Nieuws

Factsheet Studentenwelzijn gepresenteerd

De Vereniging Hogescholen heeft vandaag de factsheet Studentenwelzijn gepresenteerd tijdens een digitale bijeenkomst van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn. De factsheet schetst een beeld van het hogescholenbeleid inzake Studentenwelzijn en de toepassing daarvan in de praktijk. Aandacht voor studentenwelzijn is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol studieverloop en een essentiële waarde voor inclusief hoger onderwijs. 

Lees het artikel

Voorzitter Maurice Limmen wenst studenten en docenten hbo een succesvol nieuw studiejaar

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen wenst in dit filmpje de studenten en docenten van het hbo een succesvol nieuw studiejaar. “Het afgelopen jaar hebben we veel geleerd op het gebied van online leren. Ondanks dat alle hogescholen hun gebouwen hun deuren moesten sluiten, hebben studenten hun studiepunten gehaald en zijn er diploma’s uitgereikt. Ik heb er vertrouwen in dat we net als afgelopen jaar mooie resultaten zullen boeken”.

Lees het artikel

Reactie hogescholen op beperkingen introductieperiode studenten

Vandaag heeft het kabinet de hogescholen en universiteiten opgeroepen om fysieke bijeenkomsten tijdens de introductieweken voor eerstejaarsstudenten te beperken tot informatieve bijeenkomsten voor kleine groepen. Dit om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Hogescholen hebben daar - vaak samen met de universiteiten - eerder al zorgvuldige afspraken over gemaakt met hun gemeente en de veiligheidsregio waartoe zij behoren. Het overgrote deel van de introductieweken van hogescholen en hun opleidingen vindt daarom ook online plaats. De geplande fysieke introductieactiviteiten voor de eerstejaarsstudenten zijn aangepast. 

Lees het artikel

Nieuwe editie Atlas Onderzoek met impact

De Vereniging Hogescholen heeft de Atlas Onderzoek met impact geactualiseerd. De atlas brengt in kaart hoe en waar invulling wordt gegeven aan de tien thema’s uit de Strategische onderzoeksagenda hbo 2016 – 2020 'Onderzoek met Impact'. De atlas bestaat uit algemene informatie en specifieke informatie per thema.

Lees het artikel

Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn publiceert Handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd

De Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn heeft de Handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd uitgebracht. In de werkgroep zijn de Vereniging Hogescholen, VSNU, Universiteit voor Humanistiek, ISO, LSVb, ECIO en het ministerie van OCW vertegenwoordigd. De handreiking heeft als doel om de onderwijsinstellingen praktisch te ondersteunen met inspirerende voorbeelden en aandachtspunten voor toegankelijk studeren, met het oog op het aankomende studiejaar 2020-2021 en de herstart van het fysieke onderwijs in september 2020.

Lees het artikel

AMvB rookvrije schoolterreinen per 1 augustus a.s. van kracht

Per 1 augustus gaat de AMvB rookvrije schoolterreinen in. De handhaving door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op rookvrije schoolterreinen zal echter pas per 1 januari 2021 starten. De wettelijke norm blijft wel: per 1 augustus wordt er niet meer gerookt op terreinen van onderwijsinstellingen. 

Lees het artikel

Eerste domeinprofiel Ad vastgesteld

Het Associate Degree (Ad) domeinprofiel Business Administration is het eerste profiel dat volgens de nieuwe werkwijze namens het bestuur van de Vereniging Hogescholen is vastgesteld door het Ad-Platform en het betreffende sectoraal adviescollege Hoger Economisch Onderwijs (sac HEO). Het betreft hier een domeinprofiel waaronder drie Ad-opleidingen vallen, namelijk de Ad Officemanagement, Ad Bedrijfskunde en de Ad Management. Dit domeinprofiel is opgenomen op de profielenbank van de VH. 

Lees het artikel

UASNL lanceert Engelstalige website

Universities of Applied Sciences Netherlands (UASNL) heeft een Engelstalige website gelanceerd: www.uasnl.eu. Daarop vind je informatie over het type onderzoek, de betrokken instellingen en mooie voorbeelden van succesvolle projecten. UASNL is een groep Nederlandse hogescholen die samenwerken aan het profileren van praktijkgericht onderzoek in Europa.

Lees het artikel