Actualiteiten

Gemeente, u heeft met het hbo goud in handen

Thom de Graaf

Vorige week werden de stembussen weer tevoorschijn gehaald, ditmaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels is het stof van de verkiezingsuitslagen neergedaald en wordt gestart met het vormen van nieuwe colleges. De onderhandelingen spitsen zich toe op gemeentelijke problematiek: krapte op de woningmarkt, krimp in de regio, zorg voor ouderen, duurzaam openbaar vervoer en radicalisering. Het is slechts een greep uit de maatschappelijke vraagstukken die gemeentes bezighoudt. Een onderwerp dat nauwelijks aandacht kreeg in de campagne is het hoger (beroeps) onderwijs. Dat wordt beschouwd als een landelijke politieke aangelegenheid. Een gemiste kans wat mij betreft. Want de gemeenten die hun hogescholen omarmen hebben een enorme voorsprong bij het oplossen van lokale en regionale uitdagingen. 

Lees het artikel

Krijg zicht op rol waterstof in de energietransitie - jaarcongres Vereniging Hogescholen

085 027 jaarcongres 2018 banners3

Op donderdag 19 april a.s. organiseert de Vereniging Hogescholen voor de veertiende keer haar jaarcongres met als thema: ‘Meer waarde met hbo’. Een van de onderdelen is de inspiratiemarkt. Hogescholen, bedrijven en andere partijen gaan er graag met u in gesprek. Bijvoorbeeld over de vraag wat de betekenis van waterstof in de energietransitie kan zijn. Hogeschool Rotterdam zal dat doen aan de hand van een ‘miniwaterstoflabopstelling'. Bezoekers van de inspiratiemarkt kunnen er zelf water mee omzetten in waterstof(gas) en zelf ervaren hoe dat energie levert.

Lees het artikel

Deskundigheidsbevordering docenten en kwaliteitsverhoging onderwijs door deelnemen in onderzoek

085 027 jaarcongres 2018 banners3

Op donderdag 19 april a.s. organiseert de Vereniging Hogescholen voor de veertiende keer haar jaarcongres met als thema: ‘Meer waarde met hbo’. Een van de onderdelen is de inspiratiemarkt. Hogescholen, bedrijven en andere partijen gaan er graag met u in gesprek. Bijvoorbeeld over vragen als hoe de onderzoekscapaciteit bij hogescholen te vergroten en de competentie te verhogen van docenten om wetenschappelijke literatuur te lezen en op waarde te beoordelen.

Lees het artikel

Principeakkoord nieuwe cao-hbo 2018-2020

Op woensdag 21 maart hebben de Vereniging Hogescholen, AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO/FvOv een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao-hbo. In het akkoord, dat een looptijd van 24 maanden heeft, zijn onder meer afspraken gemaakt over meer verscheidenheid in arbeidsovereenkomsten, salarisontwikkeling, werkdruk, professionalisering van werknemers en duurzame inzetbaarheid. Ook zijn er afspraken gemaakt over de functiewaardering en het loongebouw. De cao loopt van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020.

Lees het artikel

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen maakt impact energietransititie zichtbaar op jaarcongres Vereniging Hogescholen

Smartgridtable han alliander vierkant

Op donderdag 19 april a.s. organiseert de Vereniging Hogescholen voor de veertiende keer haar jaarcongres met als thema: ‘Meer waarde met hbo’. Een van de onderdelen is de inspiratiemarkt. Hogescholen, bedrijven en andere partijen gaan er graag met u in gesprek. Zoals de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen die samen met netbeheerder Alliander de impact van de energietransitie inzichtelijk maakt aan studenten.

Lees het artikel

Meld u ook aan voor het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen - 19 april

085 027 jaarcongres 2018 banners3

Op donderdag 19 april 2018 vindt - voor de veertiende keer - het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen plaats. Het congres wordt deze keer in Den Bosch georganiseerd, in 1931 Congrescentrum Den Bosch. De titel van het jaarcongres is: ‘Meer waarde met hbo’. Bent u werkzaam bij een hogeschool? Dan betaalt u € 120,- bij aanmelding vóór 29 maart 2018 (inclusief koffie/thee/lunch/borrel). Daarna zijn de kosten € 150,-. Bent u niet werkzaam bij een hogeschool? Dan betaalt u € 120, ex. btw bij aanmelding vóór 29 maart 2018 (inclusief koffie/thee/lunch/borrel). Daarna zijn de kosten € 150,- ex. btw.

Lees het artikel

Hbo deeltijdonderwijs in de lift, flexibiliteit loont

Flexibel deeltijdonderwijs

Om in te spelen op de veranderende vraag van werkgevers en professionals, bieden hogescholen naast het initieel onderwijs steeds meer flexibele deeltijdopleidingen aan. Het resultaat is dat de instroom van het deeltijdonderwijs dit studiejaar is gestegen met 8,5% naar in totaal 10.445 studenten, hierbij startten de meeste studenten (3.283) in de sector Onderwijs.

Lees het artikel

Praktische handreiking voor waarborgen beroepsbekwaamheid toekomstig gediplomeerden

Het waarborgen van de beroepsbekwaamheid van toekomstig gediplomeerden is voor opleidingen met een beroepsoriëntatie in hoger onderwijs een actueel en weerbarstig vraagstuk. Wereldwijde trends, ontwikkelingen en innovaties beïnvloeden de beroepshandelingen sneller dan ooit. Dit artikel, getiteld 'Toekomstbestendig landelijk opleidingsprofiel voor Finance' en verschenen in Onderwijslnnovatie december 2017, biedt een praktische handreiking om stapsgewijs en continu de eisen aan de beroepsbekwaamheid in kaart te brengen, die met name geschikt is voor brede opleidingen, maar ook aangrijpingspunten biedt voor beroepsspecifieke opleidingen zoals bedrijfseconomie, bedrijfskunde en commerciële economie.

Lees het artikel

De slag om de arbeidsmarkt in de regio een impuls geven

Whatsapp image 2018 03 08 at 15.42.38

Publiek-private samenwerking versterken, bedrijven aan het roer van Centers of Expertises, een Regionaal Investeringsfonds zoals in het mbo voor het hbo zijn volgens Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO VNI, onder andere nodig om de regionale aansluiting van hogescholen en de arbeidsmarkt een impuls te geven.

Lees het artikel

Vrouwen doen het goed bij hogescholen

Dat blijkt uit cijfers die de hogescholen in het kader van de Internationale vrouwendag verzamelden. Op alle fronten scoren vrouwen in het hbo hoog. Steeds meer meisjes volgen hoger onderwijs (51%) en van de werknemers is 56% in het hbo vrouw. Van alle hogeschoolbestuurders is 37% vrouw. Van de 36 voorzitters van Colleges van Bestuur van de hogescholen zijn er 12 vrouw. Het aandeel vrouwen in hogere functies is 40%, en dat is aanmerkelijk beter dan in andere sectoren.

Lees het artikel