Nieuws

Ambitieuze plannen maar nog weinig houvast voor hbo

“De coalitiepartijen hebben ambitieuze plannen gepresenteerd die passen bij de uitdagingen waar we als Nederland voor staan.” Dat is de eerste reactie van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen op het vandaag gepubliceerde coalitieakkoord. Limmen: “Maar voor het hbo biedt het coalitieakkoord nog weinig houvast. Er moet nog veel worden uitgewerkt en onderbouwd. Zo is  onduidelijk wat de precieze investeringsambities zijn op het gebied van praktijkgericht onderzoek in het hbo. Voor wat betreft om- en bijscholing lijken deze ambities in ieder geval beperkt. Hierover gaan we graag snel in gesprek met de nieuwe bewindspersonen.”

Lees het artikel

Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt gelanceerd

Veel werkgevers in verschillende sectoren hebben moeite om vacatures op te vullen. Toch hebben mensen met een migratieachtergrond nog vaak problemen bij het vinden van een stageplek of een baan. Ook stromen zij minder vaak door naar betere functies en komen ze minder makkelijk uit de bijstand of WW dan mensen zonder migratieachtergrond. Om deze groep gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bieden, hebben 21 landelijke* partijen waaronder de Vereniging Hogescholen op 13 december samen met staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) gelanceerd.

Lees het artikel

Windesheim wint de RAAK-award met onderzoek over hergebruik kunststoffen

Het onderzoeksproject Hergebruik hybride kunststoffen van hogeschool Windesheim heeft de RAAK-award 2021 gewonnen. Projectleider Albert ten Busschen ontving de cheque van € 10.000 en de award uit handen van Rob Zwitserlood, winnaar van vorig jaar. Met de RAAK-award zet Regieorgaan SIA goed praktijkgericht onderzoek in de spotlights, verbreedt het de bekendheid van het onderzoek aan hogescholen en stimuleert het de kwaliteit van het onderzoek.

Lees het artikel

Hogescholen presenteren onderzoeksambities: uitbouwen en verduurzamen

Het praktijkgericht onderzoek in het hbo heeft een duidelijke plek gekregen in het onderzoekslandschap van Nederland, maar het potentieel wordt nog niet ten volste benut. Dat is een van de conclusies van de strategische onderzoeksagenda hbo ‘Praktijkgericht onderzoek als kennisversneller’ die gisteren is aangeboden aan minister Van Engelshoven (OCW). Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het onderzoek zorgt ervoor dat nieuwe inzichten direct in ons onderwijs terechtkomen. Dat is essentieel, zo zorgt het hbo met praktijkgericht onderzoek ervoor dat het onderwijs goed blijft aansluiten op de snel veranderende (regionale) arbeidsmarkt. Daarnaast geeft praktijkgericht onderzoek een impuls aan de innovatie van het (regionale) bedrijfsleven. Voor de verdere verankering van het onderzoek in ons onderwijs is het belangrijk dat hiervoor een hogere en vooral ook structurele financiering komt.”

Lees het artikel

Hoger onderwijs: fysiek onderwijs essentieel, maar kabinet vraagt met CTB’s het onmogelijke

Met het voorstel voor de mogelijke invoering van de coronatoegangsbewijzen (CTB) in het hoger onderwijs zoals deze nu aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd, vraagt het kabinet het onmogelijke van de hogescholen en universiteiten van Nederland. Het verplichten van een CTB beperkt ontegenzeggelijk de toegankelijkheid, terwijl het kabinet 100% toegankelijkheid tot het hoger onderwijs voor alle studenten eist. Daarnaast tellen de hogescholen en universiteiten samen honderden locaties en duizenden colleges en werkgroepen per week. De controle hierop levert grote uitvoeringsproblemen op. Gezien de hoge vaccinatiegraad en het uitblijven van uitbraken in de sector vragen de onderwijskoepels Universiteiten van Nederland (UNL) en Vereniging Hogescholen (VH) de Tweede Kamer met klem te besluiten de coronatoegangsbewijzen niet op deze wijze toe te passen in het hoger onderwijs en de sector de ruimte te geven eerst te kijken naar alternatieven. Als het kabinet er toch voor kiest de CTB’s in te stellen, dan kan dat in deze sector alleen uitgevoerd worden met beperkte controle en een beperkt aanbod van alternatief onderwijs. Hogescholen en universiteiten kunnen dan bijvoorbeeld steekproefsgewijs controleren of CTB’s risicogericht inzetten bij onderwijsruimtes met meer dan 75 studenten. Ook zijn er internationaal diverse andere alternatieven ontwikkeld voor controle van toegangsbewijzen. 

Lees het artikel

Deltapremie van € 500.000 voor baanbrekend praktijkgericht onderzoek van hogescholen

Lector Margie Topp van hogeschool Windesheim en lector Steven Vos van Fontys Hogescholen zijn dit jaar de winnaars van de Deltapremie, de toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Ze ontvangen beiden een premie van 500.000 euro voor hun baanbrekend onderzoek naar het recyclen van ‘moeilijke kunststoffen’ en het werken aan een gezonde leefstijl. De premie, een initiatief van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen, wordt voor de tweede keer uitgereikt en is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, feliciteerde de winnaars. Van Engelshoven: “De verdere groei van praktijkgericht onderzoek is belangrijk voor Nederland en dat moet nog beter zichtbaar worden. Deze fantastische Deltapremie-winnaars helpen daar zeker aan mee!”

Lees het artikel

Reactie van de VH op de aangekondigde coronamaatregelen

Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “We hebben vanwege de situatie in zorg en oplopende besmettingen begrip voor de maatregelen die zijn genomen voor het hoger onderwijs. Wij gaan werken met een maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. Dat we in het hbo (grotendeels) fysiek onderwijs kunnen blijven geven is essentieel, niet in de laatste plaats vanwege de mentale gezondheid van onze studenten die ernstig onder druk staat. Hogescholen blijven hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Tot dusver zien we geen besmettingshaarden op hogescholen. Maar wij zullen blijven wijzen op de gedragsregels: het thuisblijven en testen bij klachten, regelmatig zelftesten zonder klachten en het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen."

Lees het artikel

Totale hbo-populatie gestegen, instroom weer op normaal niveau

Uit de voorlopige cijfers over de instroom en inschrijvingen in het hbo blijkt dat het totale aantal hbo-studenten in studiejaar 2021/2022 is gestegen naar 492.806. Een groei van 0,5% ten opzichte van vorig studiejaar. De instroom van nieuwe studenten is ten opzichte van vorig jaar gedaald (-8,7%) en zit nu weer op het niveau van voor de coronacrisis. Van de verschillende onderwijsniveaus die hogescholen aanbieden is het aantal inschrijvingen bij de associate degree het meest gestegen. De voorlopige cijfers over de instroom en inschrijvingen worden net als vorig jaar gepubliceerd om zicht te houden op de effecten van de coronacrisis. Pas in februari 2022 volgen de definitieve cijfers waarbij analyses op gedetailleerder niveau gedaan kunnen worden.

Lees het artikel

Hbo versterkt onderzoeksamenwerking met Indonesië

Tijdens de tweede WINNER-conferentie (van 26 tot en met 28 oktober 2021), kwamen de vele facetten van onderwijs- en onderzoekssamenwerking tussen Nederland en Indonesië aan bod. Vooral op het gebied van toerisme, watermanagement en landbouw werkt het Nederlandse hbo samen met Indonesische partners. Of het om ‘living labs’ of ‘pressure cookers’ gaat, de lokale vraag ligt steeds aan de basis van praktijkgericht onderzoek. 

Lees het artikel