Actualiteit

Vereniging Hogescholen bezorgd over voorgenomen bezuinigingen hoger onderwijs

Hogescholen willen een sleutelrol vervullen in de regio met hun onderwijs, praktijkgericht onderzoek en innovatie. Ze voelen zich daarin erkend in het hoofdlijnenakkoord dat gerichte aandacht heeft voor het belang van hbo-opleidingen in de regio. Die aandacht voor de regionale rol van hogescholen is positief. Maar de aangekondigde bezuinigingen op onderzoek, internationalisering en studenten die lang over hun studie doen geven reden tot zorg. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het hoger beroepsonderwijs heeft een essentiële rol in àlle regio’s van Nederland, niet alleen voor jongeren en werkenden die zich willen blijven ontwikkelen maar ook voor bedrijven, zorginstellingen en scholen die behoefte hebben aan professionals. Hiervoor zijn extra middelen nodig.”

Opvallend is dat het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen geen plek heeft gekregen in het hoofdlijnenakkoord. Hogescholen zien om- en bijscholing als onmisbaar om de tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De Vereniging Hogescholen pleit ervoor om van Leven Lang Ontwikkelen een wettelijke taak te maken van hogescholen en de invoering hierbij van een systeem van persoonlijke ontwikkelrekeningen. Hogescholen krijgen graag de mogelijkheid om dit verder uit te bouwen.

Veel van de vandaag gepresenteerde plannen zullen de komende tijd nog nader uitgewerkt moeten worden. De VH roept daarom het nieuwe kabinet op om daarbij in te zetten op investeringen in een stabiele, duurzame basis voor het onderwijs en onderzoek in het hoger beroepsonderwijs. Zo bouwen we samen aan een sterk Nederland. 

Gerelateerd

Maurice Limmen in Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen

Article

Op 18 april hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de bevolking. Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie SZW sprak Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deze middag over hoe het hbo en demografische ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, en wat er gedaan kan worden om die elkaar te laten versterken. Ook, en juist, als het geboortecijfer terugloopt. Want hogescholen leveren goed opgeleide mensen af, die binnen (zeer) korte tijd werk op hbo-niveau of hoger vinden.

Lees meer

Toekomstverkenning vervolgonderwijs - boodschap van het hbo

Article

Op maandag 15 april 2024 vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van het stelsel van vervolgonderwijs. Wat is van essentieel belang voor hogescholen en daarmee voor de maatschappij? Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen vat het samen voor de deelnemende Kamerleden.

Lees meer

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer