Nieuws

Arbeidsmarktpositie hbo’er intact na coronapandemie

De Vereniging Hogescholen heeft kennis genomen van de resultaten van het onderzoek ‘Hbo’ers in coronatijd: een onderzoek naar de werk- en persoonlijke ervaringen van hbo-afgestudeerden’, uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Hieruit blijkt dat een deel van de jonge hbo’ers is geraakt door de coronamaatregelen en kwetsbaarheden in het werk- en privéleven zichtbaar zijn geworden.

Lees het artikel

Kabinet komt met noodzakelijke impuls voor het hbo

“Een noodzakelijke impuls voor het hoger beroepsonderwijs en erkenning van de spilfunctie van hogescholen in hun regio”. Zo typeert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, de beleidsbrief die onderwijsminister Dijkgraaf vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Limmen: “Nederland kan niet zonder kwalitatief goede hbo-opleidingen die mensen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Het is cruciaal dat het kabinet daarin blijft investeren."

Lees het artikel

Imrane Aboulhadi winnaar verkiezing Hbo Held 2022

DEN BOSCH - Imrane Aboulhadi van de Hogeschool Inholland is de winnaar van de verkiezing Hbo Held van het jaar 2022. Aboulhadi ontving de prijs uit handen van VH-voorzitter Maurice Limmen. “Het is een enorme eer om deze prijs te winnen en om als student iets bij te dragen aan de maatschappij”, aldus Aboulhadi.

Lees het artikel

Onderwijsminister geeft startsein voor pilots Professional Doctorate

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf en VH-voorzitter Maurice Limmen hebben vandaag op het congres van de Vereniging Hogescholen de zeven domeinen gepresenteerd waar de eerste pilots van het Professional Doctorate (PD) gaan starten. Het gaat om de domeinen Energie & duurzaamheid; Gezondheid & welzijn; Leisure, Tourism & Hospitality; Maritiem; Kunst + Creatief; Onderwijs; en Techniek & digitalisering. Daarmee gaat het hbo concreet aan de slag met een nieuwe beroepsopleiding waarmee het de grenzen van het beroepsonderwijs wil verleggen. “Het professional doctorate is een investering in de aansluiting van het hoger beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Het vergroot de impact van praktijkgericht onderzoek en draagt bij aan de verdere professionalisering van het hele hbo,” zegt VH-voorzitter Maurice Limmen.

Lees het artikel

Vereniging Hogescholen voorzitter UAS4EUROPE

De Vereniging Hogescholen is per 1 juni voorzitter van UAS4EUROPE voor een periode van twee jaar. UAS4EUROPE is een netwerkplatform opgericht om de stem van de hogescholen (UAS) in Europa te laten horen op het gebied van toegepast onderzoek en innovatie. 

Lees het artikel

Commissie positionering hbo geïnstalleerd 

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. De komende decennia zijn honderdduizenden nieuwe hoogopgeleide professionals nodig. Dat vereist een sterker gepositioneerd hoger beroepsonderwijs. Want juist hogescholen zijn vanuit hun regionale spilfunctie essentieel voor de economische structuurversterking en de leefbaarheid van Nederland. Een nieuwe commissie gaat zich buigen over de vraag hoe die positie van het hbo kan worden versterkt. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De huidige samenleving heeft een stevig hoger beroepsonderwijs nodig. De verminderde instroom van vwo’ers is daarmee een van de aanleidingen om de positionering van het hbo breder onder de loep te nemen”.

Lees het artikel

Samen werken aan inclusieve hogescholen met oog voor diversiteit

In de afgelopen decennia is het hbo steeds diverser geworden in de samenstelling van studenten en medewerkers. Dat is enorm inspirerend. Het plaatst hogescholen voor nieuwe vraagstukken wat betreft onze opdracht. Deze vraagstukken kunnen per hogeschool verschillen en zijn afhankelijk van bijvoorbeeld de regio, grootte, studentenpopulatie, cultuur en signatuur. Ter inspiratie en als handvat om in de hogescholen aan de slag te gaan met het realiseren van een inclusieve onderwijs-, onderzoek- en werkomgeving publiceert de VH een position paper. 

Lees het artikel

Nationale Studenten Enquête: Twee derde hbo-studenten is tevreden over opleiding

De Vereniging Hogescholen heeft kennis genomen van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2022. Daaruit blijkt dat 66 procent van de hbo-studenten over het algemeen tevreden is over de studie en 80 procent tevreden is over de sfeer op de opleiding. “Ondanks de gevolgen van de coronacrisis voelt het leeuwendeel van de studenten zich thuis op de hogeschool. Al die collega’s die zich hier keihard voor hebben ingezet en het vuur uit de sloffen hebben gelopen verdienen hier een groot compliment voor”, aldus voorzitter Maurice Limmen.

Lees het artikel

Vijf workshops over verduurzaming & maatschappelijke opgaven op VH-congres

Op maandag 13 juni organiseren we in Den Bosch weer een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Helden van het hbo’ laten we zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. 'Verduurzaming & maatschappelijke opgaven' is een van de vier thema's van het middagprogramma. Nog niet aangemeld voor het VH-congres? Doe dat dan direct.

Lees het artikel