Actualiteit

Maurice Limmen in Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen

Op 18 april hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de bevolking. Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie SZW sprak Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deze middag over hoe het hbo en demografische ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, en wat er gedaan kan worden om die elkaar te laten versterken. Ook, en juist, als het geboortecijfer terugloopt. Want hogescholen leveren goed opgeleide mensen af, die binnen (zeer) korte tijd werk op hbo-niveau of hoger vinden. Zo’n 80% van de afgestudeerden van hogescholen blijft in de regio wonen waar ze hebben gestudeerd. Dat stut de lokale economie en arbeidsmarkt. Er is veel vraag naar hbo'ers – binnen 3 maanden na hun afstuderen heeft rond de 90% van de voltijdstudenten een baan.  

Daarnaast draagt ook het praktijkgerichte onderzoek van hogescholen bij aan de regionale economie. Onderzoeksgroepen rondom de huidige 700 lectoren hebben maar liefst 14.000 praktijkpartners in hun netwerk. En er zijn 4.000 bedrijven en instellingen aangesloten bij de 57 Centres of Expertise rondom onderzoekszwaartepunten van hogescholen. De vraag naar praktijkgericht onderzoek, juist vanuit het mkb, groeit en groeit. Zo wordt de innovatie bevorderd en de arbeidsproductiviteit gestimuleerd. Tegelijk volgen hogescholen daardoor de nieuwste ontwikkelingen op de werkvloer, en kunnen ze kennis daarover inbouwen in het curriculum.   

De Vereniging Hogescholen vindt het belangrijk dat hogescholen stabielere financiering krijgen, dat er meer budget komt voor praktijkgericht onderzoek, dat bijscholing een wettelijke taak moet worden van hogescholen en dat er geld komt om de regiofunctie te (blijven) vervullen als een opleiding in het nauw komt door teruglopende demografie. Verder doen hogescholen aan zelfregie om binnen verstandige kaders buitenlandse studenten toe te laten, en om alle studenten lessen aan te bieden over de Nederlandse taal.   

De Vereniging Hogescholen heeft een position paper gemaakt over dit onderwerp: 'Het hbo en demografische ontwikkelingen'.   

---
Kijk het debat terug op de website van de Tweede Kamer >>

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen bezorgd over voorgenomen bezuinigingen hoger onderwijs

Article

Hogescholen willen een sleutelrol vervullen in de regio met hun onderwijs, praktijkgericht onderzoek en innovatie. Ze voelen zich daarin erkend in het hoofdlijnenakkoord dat gerichte aandacht heeft voor het belang van hbo-opleidingen in de regio. Deze aandacht is positief. Maar de aangekondigde bezuinigingen op onderzoek, internationalisering en studenten die lang over hun studie doen geven reden tot zorg. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het hoger beroepsonderwijs heeft een essentiële rol in àlle regio’s van Nederland, niet alleen voor jongeren en werkenden die zich willen blijven ontwikkelen maar ook voor bedrijven, zorginstellingen en scholen die behoefte hebben aan professionals. Hiervoor zijn extra middelen nodig.”

Lees meer

Wetsvoorstel internationalisering in balans naar de Kamer

Article

Maandag 13 mei is het Wetsvoorstel internationalisering in balans aangeboden aan de Tweede Kamer. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het doet mij deugd dat de Raad van State in het advies over het wetsvoorstel de conclusie ondersteunt dat de internationalisering in het hbo in balans is, en daarom adviseert om het hbo een andere positie in de wet te geven. Het is dan ook spijtig dat dit advies niet is overgenomen in het voorliggende wetsvoorstel.”

Lees meer

Toekomstverkenning vervolgonderwijs - boodschap van het hbo

Article

Op maandag 15 april 2024 vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van het stelsel van vervolgonderwijs. Wat is van essentieel belang voor hogescholen en daarmee voor de maatschappij? Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen vat het samen voor de deelnemende Kamerleden.

Lees meer