Nieuws

Kenniscoalitie: stabiele groei investeringen R&D noodzakelijk

Voor de komende tien jaar stelt de Kenniscoalitie aan het kabinet voor om de investeringen in onderzoek en innovatie jaarlijks te laten groeien met 300 tot 380 miljoen euro. Dit stabiele groeipad is noodzakelijk om in Europa bij te blijven als competitieve kenniseconomie. Met deze investeringen komt Nederland in 2030 op een investeringsniveau van 3% van het BBP aan onderzoek en innovatie. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Nederland staat voor grote maatschappelijke transities. Er is veel nieuwe kennis nodig die snel kan worden toegepast. Dat vereist investeringen in de brede basis van ons onderzoek‐ en innovatiebestel.”

Lees het artikel

VH bepleit samenhangend plan voor meer fysiek hbo-onderwijs

De Vereniging Hogescholen staat positief ten opzichte van initiatieven die kunnen leiden tot meer fysiek onderwijs in het hbo. De VH reageert daarmee op het voorstel van GroenLinks en D66 om corona-sneltesten in te zetten in het hoger onderwijs en het mbo om zo meer ruimte te geven voor fysiek onderwijs. Voorzitter Maurice Limmen van de VH: “Natuurlijk willen we niets liever dan zo snel mogelijk terugkeren naar fysiek onderwijs. Alles wat daarbij helpt is welkom. Maar op voorwaarde dat de gezondheid van studenten, docenten en medewerkers niet in gevaar komt.”

Lees het artikel

Deltapremie: erkenning voor praktijkgericht onderzoek hbo

Hogescholen kunnen weer lectoren voordragen voor de Deltapremie 2021. Dat is een tweejaarlijkse prijs voor lectoren die met hun praktijkgericht onderzoek veel impact hebben en daarmee binnen hun hogeschool een voortrekkersrol vervullen. Praktijkgericht onderzoek heeft inmiddels een stevige plaats verworven in de samenleving: er zijn circa 700 lectoren en ruim 3.000 docent-onderzoekers bij betrokken. Uitgangspunt is steeds het oplossen van vraagstukken uit de praktijk. “De Deltapremie is uniek in Nederland en heeft als doel de kracht van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen verder te vergroten”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Samenwerkingsprogramma van start om de energietransitie te versnellen

Mensen Maken de Transitie. Dat is de naam van een leer- en innovatieprogramma dat van start gaat. Het programma moet de verduurzaming van bestaande woningen gaan versnellen. Door een betere ketensamenwerking, slimmere productieprocessen en (bij)scholing van werknemers wordt het straks eenvoudiger om hele wijken in één keer aan te pakken. De Vereniging Hogescholen is een van de initiatiefnemers van dit programma. 

Lees het artikel

Verkenningscommissie Hoger Economisch Onderwijs in gesprek met HAN University of Applied Sciences

De verkenningscommissie Hoger Economisch Onderwijs (HEO) heeft op 2 december jl. een digitaal werkbezoek gebracht aan de HAN University of Applied Sciences. Frank Croes (programmamanager Circulaire Economie/Centrum Meervoudige Waardecreatie) en Dennis Moeke (lector Logistiek & Allianties en programmadirecteur van het KennisDC Logisitek Gelderland) verzorgden daarbij twee presentaties. Zij gingen in op twee vragen: Wat is onze sleutelexpertise voor de toekomstige arbeidsmarkt en bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling? En welke (minimale) inhoud en skills moeten in het economisch domein aanwezig zijn om deze zeer belangrijke sleutelrol als aanstaande professionals ook te kunnen (blijven) vervullen?

Lees het artikel

Coronacrisis toont weerbaarheid hbo-studenten, docenten en medewerkers

Sinds het begin van de coronacrisis hebben hogescholen een enorme inspanning geleverd het onderwijs door te laten gaan. Dat blijkt tot nu toe behoorlijk te lukken. Tegelijkertijd hebben studenten, docenten en medewerkers in het hbo last van de coronamaatregelen. Studenten geven aan dat ze last hebben van stressklachten en onzekerheid. Docenten en medewerkers ervaren op hun beurt veel werkdruk om digitale lesprogramma’s te maken en ze missen als gevolg van het vele thuiswerken het professionele en sociale contact met hun collega’s. “Het piept en het kraakt, maar het hoger beroepsonderwijs gaat door”, reageert voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen op de ‘coronamonitor’ die OCW-minister Van Engelshoven vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees het artikel

Hbo-studenten helpen het mkb te innoveren

Hogescholen en het midden- en kleinbedrijf (mkb) gaan nog veel beter samenwerken om het innovatief vermogen van het mkb te vergroten. Dat gebeurt door middel van het vandaag officieel gelanceerde innovatietraineeship. Daarbij krijgen studenten van hogescholen na een stage als onderzoeker, ook een dienstverband als onderzoeker in een bedrijf. 

Lees het artikel

Maurice Limmen: met opschorten bsa geven we studenten een beetje lucht

De hogescholen hebben besloten om ook dit studiejaar 2020-2021 het bindend studieadvies (bsa) voor eerstejaars studenten op te schorten. De hogescholen willen met die maatregel studenten helpen die vanwege de coronacrisis kans lopen om studievertragingen op te lopen. Het opschorten van het bsa is onderdeel van het nieuwe servicedocument  voor het Hoger Onderwijs, dat eerder deze week openbaar werd.

Lees het artikel

Vereniging Hogescholen stelt inzet discussie over instellingsaccreditatie vast

Het bestuur van de Vereniging Hogescholen heeft het position paper ‘Terug naar de bedoeling’ aangeboden aan de minister van OCW. Het bevat een aantal voorstellen over instellingsaccreditatie en vormt de inzet van de vereniging in de lopende discussie over dit onderwerp. Het position paper is opgesteld door het Landelijk Netwerk Kwaliteitsbeleid (LNK) van de Vereniging Hogescholen. Onlangs besloot het bestuur de voorstellen van het LNK over te nemen.

Lees het artikel