Nieuws

Adviesrapport: focus op professie als centrale opdracht hogescholen

De onafhankelijke commissie ‘positionering hoger beroepsonderwijs’ heeft vandaag het rapport ‘Focus op professie’ aangeboden aan het bestuur van de Vereniging Hogescholen. Het rapport vormt belangrijke input voor de standpuntbepaling van de Vereniging Hogescholen ten aanzien van de toekomst van het hoger beroepsonderwijs, mede in het licht van de toekomstverkenning van het hoger onderwijs die minister Dijkgraaf van OCW in gang heeft gezet.

Lees het artikel

Vereniging Hogescholen: zorgen over motie buitenlandse studenten

De Vereniging Hogescholen is teleurgesteld dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die oproept om ervoor te zorgen dat het actief werven van buitenlandse studenten stopt, totdat de minister met nieuwe maatregelen komt over internationalisering. Ook buitenlandse studenten kunnen immers hard nodig zijn voor de krappe Nederlandse arbeidsmarkt. De Vereniging Hogescholen wil met minister Dijkgraaf in gesprek over de uitvoering van de motie.

Lees het artikel

Hogescholen zien aantal nieuwe studenten afnemen

Het aantal nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is in dit studiejaar ’22-’23 ten opzichte van vorig jaar met 5,5 % afgenomen. De verminderde instroom doet zich voor in alle sectoren. Dat blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen. Uitzondering zijn de opleidingen Associate degree (Ad), waar – geheel in lijn met de afgelopen jaren – een flinke toename is te zien met 9,2%. “De voortdurende en gestage groei van onze Ad-opleidingen laat zien dat de Ad is uitgegroeid tot een volwaardig onderdeel van het hoger beroepsonderwijs”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Specialisatie maakt pabo-opleiding aantrekkelijker

Er komt een landelijk specialisatiemodel voor pabo-studenten die zich in hun opleiding ook toeleggen in onderwijs aan jongere of juist de oudere kinderen van de basisschool. Dit model gaat pabo’s helpen om de specialisatie vorm te geven. Leraren die al voor de klas staan en zich willen bijscholen, gaan het model in de toekomst ook gebruiken. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Dit kan toekomstige leraren een ander carrièreperspectief geven: verdieping in hun vak, terwijl ze toch breed opgeleid op de arbeidsmarkt komen. Dat maakt het vak aantrekkelijker, wat kan helpen bij de aanpak van het lerarentekort.”

Lees het artikel

Congres: toetsen als onderdeel van het onderwijsproces

Tijdens het eindcongres ‘Je ogen uitkijken’ bij de HAN University of Applied Sciences in Nijmegen, stond centraal hoe hogescholen in ons land de kwaliteit van opleidingen omhoog brengen en houden, door grote inzet van toetsbekwame docenten en examinatoren. “In het hbo ligt de ‘diplomacrisis’ van 2010 inmiddels ver achter ons. Maar al die jaren zijn we hard blijven werken om de kwaliteit van de opleidingen nog verder te verbeteren en de waarde van diploma’s te garanderen”, aldus voorzitter Maurice Limmen.

Lees het artikel

Online platform Leeroverzicht gelanceerd

Vandaag is het online platform Leeroverzicht gelanceerd, dat het ministerie van OCW heeft ontwikkeld samen met onder meer de Vereniging Hogescholen. Dit is het eerste onafhankelijke opleidingsoverzicht op één plek met het meest complete aanbod van alle beschikbare opleidingen, cursussen en trainingen én alle bijbehorende financiële regelingen en subsidies.

Lees het artikel

Nog stappen te zetten voor meer flexibiliteit lerarenopleidingen

Tijdens de werkconferentie over het in 2020 ondertekende Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen, vandaag in Utrecht, hebben de Vereniging Hogescholen (VH), de Universiteiten van Nederland (UNL) samen met minister Dijkgraaf en vertegenwoordigers van het onderwijswerkveld de balans opgemaakt van twee jaar werk. 

Lees het artikel

Investeringen in hbo noodzakelijke stappen in goede richting

De Vereniging Hogescholen stelt vast dat het kabinet in de komende jaren investeert in het hoger beroepsonderwijs, in lijn met wat al eerder dit jaar was aangekondigd. Dat blijkt uit de onderwijsbegroting die vandaag is gepresenteerd. Deze investeringen zijn stappen in de goede richting. “Toch is er in de toekomst nog meer nodig om hogescholen in staat te stellen ten volle verder te werken aan de oplossingen van morgen”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Verkenning gepresenteerd naar toekomst Hogere Sociale Studies

Sociaal professionals moeten de kwetsbare mens een stem geven in praktijk én beleid. Ze doen dat bovendien in een steeds complexer en dynamischer samenleving. Dit vraagt om innovatieve antwoorden waar sociaal professionals een duidelijke rol in hebben. Dat is één van de conclusies uit de sectorale verkenning van de hbo-sector Hogere Sociale Studies (HSS), die voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen vandaag aangeboden kreeg. Maurice Limmen: "Deze verkenning geeft hogescholen richting bij doorontwikkeling van hun hogere sociale studies”.

Lees het artikel