Actualiteit

Tweede Kamer onderstreept grote urgentie behoud en versteviging spilfunctie hogescholen

Op 15 april vond in de Tweede Kamer het Notaoverleg Toekomstverkenning vervolgonderwijs plaats. De Tweede Kamerleden wezen in dit debat onder andere op de cruciale rol van hogescholen in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en transities in de regio. Op 23 april werd gestemd over de ingediende moties. De Vereniging Hogescholen ziet het als belangrijk signaal dat de motie die de regering vraagt om met grote urgentie aandacht te geven aan het belang van stabiele bekostiging, verhoging van de vaste voet, de regiofunctie en het praktijkgerichte onderzoek is aangenomen. “Het aannemen van deze motie voelt als een enorme steun in de rug voor het hbo”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Door studenten op te leiden met de nieuwste inzichten en technieken zijn hogescholen de innovatiemotor voor het midden- en kleinbedrijf. Praktijkgericht onderzoek is heel belangrijk voor de aansluiting van ons onderwijs op de snelle veranderingen in de arbeidsmarkt. Het onderzoek levert daarnaast direct bruikbare innovaties op voor regionale organisaties en bedrijven, met name het mkb. Hogescholen willen hiermee doorgaan en de kwaliteit van het onderzoek verder versterken. Maar dat lukt alleen als hogescholen kunnen uitgaan van structurele middelen voor het praktijkgericht onderzoek. Een stabiele, duurzame basis voor het onderzoek aan hogescholen is belangrijk voor de onderzoekers zelf, maar ook voor het samen bouwen aan een sterk Nederland.

Hogescholen hebben een sterke binding met de regio, waarbij onderwijs en onderzoek middenin de samenleving staan. Dit maakt het hoger beroepsonderwijs uniek. Hogescholen vormen de spil in vitale regio’s en zijn de belangrijkste leverancier van kwalitatief hoogopgeleide beroepskrachten. Daarvoor bieden zij een breed palet van opleidingen op diverse niveau’s aan, van associate degree en bachelor opleidingen tot masters en pilots met professional doctorate (niveau 5-8). Hogescholen willen studenten maximaal kansen bieden, zodat ze goed beslagen op de arbeidsmarkt komen.