Nieuws

Tweede Kamer onderstreept grote urgentie behoud en versteviging spilfunctie hogescholen

Op 15 april vond in de Tweede Kamer het Notaoverleg Toekomstverkenning vervolgonderwijs plaats. Hierin vraagt de regering om met grote urgentie aandacht te geven aan het belang van stabiele bekostiging, verhoging van de vaste voet, de regiofunctie en het praktijkgerichte onderzoek is aangenomen. De Vereniging Hogescholen ziet het als belangrijk signaal. “Het aannemen van deze motie voelt als een enorme steun in de rug voor het hbo” zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Onderhandelingen cao hoger beroepsonderwijs 2024-2025 van start

Vandaag hebben de Vereniging Hogescholen en de vakbonden (AOb, FNV, FvOv en CNV Onderwijs) hun voorstellenbrieven met elkaar uitgewisseld voor de nieuwe cao hoger beroepsonderwijs. In deze brieven staan verbetervoorstellen voor de cao hbo 2024-2025. De cao-partijen gaan de voorstellen nu bestuderen om zich voor te bereiden op de aankomende onderhandelingen.

Lees het artikel

Maurice Limmen in Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen

Op 18 april hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de bevolking. Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie SZW sprak Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deze middag over hoe het hbo en demografische ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, en wat er gedaan kan worden om die elkaar te laten versterken. Ook, en juist, als het geboortecijfer terugloopt. Want hogescholen leveren goed opgeleide mensen af, die binnen (zeer) korte tijd werk op hbo-niveau of hoger vinden.

Lees het artikel

Toekomstverkenning vervolgonderwijs - boodschap van het hbo

Op maandag 15 april 2024 vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van het stelsel van vervolgonderwijs. Wat is van essentieel belang voor hogescholen en daarmee voor de maatschappij? Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen vat het samen voor de deelnemende Kamerleden.

Lees het artikel

Bor Romers winnaar verkiezing Hbo Held 2024

Bor Romers van HAS green academy is de winnaar van de Hbo Held-verkiezing van 2024. Hij kreeg de meeste stemmen tijdens het VH-congres op 8 april in Den Bosch. Romers ontving de geldprijs ter waarde van een jaar collegegeld uit handen van juryvoorzitter Rob Verhofstad. “Ik ga zorgen dat ik nog meer jongeren ervaringen kan bieden in de natuur, zodat ze hun ambities kunnen vinden”, aldus Romers.

Lees het artikel

Hbo-monitor: Afgestudeerde hogeschoolstudenten vinden makkelijk en snel een baan

Hbo-afgestudeerden doen het goed op de arbeidsmarkt. Ongeveer 90% van alle voltijdstudenten heeft binnen drie maanden een baan gevonden. Van de afgestudeerden vindt 80% direct een baan op minimaal hbo-niveau. Dit komt naar voren in de jaarlijkse hbo-monitor. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Deze enquête laat zien dat de samenleving staat te springen om goed opgeleide hbo’ers. We hebben als land te maken met een aantal grote transities bijvoorbeeld in het kader van de vergrijzing, de digitalisering, het woningtekort en de energiecrisis. Deze uitdagingen vragen om innovatieve oplossingen. Hierbij zijn de professionals die zijn opgeleid op onze hogescholen hard nodig.”

Lees het artikel

Studenten alle kansen geven vraagt om aanpakken stelselproblemen hoger onderwijs

Zojuist stuurde minister Dijkgraaf de Tweede Kamer een brief over zijn gedachten met betrekking tot de toekomst van het mbo, van hogescholen en universiteiten. Hogescholen onderschrijven het uitgangspunt van de minister, dat ongeacht achtergrond of opleiding iedere student gelijkwaardig is, als zodanig behandeld dient te worden en alle kansen moet krijgen zich te ontwikkelen. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Om dat doel te bereiken moet -nog ongeacht de benaming van de verschillende onderwijssectoren- een aantal dingen anders in de inrichting van het stelsel van vervolgonderwijs.”

Lees het artikel

Maandag 8 april: VH-congres in Den Bosch, hét landelijke kennis- en netwerkevent voor het hbo. Meld je nu nog aan!

Op maandag 8 april 2024 organiseert de Vereniging Hogescholen in 1931 Congrescentrum ‘s Hertogenbosch een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Aan de slag met Brede Welvaart’ laten we met een inspirerend programma zien dat het hbo een cruciale, onmisbare rol heeft in onze samenleving. Zoals bij het bevorderen en aanjagen van gelijke kansen, emancipatie, sociale cohesie en bestaanszekerheid.

Lees het artikel

Hogescholen maken bindende afspraken om instroom internationale studenten beperkt en in balans te houden

De Vereniging Hogescholen heeft een voorstel tot zelfregie op de instroom van internationale studenten aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Minister Dijkgraaf (OCW) had de sector om dit voorstel gevraagd. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het aantal internationale studenten in het hbo is beperkt en in balans, om ook in de toekomst dit evenwicht te behouden nemen we nu maatregelen. Zo versterken we de voordelen van internationalisering en beperken we de nadelen. Met dit voorstel willen hogescholen sturen op het aantal internationale studenten en op een gerichte instroom. Hogescholen nemen zo hun verantwoordelijkheid.”

Lees het artikel