Actualiteiten

Krimp in het hbo is een probleem van heel Nederland

“Een vierdaagse schoolweek vanwege het lerarentekort, patiënten die naar België moeten vanwege een tekort aan zorgpersoneel, het aantal ICT-ers is niet aan te slepen. Hogescholen doen er alles aan om juist die studies aantrekkelijk te maken, maar kampt daarbij met een ander groeiend probleem: de bevolkingskrimp. En dat is niet alleen een probleem van het hbo, maar van het hele land”, dat zei Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak in de Glazen Zaal in Den Haag. In aanwezigheid van minister Van Engelshoven (OCW) riep Limmen het kabinet op om bij de investeringen in kennis en innovatie het hbo te koesteren. “Laten we samen ervoor zorgen dat we de toegankelijkheid van juist het hbo, zowel initieel als post-initieel, als emancipatiemotor bewaken. Hogescholen zijn met hun regionale vertakking en hun banden met het mkb in de regio ook vanuit dat perspectief onmisbaar”.

Lees het artikel

Fontys Hogescholen reikt Onderzoeksprijs 2020 uit

Fontys hecht grote waarde aan praktijkgericht onderzoek dat gericht is op- of ontwikkeld en uitgevoerd is met het werkveld. Om dergelijk onderzoek te stimuleren wordt jaarlijks de Fontys Onderzoeksprijs uitgereikt. Op 6 januari jl. nam Roderick Wondergem tijdens de nieuwsjaarsbijeenkomst van Fontys de Onderzoeksprijs 2020 in ontvangst voor zijn onderzoek naar beweeggedrag van mensen na een beroerte. Ook masterstudent Tess de Kok en bachelorstudent Alexander Warkus vielen in de prijzen. 

Lees het artikel

Personel wisselingen bij bureau VH

Met ingang van 1 januari 2020 zal Sandra Storm de nieuwe functie van Hoofd Organisatie en Strategische planning vervullen op het bureau van de Vereniging Hogescholen. Samen met directeur Ron Minnée vormt zij het managementteam (MT). Sandra Storm is sinds 1 juni 2013 werkzaam bij de Vereniging Hogescholen als senior beleidsadviseur Onderzoek en heeft daarnaast grote strategische projecten als het Sectorakkoord en de recente strategische agenda Professionals voor morgen begeleid. Ook wordt per 1 januari een nieuwe woordvoerder aangesteld. Eva Kloosterman is sinds 1 juni 2016 werkzaam bij de Vereniging Hogescholen als senior communicatieadviseur en heeft in die functie al ruime ervaring opgedaan op het gebied van persvoorlichting en strategische communicatie.  

Lees het artikel

Meer flexibilisering en maatwerk in lerarenopleidingen

Werken aan meer differentiatie en specialisatie, waardoor een leraar meer mogelijkheden heeft en er meer onderwijs op maat wordt aangeboden. Dat is één van de uitgangspunten van de strategische agenda  “Samen toekomstbestendige leraren opleiden” die vandaag is aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.

Lees het artikel

Samen werken aan kwaliteit

“Wat fijn om zoveel collega’s hier in Utrecht aanwezig te zien. Om niet alleen binnen de eigen instelling, maar ook met elkaar als pabo-docenten samen na te denken over onderwijskwaliteit. We hebben elkaar namelijk heel hard nodig in het vasthouden van die kwaliteit”, opende Barbara de Kort, voorzitter van Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO), vandaag de Landelijke kennisdeelochtend pabo in Utrecht. Centraal stonden de aan de kennisbases gerelateerde onderwerpen, namelijk ‘Curriculum.nu’ en ‘Profilering en specialisering op de pabo’. 

Lees het artikel

Hogescholen herkennen zich in toekomstplannen minister

“Mooie plannen voor een toekomstbestendig hoger onderwijs, we gaan graag met de minister in gesprek over deze thema’s voor het hbo”, zo reageert Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen op de Strategische agenda hoger onderwijs ‘Houdbaar voor de toekomst’ die minister Van Engelshoven (OCW) vandaag heeft gepresenteerd. Voor hogescholen is de aansluiting van het onderwijs op de veranderende arbeidsmarkt topprioriteit. We zien diezelfde focus nu ook terug in de ambities van het ministerie van OCW. De maatschappelijke vraagstukken die op ons afkomen vragen om hoogopgeleide professionals die niet alleen nodig zijn om urgente arbeidsmarkttekorten op te lossen, maar ook om met oplossingen te komen voor problemen op de lange termijn zoals vergrijzing, klimaatverandering en de energietransitie. Limmen: “De minister benadrukt in haar strategische agenda de meerwaarde van het praktijkgerichte onderzoek in het hbo voor de innovatieagenda van Nederland. Dat is zeer terecht. Maar ruimere financiering zal essentieel zijn voor de verwezenlijking van deze en andere lovenswaardige ambities van de minister voor wat betreft het hoger beroepsonderwijs.”

Lees het artikel

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees het artikel

Winnaar RAAK-award 2019: Meerwaarde met Mosselen – HZ University of Applied Sciences

Het RAAK-onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen van HZ University of Applied Sciences heeft de RAAK-award 2019 en de bijbehorende hoofdprijs van € 10.000,- gewonnen. Het onderzoek richt zich op de aanleggen van droogvallende mosselbanken op zo’n manier dat deze banken een bijdrage leveren aan kustbescherming, het verhogen van biodiversiteit én de mosselproductie. Op het SIA-congres kreeg Jildou Schotanus de prijs uitgereikt uit handen van juryvoorzitter Reint Jan Renes.

Lees het artikel