Nieuws

Handreiking examencommissies geactualiseerd

De Vereniging Hogescholen heeft de handreiking examencommissies uit 2015 vernieuwd. De handreiking helpt hogescholen bij het sterker neerzetten van de examencommissies, zowel inhoudelijk als bestuurlijk. Ook ondersteunt het examencommissies in hun functioneren. 

Lees het artikel

Commissie Rullmann over Toetsing en examinering hbo: hogescholen gaan zienderogen vooruit!

“Rondom toetsen en examineren is samenwerking opgebloeid tussen opleidingen en hogescholen, veel docenten hebben zich geschoold in de examenpraktijk en het bij toetsing en examinering inschakelen van extern deskundigen is inmiddels breed verspreid”, zo concludeert Paul Rullmann, voorzitter van de commissie ‘evaluatie externe validering toetsing en examinering in het hbo’ bij de presentatie van het eindrapport. “Met de titel ‘Zienderogen vooruit’ geven we duidelijk aan wat de commissie ervan vindt: er is hard gewerkt en heel veel bereikt.”

Lees het artikel

Training voor leden van examencommissies

De Vereniging Hogescholen organiseert in 2017 weer een aantal keren de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van de Veen of Kim Dirkx), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). De drie trainingen vinden plaats op: 16 en 17 januari en 6 maart (reeds volgeboekt), op 12 en 13 april en 15 mei; en op 13 en 14 september en 9 november. Aanmelden voor deze trainingen kan via de website van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Onderwijsinspectie: hoger onderwijs goed op weg met versterken kwaliteit toetsen

Het hoger onderwijs doet al veel om de kwaliteit van toetsen te versterken, zo stelt de Onderwijsinspectie in de onlangs verschenen 'Handreiking voor verdere verbetering toetsing in het hoger onderwijs'. De inspectie moedigt de instellingen aan door te gaan op de ingeslagen weg en om de aandacht bij de toetsing verder te inventariseren. Het gaat om aandacht voor de samenhang bij toetsing, de professionalisering van docenten en onderwijskundig leiders en voor de organisatorische inbedding van toetsing.

Lees het artikel

Inschrijving training leden examencommissies voorjaar 2016 geopend

De Vereniging Hogescholen organiseert komend voorjaar voor de negende keer de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (deze keer door Evelyn van de Veen), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder).

Lees het artikel

Vereniging Hogescholen presenteert nieuwe editie Handreiking examencommissies

Met de overhandiging van het eerste exemplaar aan Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van de Inspectie van het Onderwijs, lanceert de Vereniging Hogescholen de Editie 2015 van de Handreiking examencommissies. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, overhandigde vandaag de handreiking tijdens het Inspectie-congres over examencommissies in Apeldoorn. Met de nieuwe handreiking wil de Vereniging, net als met de eerdere versie van februari 2011, bevorderen dat examencommissies onafhankelijk functioneren, en worden bemenst door onderwijsprofessionals.

Lees het artikel

Inspectie: “Met name hbo-examencommissies functioneren steeds beter”

Examencommissies in het hoger onderwijs staan in toenemende mate garant voor de waarde van het diploma. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in haar nieuwe rapport ‘Verdere versterking’. Ook richten examencommissies zich meer dan voorheen op het borgen van de kwaliteit van tentaminering en examinering. De Vereniging Hogescholen neemt met tevredenheid kennis van de conclusies uit het onderzoeksrapport. “Het is goed nieuws dat de Inspectie bevestigt dat met name hogescholen hard hebben gewerkt om de kwaliteit van de examencommissies te verbeteren. Deze lijn zetten we door, daarom gaan we serieus aan de slag met de punten die nog beter kunnen”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel