldoende meer. Daarmee wordt eventuele achterstand door de corona-maatregelen ondervangen. Het vervolgonderwijs, verenigd in de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten, is tevreden dat de volgende lichting studenten, na een welverdiende vakantie, met een volwaardig diploma kan beginnen aan de vervolgopleiding, ook in coronatijd. 

Lees het artikel

Hogescholen krijgen meer regie over hun kwaliteitsmetingen

De Vereniging Hogescholen steunt de basisprincipes voor instellingsaccreditatie in het hoger onderwijs waarover minister Van Engelshoven de Tweede Kamer vandaag heeft geïnformeerd. “Wij zien de uitgangspunten van deze stelselwijziging zoals de minister die schetst, als een goede stap. We werken mee aan de uitwerking van de plannen, dit moet leiden tot definitieve voorstellen namens het volgende kabinet”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Samenwerken aan wendbare arbeidsmarkt

De Parttime School van Saxion en ROC Aventus zetten met steun van de provincie Gelderland drie pilots op waarmee 75 mensen van regionale bedrijven worden opgeleid en begeleid van werk naar werk. Het doel van het programma is om gezamenlijk omscholingstrajecten samen te stellen van maximaal één jaar. Deze pilots moeten leiden tot een nieuwe manier van samenwerken, flexibel onderwijs en korte trajecten voor sneller overstappen naar banen in kansrijke sectoren zoals techniek, zorg en ICT. De coronacrisis toont aan hoe belangrijk het is om werknemers te laten bewegen van banen die verdwijnen naar nieuwe banen.

Lees het artikel

Meer aandacht suïcidepreventie

Samen met andere onderwijsorganisaties ondertekent de Vereniging Hogescholen de Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. “In deze coronatijd staan onze studenten, docenten en medewerkers onder grotere spanning dan normaal. Daarom is het nu extra belangrijk dat we goed op elkaar letten”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Hogescholen kritisch over wetsvoorstel pabo voor jonge en oudere kind

De Vereniging Hogescholen heeft gereageerd op de internetconsultatie van het wetsvoorstel om voor lerarenopleidingen vanaf studiejaar 2022/2023 aparte opleidingen voor het jonge of oudere kind aan te bieden. De Vereniging Hogescholen onderschrijft het pleidooi voor meer specialisatiemogelijkheden, maar ondersteunt de voorgestelde route in het wetsvoorstel om daar te komen niet.

Lees het artikel

Geef studenten meer tijd

Hogescholen willen dat studenten na corona meer tijd krijgen om hun studietijd volop te benutten. 'Laten we hen tijd en ruimte geven om zich te ontplooien zoals ze dat voor ogen hadden', zeggen Maurice Limmen (VH-voorzitter) en Sander van den Eijnden (vice-voorzitter VH en CvB-voorzitter Hogeschool Leiden) op ScienceGuide.

Lees het artikel

Meer aandacht ondernemerschapsonderwijs 

Ondernemerschapsonderwijs valt of staat met ondernemende docenten. In een serie van zeven portretten laat O2LAB - waarbij O2 staat voor Ondernemerschap en Onderwijs - enthousiaste en inspirerende docenten aan het woord. Jorg Andree van de Hanzehogeschool Groningen is coördinator van de minor Da Vinci, waar studenten van allerlei richtingen les krijgen in ondernemerschap.

Lees het artikel