Actualiteit

Vereniging Hogescholen vraagt aandacht voor zorgpunten internationalisering bij Tweede Kamer en stuurt brief over hoofdlijnenakkoord aan formateur

Rondetafelgesprek Tweede Kamer
De Vereniging Hogescholen heeft deze week flink gelobbyd voor de belangen van het hbo. Vanmiddag hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de Wet Internationalisering in balans (WIB). VH-voorzitter Maurice Limmen was uitgenodigd om in te gaan op de gevolgen van dit wetsvoorstel. De Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vroeg de VH om input, omdat zij verkent wat de verschillende maatregelen in de Wet Internationalisering in Balans kunnen betekenen voor instellingen, docenten en studenten. Daarbij gaat het om de kwaliteit van het hoger onderwijs (onder andere het taalbeleid), het sturen op de studenteninstroom door instellingen, personele gevolgen en de gevolgen voor de aansluiting tussen onderwijs en regionale arbeidsmarkten. "In een goed gesprek heb ik onze standpunten goed voor het voetlicht kunnen brengen en onze lobby kracht bij kunnen zetten. Zoals gebruikelijk zijn onze standpunten in de vorm van een position paper van tevoren gepubliceerd op de site van de Tweede Kamer.”

Aandacht voor zorgpunten Hoofdlijnenakkoord
De VH reageerde deze week ook op het Hoofdlijnenakkoord bij formateur Richard van Zwol en de fractievoorzitters van de formerende partijen. Het Hoofdlijnenakkoord heeft gerichte aandacht voor het belang van hbo-opleidingen in de regio. Deze aandacht voor de regionale rol van hogescholen is positief. Daarnaast bevat het akkoord een aantal voorstellen, dat de VH zorgen baart. “Hogescholen vervullen een sleutelrol in de regio met hun onderwijs, praktijkgericht onderzoek en innovatie. Een rol die hogescholen in het belang van bedrijven en burgers in hun omgeving verder willen verdiepen en uitbouwen. Wij voelen ons daarin gesteund in het Hoofdlijnenakkoord. Toch maken wij ons zorgen over een aantal voornemens in het akkoord, met name de plannen op het vlak van internationalisering en de bezuinigingen op kennis en innovatie." Limmen vervolgt: "Ook opvallend is dat Leven Lang Ontwikkelen (LLO) niet genoemd is in het Hoofdlijnenakkoord, aangezien om- en bijscholen juist onmisbaar zijn als je de tekorten op de arbeidsmarkt wilt tegengaan.” 

De Vereniging Hogescholen bracht deze zorgpunten onder de aandacht in een brief aan formateur Richard van Zwol en de fractievoorzitters van de formerende partijen.

Debat rondetafelgesprek terugkijken
Kijk het debat terug op de website van de Tweede Kamer. 


Bijlage(n):

Brief aan formateur en fractievoorzitters formerende partijen
Position Paper Vereniging Hogescholen Wetsvoorstel Internationalisering in balans