Nieuws

Hogescholen verheugen zich op 'normale' start studiejaar

Hogescholen mogen het studiejaar op 30 augustus starten zonder dat er 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden. Dat betekent dat zo'n half miljoen hbo-studenten weer volledig fysiek onderwijs kunnen volgen. Dat heeft het kabinet vandaag besloten na overleg over de versoepeling van de coronamaatregelen. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen is verheugd met dat besluit: “We kijken er erg naar uit om onze studenten weer te verwelkomen op de campus. We kunnen starten met een ‘normaal’ studiejaar en dat is voor studenten van essentieel belang. Want leren doe je samen, met elkaar en van elkaar.” Ook voor docenten en medewerkers is het belangrijk dat ze nu eindelijk weten waar ze aan toe zijn en weer fysiek onderwijs kunnen geven. Limmen benadrukt dat er ook voorzichtigheid geboden is: “We blijven communiceren dat zelftesten en hygiëne-maatregelen belangrijk zijn voor de veiligheid van jezelf en anderen. En natuurlijk als je gaat studeren, laat je vaccineren.”

Lees het artikel

Speech Maurice Limmen bij congres ScienceWorks

Op donderdag 1 juli heeft Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, een speech gehouden op het congres van ScienceWorks met het thema ''Stimuleren van de Maatschappelijke Impact van Praktijkgericht Onderzoek'. Bekijk de speech hier terug.

Lees het artikel

Gelijke kansen voor zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs

Veel zwangere studenten en studerende ouders zijn niet op de hoogte van de rechten, plichten en voorzieningen die er voor hen in het leven zijn geroepen. Onderwijsinstellingen bieden veelal maatwerk aan deze groep; hierbij is informatie over de rechten en plichten van de student van belang. Om het studentsucces van zwangere studenten en studerende ouders in het hbo en wo te vergroten, is de handreiking ‘Zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs’ opgesteld. Met deze uitgave beoogt de Landelijke werkgroep Studentenwelzijn gelijke kansen voor alle hoger onderwijsstudenten, ongeacht de persoonlijke omstandigheden.

Lees het artikel

Hbo-studenten positief over opleiding

Tweederde van de studenten die studeren aan een hogeschool is tevreden of zeer tevreden over zijn of haar opleiding. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) die vandaag door Studiekeuze123 zijn gepubliceerd. Studenten in het hbo zijn vooral tevreden over de sfeer en over de inhoud van de opleiding. Ook over de verworven vaardigheden, de docenten en de mate waarin het onderwijs uitdagend is, zijn studenten goed te spreken. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het is mooi om te zien dat studenten, ondanks een zwaar coronajaar met veel online onderwijs, toch positief zijn over hun opleiding. Daar is door hogescholen heel hard aan gewerkt en daar mogen we best trots op zijn.”

Lees het artikel

Hogescholen breiden pilots pabo-specialisaties verder uit

Hogescholen onderzoeken in pilotprojecten hoe binnen de bestaande brede pabo-opleiding het lesgeven aan jonge en oudere kinderen als specialisatie kan worden ingebed. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden de huidige pilotprojecten verlengd en uitgebreid, van zes naar acht pilots aan zeven hogescholen. Diepgaand specialiseren binnen de brede opleiding leraar basisonderwijs is effectiever dan het inrichten van een aparte lerarenopleiding voor jonge kinderen. Want: de leraren blijven breed inzetbaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Zo bieden we toekomstige leraren een nieuw carrièreperspectief: verdieping in hun vak, terwijl ze wel breed opgeleid de arbeidsmarkt op komen. Dat is belangrijk in de aanpak van het lerarentekort.”

Lees het artikel

Reactie VH onderzoek Amnesty International

Op woensdag 9 juni 2021 publiceerde I&O Research in opdracht van Amnesty International Nederland een onderzoek naar verkrachting onder studenten. In een reactie zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: "Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit overkomt. We willen zorgdragen voor het welzijn van onze studenten. Zo nodig verwijzen hogescholen hierbij naar de politie of professionele zorgverleners. Er is ons alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat de klacht- en hulpmogelijkheden op het vlak van sociale veiligheid vindbaar en bereikbaar zijn. En dat studenten zich veilig voelen om dit soort moeilijke zaken te melden bij iemand die ze vertrouwen. Als er signalen zijn dat dit beter kan, gaan we daarmee aan de slag."

Lees het artikel

Vul ook de enquête verkenning vervolgonderwijs in

Bent u docent, studieadviseur, aansluitingscoördinator, studieloopbaanbegeleider of op een andere manier betrokken bij het onderwijs aan (eerstejaars) studenten in het hbo? Dan leren het SLO en het ministerie van OCW graag van uw ervaringen en nodigen u uit om deel te nemen aan deze enquête.

Lees het artikel

Kennis over jonge kind gebundeld in expertisecentrum

Vandaag was minister Van Engelshoven aanwezig bij het startsymposium van het Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind (LEJK), gefinancierd uit de strategische lerarenagenda van de Vereniging Hogescholen (VH). In dat expertisecentrum wordt kennis gedeeld én gecreëerd rondom het leren, ontwikkelen en onderwijzen van jongere kinderen tussen de twee en acht jaar. Tijdens het symposium met meer dan 300 aanwezigen sprak directeur Anita Derks de hoop uit dat het expertisecentrum bijdraagt aan verbinding van wetenschap, opleidingen en praktijk. Derks: “Zo bundelen we kennis over het jonge kind waar het hele onderwijsveld gebruik van kan maken.” Minister van Engelshoven: “Enorm belangrijk dat alle kennis op het terrein van het Jonge Kind op één plek ontsloten en ontwikkeld wordt. Studenten, leraren en lerarenopleiders kunnen elkaar nu vinden via het Expertisecentrum.”

Lees het artikel