Actualiteit

Conferentie Onderzoek en Impact 2024: maak het zichtbaar

Van links naar rechts: Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen, Oscar Delnooz, directeur onderzoek en wetenschapsbeleid van het ministerie van OCW, Eefje Cuppen, directeur Rathenau Instituut en Paul van Rooij, bestuursvoorzitter Regieorgaan SIA. 

Maak het zichtbaar
Dat was het thema van een succesvolle, drukbezochte Conferentie Onderzoek en Impact 2024. Ruim 250 professionals op het gebied van praktijkgericht onderzoek en beleid gingen met elkaar in gesprek over hoe je impact van praktijkgericht onderzoek duidt, stimuleert en uitdraagt. 

VH-voorzitter Maurice Limmen overhandigde de Monitor Praktijkgericht Onderzoek aan Oscar Delnooz, directeur onderzoek en wetenschapsbeleid bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de monitor schetst het Rathenau Instituut een beeld van het onderzoek aan hogescholen: waar het hbo-onderzoek staat en wat de impact ervan is. De huidige stand van het onderzoek ziet er gunstig uit. En daar mogen we trots op zijn, reageerde Oscar Delnooz. Maurice Limmen benadrukte het belang van het onderzoek voor de aansluiting op de arbeidsmarkt, voor de doorontwikkeling van het Mkb en de economische vooruitgang van regio’s. Daarvoor is het belangrijk dat de financiële middelen vanuit OCW overeind blijven. 

Tot drie tellen
De monitor werd overhandigd in aanwezigheid van Eefje Cuppen, directeur Rathenau Instituut, en Paul Van Rooij, bestuursvoorzitter Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Anka Mulder, bestuursvoorzitter Hogeschool Saxion en portefeuillehouder onderzoek VH, reflecteerde op de impact van praktijkgericht onderzoek. Ze riep de politiek op tot drie te tellen: wo, mbo, maar ook hbo. Het hbo brengt als enige een monitor uit en waaraan ligt dat? Het hbo wordt onvoldoende gezien. Voor onze studenten, het regionale bedrijfsleven en maatschappelijke partners is het belangrijk dat de onderzoeksfinanciering op peil blijft. Zeker als het gaat om impact op grote maatschappelijke uitdagingen.

Anka Mulder, bestuursvoorzitter Hogeschool Saxion en portefeuillehouder onderzoek VH

Oscar Delnooz nam het ter harte en gaf de zaal mee om de impact die zij maken ongegeneerd zichtbaar te maken. Nodig het netwerk uit Den Haag uit voor een werkbezoek, zodat de ministeries en nieuwe bewindslieden zien hoe belangrijk praktijkgericht onderzoek van hogescholen is voor Nederland. 

Impact in de praktijk
Tijdens het programma kwamen mooie praktijkvoorbeelden aan de orde en werd vanuit veel perspectieven aan deze impact gewerkt. Impact maken is ervoor zorgen dat anderen er iets mee kunnen. Kees Klomp, programmamanager AGENCY en tot voor kort lector bij de Hogeschool Rotterdam gaf in zijn keynote een sprekend voorbeeld hiervan met de onderwijsfilm 'Mag ik je iets vragen': https://www.youtube.com/watch?v=SRFL9vD4Hts. Kees staat bekend om zijn onderzoek naar vernieuwend economieonderwijs. Hogescholen spelen een grote rol bij de systeemverandering die nodig is voor maatschappelijke waardecreatie.  Intrinsieke motivatie -willen- blijkt allesbepalend om studenten economisch anders te laten denken en doen. Daarvoor is een pedagogische interventie nodig.

Keynote speaker Kees Klomp, programmamanager AGENCY

Impact vanuit vele perspectieven zichbaar maken
Tijdens de deelsessies wisselden de deelnemers inzichten en ervaringen uit over de kracht van strategische netwerken en learning communities, zes impactpaden van onderzoek, en impact in de waaier: samen maatschappelijke uitdagingen aangaan. Andere deelsessies richtten zich onder meer op impact rond gezond en duurzaam leven, de circulaire economie en de ontwikkeling van de professional doctorate. Uit de dag kwam één belangrijke boodschap naar voren: de impact van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen mag je laten zien. Ongegeneerd!

Hier vind je een overzicht van de sessies en de organisatoren daarvan. 

De Vereniging Hogescholen organiseerde deze conferentie samen met Regieorgaan SIA. Wij danken alle sprekers en deelnemers voor het delen van hun expertise!


Zie ook: Monitor Praktijkgericht Onderzoek