Actualiteiten

Vacature: Specialist onderzoeksbeleid hbo (0,8 - 1,0 fte)

We zoeken een nieuwe collega met aantoonbare ervaring met strategisch beleidsadvies op het terrein van praktijkgericht onderzoek en hoger beroepsonderwijs. Profilering van praktijkgericht onderzoek, deelname aan het Nationaal Groeifonds, samenwerken in de Kenniscoalitie en het opbouwen van een onderzoekscultuur in hogescholen zijn actuele onderwerpen waar jij je mee bezig kunt gaan houden.

Lees het artikel

Vacature: Senior Beleidsadviseur Financiën hbo (1,0 fte)

Wij zoeken een nieuwe collega met ervaring in strategisch beleidsadvies op het terrein van bekostigingssystematiek in het hoger onderwijs. De bekostiging van het hbo op zowel macroniveau als op hogeschoolniveau, verdeling van gelden (model bekostigingssystematiek), de ontwikkeling van financiële toekomstscenario’s voor het hbo, dit zijn de onderwerpen waar jij je mee bezig zal gaan houden.

Lees het artikel

Vereniging Hogescholen zet in op vergroten dynamiek beroepsbevolking

De Vereniging Hogescholen (VH) – de belangenbehartiger van de 36 hogescholen in ons land – constateert dat het kabinet met de presentatie van de rijksbegroting 2021 kiest voor stabiliteit in het hoger beroepsonderwijs. Voorzitter Maurice Limmen van de VH: “Wij constateren dat het hbo verder moet doorgaan op de routes die we al hebben ingezet, namelijk ervoor zorgen dat studenten zich tijdens en na hun hbo-opleiding kunnen ontplooien in de beroepspraktijk. Nederland heeft hun kennis en creativiteit in de komende jaren hard nodig om uit de crisis te komen.”

Lees het artikel

Studeren naast je werk?

Bezoek www.heelveelindeeltijd.nl en zoek in een aanbod van ruim duizend opleidingen bij hogescholen in Nederland. Dat zijn deeltijd bachelors, masters, deeltijd en duale Ad-opleidingen en cursussen en trainingen. Filter op bijvoorbeeld locatie, thema en opleidingsduur.

Lees het artikel

Factsheet Studentenwelzijn gepresenteerd

De Vereniging Hogescholen heeft vandaag de factsheet Studentenwelzijn gepresenteerd tijdens een digitale bijeenkomst van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn. De factsheet schetst een beeld van het hogescholenbeleid inzake Studentenwelzijn en de toepassing daarvan in de praktijk. Aandacht voor studentenwelzijn is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol studieverloop en een essentiële waarde voor inclusief hoger onderwijs. 

Lees het artikel

Vacature bij 10voordeleraar: Functioneel Beheerder Onderwijsapplicaties (1,0 fte)

We zoeken een collega die de functionaliteit van applicaties voor geavanceerde toetstechnologie voor lerarenopleidingen beheert. Beheren van toetsapplicaties, analyseren van het toetsproces voor examens, inventariseren van de wensen en ervaringen van gebruikers, het testen van nieuwe functies in de applicaties voor toetsen, zijn onderwerpen waar jij je mee bezig kunt gaan houden.

Lees het artikel

Vacature: Data Analist Onderwijs voor 3 maanden

Wij zoeken voor een periode van november t/m januari een dataexpert voor het analyseren van gegevens in het hoger beroepsonderwijs voor 2 á 3 dagen per week. Analyse van studentenaantallen, het draaien van query’s, diplomarendement, studiesucces, studentdoorstroom, zijn onderwerpen waar jij je mee bezig kunt gaan houden. Zeker in de tijden van Corona is het voor het hele onderwijsveld van groot belang de juiste feiten en cijfers beschikbaar te hebben.

Lees het artikel

Hogescholen en coronabestrijding

Ook hogescholen dragen concreet bij aan de bestrijding van corona. We werken dit overzicht regelmatig bij. Tip? Mail deze dan naar het Team Communicatie van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel