Nieuws

Oorlog in Oekraïne

De Vereniging Hogescholen reageert vol afschuw op de gebeurtenissen in Oekraïne. “We zien de weerzinwekkende beelden uit Oekraïne. Het is verschrikkelijk wat daar nu gebeurt. Voor wat betreft consequenties voor onze internationale samenwerking in het onderwijs en onderzoek, volgen wij het kabinetsbeleid,” zegt voorzitter Maurice Limmen.

Lees het artikel

Boek over emancipatierol van het hbo

Deze week heeft onze voorzitter Maurice Limmen het boek ‘Standenonderwijs’ in ontvangst genomen uit handen van auteur Frans Leijnse. Het boek van Leijnse gaat over de emancipatierol van het onderwijs. De auteur is onder andere oud-voorzitter van de HBO-Raad, de voorganger van de Vereniging Hogescholen. 

Lees het artikel

Pabo toegankelijker door extra ruimte voor entreetoetsen

De Vereniging Hogescholen is tevreden over het feit dat mbo’ers en havisten meer tijd krijgen om te voldoen aan de vooropleidingseisen. Volgens voorzitter Maurice Limmen is de maatregel in lijn met het voornemen om meer pabo-studenten aan te trekken en te zorgen dat zij succesvol voor de klas verschijnen. “Op deze manier maken we de pabo toegankelijker, wat erg belangrijk is aangezien we door het lerarentekort staan te springen om leraren”.

Lees het artikel

Hogescholen schorten ook dit jaar bsa op voor eerstejaars studenten

Net als in de afgelopen twee jaar krijgen eerstejaars studenten in het hoger beroepsonderwijs een jaar extra tijd om hun verplichte studiepunten te behalen. “Het opschorten van het bindend studieadvies geeft onze studenten extra lucht. Dat is nodig omdat ze ook dit studiejaar weer veel hinder hebben ondervonden van de coronamaatregelen”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Instroom eerstejaars hbo terug op pre-coronaniveau

Het aantal hbo-studenten is in het studiejaar 2021/2022 licht gestegen tot een recordaantal van 492.518, een stijging van 0,4 procent. De instroom van eerstejaars studenten daalde ten opzichte van het vorige studiejaar met 8,6 procent, waarmee de studenteninstroom weer uitkomt op het niveau van vóór de coronacrisis. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers die de Vereniging Hogescholen vandaag publiceert. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Corona had een groot effect op de instroom van studenten in het hbo. Dat effect lijkt nu uitgewerkt. De instroom is nu weer in lijn met wat we gewend waren voordat de coronacrisis uitbrak.”

Lees het artikel

Vul ook de vragenlijst medezeggenschapsmonitor in

Lid van de medezeggenschapsraad of opleidingscommissie? Vul dan de vragenlijst in van de landelijke medezeggenschapsmonitor. De vragenlijst staat tot 20 februari open. Met de uitkomsten van de monitor kunnen we de ontwikkelingen binnen de medezeggenschap volgen. Ook geven de uitkomsten inzicht in hoe de medezeggenschap verder kan worden versterkt. De presentatie van de resultaten vindt plaats tijdens de Dag van de Medezeggenschap eind mei 2022.

Lees het artikel

ResearchNed publiceert verkenning vervolgonderwijs

ResearchNed heeft een onderzoek uitgevoerd naar de wensen van het mbo, hbo en wo voor de kennis en vaardigheden van instromende studenten uit het voortgezet onderwijs. In het onderzoek stond een aantal vragen centraal: Wat zijn de wensen van het mbo, hbo en wo ten aanzien van kennis en vaardigheden van instromende studenten uit het voortgezet onderwijs? Wat zijn sterke punten en waar ervaart het vervolgonderwijs verbeterpunten in de aansluiting? 

Lees het artikel

Studenten en docenten weer terug op de campus

Studenten en docenten zetten vanaf deze week weer hun voetstappen in de gebouwen van de hogescholen. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “We zijn uiteraard zeer opgelucht dat onze studenten weer de ruimte krijgen ‘live’ onderwijs te volgen. Fysiek onderwijs is essentieel belangrijk voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze studenten.”

Lees het artikel

Studentenorganisaties en onderwijsinstellingen pleiten voor openen MBO en hoger onderwijs

Het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moet weer zo snel mogelijk fysiek plaatsvinden. Hiervoor pleiten de studentenbonden JOB, ISO en LSVb, de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nationale Jeugdraad en de Universiteiten van Nederland. De onderwijsorganisaties pleiten in een brief aan het OMT dat onderwijsinstellingen zo snel mogelijk weer alle studenten op locatie moeten kunnen ontvangen. Dat is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs én het welzijn van studenten.

Lees het artikel

Hbo-studenten uit heel het land helpen bij boostercampagne

Zo’n 8,5 miljoen Nederlanders in enkele weken tijd een boostervaccinatie geven tegen de nieuwe omikron-variant van het coronavirus. Dat is de opdracht waar de 25 regionale GGD’en momenteel voor staan. Een vaccinatiecampagne met een omvang die in zo’n korte periode niet eerder is vertoond in Nederland. Hbo-studenten èn docenten van zorgopleidingen uit het hele land steken hierbij nu de handen uit de mouwen.

Lees het artikel