Nieuws

Investeringen in hbo noodzakelijke stappen in goede richting

De Vereniging Hogescholen stelt vast dat het kabinet in de komende jaren investeert in het hoger beroepsonderwijs, in lijn met wat al eerder dit jaar was aangekondigd. Dat blijkt uit de onderwijsbegroting die vandaag is gepresenteerd. Deze investeringen zijn stappen in de goede richting. “Toch is er in de toekomst nog meer nodig om hogescholen in staat te stellen ten volle verder te werken aan de oplossingen van morgen”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Verkenning gepresenteerd naar toekomst Hogere Sociale Studies

Sociaal professionals moeten de kwetsbare mens een stem geven in praktijk én beleid. Ze doen dat bovendien in een steeds complexer en dynamischer samenleving. Dit vraagt om innovatieve antwoorden waar sociaal professionals een duidelijke rol in hebben. Dat is één van de conclusies uit de sectorale verkenning van de hbo-sector Hogere Sociale Studies (HSS), die voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen vandaag aangeboden kreeg. Maurice Limmen: "Deze verkenning geeft hogescholen richting bij doorontwikkeling van hun hogere sociale studies”.

Lees het artikel

Bestuursakkoord hoger onderwijs ondertekend

Er komt extra geld voor praktijkgericht onderzoek en de Professional Doctorate (PD) wordt wettelijk verankerd. Deze ambities zijn vastgelegd in een akkoord dat hogescholen en universiteiten sloten met onderwijsminister Dijkgraaf en dat vandaag is ondertekend bij Fontys in Eindhoven. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”Onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen, waaronder een vraag naar hoger opgeleide arbeidskrachten. Dit akkoord ziet erop toe dat hogescholen verder kunnen werken aan de oplossingen van morgen”.

Lees het artikel

Manifest tegen stagediscriminatie in hoger onderwijs ondertekend 

Voor sommige studenten in het hoger onderwijs is stagediscriminatie de dagelijkse realiteit. Ze kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken met discriminatie tijdens een stage. Hogescholen, universiteiten, de ministeries van OCW en SWZ, studentenorganisaties en werkgevers hebben vandaag een manifest ondertekend om stagediscriminatie aan te pakken. Studenten moeten onder meer op zo’n manier worden begeleid dat iedereen een gelijke kans heeft op een stageplek.

Lees het artikel

Arbeidsmarktpositie hbo’er intact na coronapandemie

De Vereniging Hogescholen heeft kennis genomen van de resultaten van het onderzoek ‘Hbo’ers in coronatijd: een onderzoek naar de werk- en persoonlijke ervaringen van hbo-afgestudeerden’, uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Hieruit blijkt dat een deel van de jonge hbo’ers is geraakt door de coronamaatregelen en kwetsbaarheden in het werk- en privéleven zichtbaar zijn geworden.

Lees het artikel

Kabinet komt met noodzakelijke impuls voor het hbo

“Een noodzakelijke impuls voor het hoger beroepsonderwijs en erkenning van de spilfunctie van hogescholen in hun regio”. Zo typeert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, de beleidsbrief die onderwijsminister Dijkgraaf vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Limmen: “Nederland kan niet zonder kwalitatief goede hbo-opleidingen die mensen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Het is cruciaal dat het kabinet daarin blijft investeren."

Lees het artikel

Imrane Aboulhadi winnaar verkiezing Hbo Held 2022

DEN BOSCH - Imrane Aboulhadi van de Hogeschool Inholland is de winnaar van de verkiezing Hbo Held van het jaar 2022. Aboulhadi ontving de prijs uit handen van VH-voorzitter Maurice Limmen. “Het is een enorme eer om deze prijs te winnen en om als student iets bij te dragen aan de maatschappij”, aldus Aboulhadi.

Lees het artikel

Onderwijsminister geeft startsein voor pilots Professional Doctorate

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf en VH-voorzitter Maurice Limmen hebben vandaag op het congres van de Vereniging Hogescholen de zeven domeinen gepresenteerd waar de eerste pilots van het Professional Doctorate (PD) gaan starten. Het gaat om de domeinen Energie & duurzaamheid; Gezondheid & welzijn; Leisure, Tourism & Hospitality; Maritiem; Kunst + Creatief; Onderwijs; en Techniek & digitalisering. Daarmee gaat het hbo concreet aan de slag met een nieuwe beroepsopleiding waarmee het de grenzen van het beroepsonderwijs wil verleggen. “Het professional doctorate is een investering in de aansluiting van het hoger beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Het vergroot de impact van praktijkgericht onderzoek en draagt bij aan de verdere professionalisering van het hele hbo,” zegt VH-voorzitter Maurice Limmen.

Lees het artikel

Vereniging Hogescholen voorzitter UAS4EUROPE

De Vereniging Hogescholen is per 1 juni voorzitter van UAS4EUROPE voor een periode van twee jaar. UAS4EUROPE is een netwerkplatform opgericht om de stem van de hogescholen (UAS) in Europa te laten horen op het gebied van toegepast onderzoek en innovatie. 

Lees het artikel