Nieuws

Deltapremie: erkenning voor praktijkgericht onderzoek hbo

Hogescholen kunnen weer lectoren voordragen voor de Deltapremie 2021. Dat is een tweejaarlijkse prijs voor lectoren die met hun praktijkgericht onderzoek veel impact hebben en daarmee binnen hun hogeschool een voortrekkersrol vervullen. Praktijkgericht onderzoek heeft inmiddels een stevige plaats verworven in de samenleving: er zijn circa 700 lectoren en ruim 3.000 docent-onderzoekers bij betrokken. Uitgangspunt is steeds het oplossen van vraagstukken uit de praktijk. “De Deltapremie is uniek in Nederland en heeft als doel de kracht van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen verder te vergroten”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Eerste Deltapremies uitgereikt voor toonaangevend onderzoek door hogescholen

​Lectoren AnneLoes van Staa van Hogeschool Rotterdam en Mark Mobach van de Hanzehogeschool Groningen zijn de winnaars van de eerste Deltapremie – de nieuwe toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De premie, een initiatief van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen, is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, reikte de premie van €500.000 per lector uit in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam.

Lees het artikel