Nieuws

Voorwaardelijke toelating tot hbo-opleiding ook komend studiejaar mogelijk

Mbo’ers en ad-studenten die willen doorstromen naar een bacheloropleiding en studenten die met een hbo-masteropleiding willen starten, kunnen ook komend collegejaar met een kleine studievertraging worden toegelaten tot het hbo. Dat heeft de Vereniging Hogescholen bekend gemaakt. Met de voorwaardelijke toelating is het voor studenten die door de coronacrisis studievertraging hebben opgelopen mogelijk om hun studieloopbaan te continueren. 

Lees het artikel

Hogescholen, universiteiten en SURF werken samen aan toegankelijkheid leermaterialen

Vandaag publiceren Universiteiten van Nederland, de Vereniging Hogescholen en SURF (ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek) de Verklaring Digitale en Open Leermaterialen. In deze Verklaring spreken de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen af dat zij gezamenlijk gaan werken aan het maken, delen, hergebruiken en inkopen van leermaterialen. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Dit is een belangrijke stap om de veiligheid, kwaliteit en onafhankelijkheid van het hoger onderwijs ook in de toekomst zeker te stellen”.

Lees het artikel

Hogescholen bevriezen samenwerking met Russische instellingen

Naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne doet het kabinet een dringende oproep om de institutionele samenwerking met onderwijsinstellingen in Rusland en Belarus op gebied van onderwijs en onderzoek per direct te bevriezen. Als gevolg van dat besluit bevriezen ook alle hogescholen hun formele samenwerking met instellingen uit deze landen. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het hbo volgt dit kabinetsbesluit, maar we houden oog voor studenten of medewerkers die hierdoor in de problemen komen. Hogescholen ervaren een zorgplicht voor àlle studenten en doen wat ze kunnen om hen te helpen”.

Lees het artikel

Oorlog in Oekraïne

De Vereniging Hogescholen reageert vol afschuw op de gebeurtenissen in Oekraïne. “We zien de weerzinwekkende beelden uit Oekraïne. Het is verschrikkelijk wat daar nu gebeurt. Voor wat betreft consequenties voor onze internationale samenwerking in het onderwijs en onderzoek, volgen wij het kabinetsbeleid,” zegt voorzitter Maurice Limmen.

Lees het artikel

Boek over emancipatierol van het hbo

Deze week heeft onze voorzitter Maurice Limmen het boek ‘Standenonderwijs’ in ontvangst genomen uit handen van auteur Frans Leijnse. Het boek van Leijnse gaat over de emancipatierol van het onderwijs. De auteur is onder andere oud-voorzitter van de HBO-Raad, de voorganger van de Vereniging Hogescholen. 

Lees het artikel

Pabo toegankelijker door extra ruimte voor entreetoetsen

De Vereniging Hogescholen is tevreden over het feit dat mbo’ers en havisten meer tijd krijgen om te voldoen aan de vooropleidingseisen. Volgens voorzitter Maurice Limmen is de maatregel in lijn met het voornemen om meer pabo-studenten aan te trekken en te zorgen dat zij succesvol voor de klas verschijnen. “Op deze manier maken we de pabo toegankelijker, wat erg belangrijk is aangezien we door het lerarentekort staan te springen om leraren”.

Lees het artikel

Hogescholen schorten ook dit jaar bsa op voor eerstejaars studenten

Net als in de afgelopen twee jaar krijgen eerstejaars studenten in het hoger beroepsonderwijs een jaar extra tijd om hun verplichte studiepunten te behalen. “Het opschorten van het bindend studieadvies geeft onze studenten extra lucht. Dat is nodig omdat ze ook dit studiejaar weer veel hinder hebben ondervonden van de coronamaatregelen”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Instroom eerstejaars hbo terug op pre-coronaniveau

Het aantal hbo-studenten is in het studiejaar 2021/2022 licht gestegen tot een recordaantal van 492.518, een stijging van 0,4 procent. De instroom van eerstejaars studenten daalde ten opzichte van het vorige studiejaar met 8,6 procent, waarmee de studenteninstroom weer uitkomt op het niveau van vóór de coronacrisis. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers die de Vereniging Hogescholen vandaag publiceert. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Corona had een groot effect op de instroom van studenten in het hbo. Dat effect lijkt nu uitgewerkt. De instroom is nu weer in lijn met wat we gewend waren voordat de coronacrisis uitbrak.”

Lees het artikel

ResearchNed publiceert verkenning vervolgonderwijs

ResearchNed heeft een onderzoek uitgevoerd naar de wensen van het mbo, hbo en wo voor de kennis en vaardigheden van instromende studenten uit het voortgezet onderwijs. In het onderzoek stond een aantal vragen centraal: Wat zijn de wensen van het mbo, hbo en wo ten aanzien van kennis en vaardigheden van instromende studenten uit het voortgezet onderwijs? Wat zijn sterke punten en waar ervaart het vervolgonderwijs verbeterpunten in de aansluiting? 

Lees het artikel

Studenten en docenten weer terug op de campus

Studenten en docenten zetten vanaf deze week weer hun voetstappen in de gebouwen van de hogescholen. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “We zijn uiteraard zeer opgelucht dat onze studenten weer de ruimte krijgen ‘live’ onderwijs te volgen. Fysiek onderwijs is essentieel belangrijk voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze studenten.”

Lees het artikel