Actualiteit

Hogescholen en universiteiten publiceren gezamenlijke richtlijn voor protesten

Kennis en kritische geluiden zijn het kloppend hart van hogescholen en universiteiten. Daarbij horen inhoudelijke debatten en ook de mogelijkheid om te protesteren. In Nederland geldt dat mensen het recht hebben op vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering en betoging. Universiteiten en hogescholen ondersteunen dat van harte. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Protesteren blijft gewoon mogelijk op hogescholen. Tegelijkertijd staan hogescholen voor onderwijs in een klimaat waarin àlle meningen gewisseld kunnen worden en iedereen zich veilig moet kunnen voelen. Met het oog hierop is deze gezamenlijke richtlijn opgesteld om duidelijk maken wat wel en niet mag in en rond onze gebouwen.” 

Hogescholen vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen in en rondom onze gebouwen. Limmen vervolgt: “Juist in deze tijd is het belangrijk dat hogescholen een veilige plek blijven waar mensen met uiteenlopende achtergronden en met verschillende opvattingen elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen”. Daarom dienen wet- en regelgeving en de huis- en gedragsregels te worden gerespecteerd. Hoewel iedere hogeschool het anders verwoordt in de huis- en gedragsregels, gelden overal dezelfde afspraken voor protestacties. Met het oog hierop is een gezamenlijke richtlijn voor protesten gepubliceerd. 

De inzet van hogescholen en universiteiten is altijd een vreedzaam verloop van het protest. Instellingen proberen daarom in gesprek te blijven met protesterende medewerkers en studenten om te zorgen voor een veilig verloop van het protest. In de gezamenlijke richtlijn staat onder andere dat hogeschool- en universiteitsbestuurders niet onderhandelen met personen met gezichtsbedekkende kleding, dat deelnemers van protesten gevraagd kunnen worden om hun studenten-, medewerkerskaart en/of identiteitsbewijs te tonen en dat overnachten op de campus niet is toegestaan, ook niet in tenten. Het bezetten van een gebouw geldt niet als protesteren en wordt niet toegestaan.

Gerelateerd

Hogescholen maken bindende afspraken om instroom internationale studenten beperkt en in balans te houden

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een voorstel tot zelfregie op de instroom van internationale studenten aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Minister Dijkgraaf (OCW) had de sector om dit voorstel gevraagd. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het aantal internationale studenten in het hbo is beperkt en in balans, om ook in de toekomst dit evenwicht te behouden nemen we nu maatregelen. Zo versterken we de voordelen van internationalisering en beperken we de nadelen. Met dit voorstel willen hogescholen sturen op het aantal internationale studenten en op een gerichte instroom. Hogescholen nemen zo hun verantwoordelijkheid.”

Lees meer

Instroom nieuwe hbo-studenten ongeveer gelijk aan vorig jaar

Article

De instroom van nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is in dit studiejaar ’23-’24 met een verschil van -0,3% ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met vorig studiejaar. Dit blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen. De inschrijvingen voor masteropleidingen tonen een duidelijke stijging met 7%.

Lees meer

Deltapremie van €500.000 voor Janine Stubbe en Reint Jan Renes

Article

Lectoren Janine Stubbe van Codarts Rotterdam en Reint Jan Renes van Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn de winnaars van de derde editie van de Deltapremie, de toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Ze ontvangen beiden een premie van 500.000 euro voor hun grensverleggende onderzoek.

Lees meer