Nieuws

Grondlegger HBO-raad Willy van Lieshout overleden

Onderwijsvernieuwer ir. Willy van Lieshout is overleden. Van Lieshout was van 1974 tot 1991 collegevoorzitter van de Radboud Universiteit. Hij overleed op 14 oktober jl. op 92-jarige leeftijd in zijn geboorte- en woonplaats Maastricht. Van Lieshout was een van de bedenkers van het idee om hbo-opleidingen te bundelen tot wat we nu hogescholen noemen. Ook was hij een van de grondleggers de HBO-raad (nu Vereniging Hogescholen), waar hij in de commissie zat die er de statuten voor moest maken, en de VSNU.

Lees het artikel

Doe mee met het Landelijk Inspiratie-event Studentenwelzijn op 26 oktober

Met het coronavirus, waardoor hogescholen en universiteiten bijna volledig moesten overschakelen naar online onderwijs, is studentenwelzijn urgenter dan ooit tevoren. Zeker ook voor studenten met een ondersteuningsvraag. Het vraagt om inspiratie, samenwerking, verbinding en ook maatwerk voor studeren met een ondersteuningsvraag. Dit zijn dan ook de belangrijkste doelen van het online nspiratie-event Studentenwelzijn dat vandaag plaatsvindt.

Lees het artikel

Oproep tot herdenking vermoorde leraar Samuel Paty

De Vereniging Hogescholen heeft kennisgenomen van de weerzinwekkende moord op de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty. De heer Paty werd op 16 oktober 2020 vermoord omdat hij zijn klas, in het kader van een les over de vrijheid van meningsuiting, afbeeldingen van de profeet Mohammed liet zien. Wij spreken ons medeleven uit in de richting van de familie, vrienden en collega’s van de heer Paty.

Lees het artikel

Herijkt Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift voor zij-instromers mbo vastgesteld

De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad hebben de herijkte versie van het Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift (PDG) formeel vastgesteld. Vakbekwame beroepsbeoefenaren kunnen zich door middel van een PDG-traject kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Het PDG voorziet in hun bekwaamheid wat betreft de pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden. 

Lees het artikel

Presentaties en video's studiemiddag HBO-netwerk 'Internationalisation in the changing world'

Onder het thema 'Internationalisation in the changing world' organiseerde het HIB-netwerk op 8 oktober jl. een drukbezochte studiemiddag. Ruim 130 beleidsmakers, adviseurs, international officers, docenten namen eraan deel. Zij bespraken er de meerwaarde van internationalisering in brede zin. Ook gingen zij in op de vraag hoe zij het belang van internationalisering onder de aandacht kunnen blijven brengen in veranderende tijden. 

Lees het artikel

Landelijke alumnionderzoeken HBO-Monitor en Kunsten-Monitor van start

Deze week start alweer de 30e editie van de landelijke alumnionderzoeken HBO-Monitor en Kunsten-Monitor, onder auspiciën van de Vereniging Hogescholen en uitgevoerd door het het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). DESAN Research Solutions voert het veldwerk uit en stuurt vandaag de eerste mailing naar alumni van studiejaar 2018-2019.

Lees het artikel

Een lerarenopleiding die beter past bij zij-instromers

Een flexibele lerarenopleiding waar de zij-instromers en hun ervaring centraal staan, dat spreken de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) en minister Van Engelshoven (OCW) af in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Zo gaan lerarenopleidingen in het hbo en het wo meer kennis delen over het lesgeven aan volwassenen zodat zij-instromers onderwijs krijgen dat voor hen werkt. Zij-instromers krijgen zo een opleiding die rekening houdt met hun ervaring en die vrijstellingen geeft waar dat kan. 

Lees het artikel

Pabo en verpleegkunde favoriet bij nieuwe hbo-studenten

Beroepen in de publieke sector met flinke personeelstekorten zijn populair bij eerstejaars hbo-studenten. Het aantal aanmeldingen voor de opleiding tot leraar in het basisonderwijs steeg met 33,5% van 5243 vorig jaar tot 7000 in 2020. Ook verpleegkunde is populair: daar is de toename ten opzichte van vorig jaar 16,7%: van 5896 aanmeldingen vorig jaar tot 6878 dit jaar. Dit blijkt uit de aanmeldcijfers in het hbo tot en met 5 oktober 2020, die de Vereniging Hogescholen vandaag publiceert. Definitieve instroomcijfers volgen later dit studiejaar.

Lees het artikel

Nationale Studenten Enquête krijgt nieuwe vragenlijst

De grootschalige jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) krijgt vanaf de aankomende editie een vernieuwde vragenlijst. De nieuwe vragenlijst is ontwikkeld op initiatief van de ISO, LSVb, VH en VSNU en aan Stichting Studiekeuze123, uitvoerder van de NSE, aangeboden.  

Lees het artikel