Nieuws

Position paper ‘Doorwerken aan kennis en impact voor de regio’ gepresenteerd

Hogescholen vervullen vaak een drijvende kracht voor vernieuwing in de beroepspraktijk, maar het kan pas écht leiden tot impact met steun van de overheid en met goede samenwerking met tal van partners. Op die manier kunnen zij samen met hogescholen de valorisatie in Nederland naar een hoger plan tillen. Dat bepleiten hogescholen in het position paper 'Doorwerken aan kennis en impact voor de regio', dat gisteren door Joeri van den Steenhoven (voorzitter bestuurlijke werkgroep valorisatie Vereniging Hogescholen en CvB-lid Hogeschool Leiden) is gepresenteerd tijdens de conferentie Onderzoek & Impact van Regieorgaan SIA en de VH. 

Lees het artikel

Vereniging Hogescholen reageert op de Staat van het Onderwijs 2023

De Vereniging Hogescholen heeft met belangstelling kennisgenomen van het vandaag gepresenteerde rapport 'De Staat van het Onderwijs 2023' van de Onderwijsinspectie. “In het rapport zien we als hbo opnieuw de bevestiging van de hoge kwaliteit van ons onderwijs. Tegelijkertijd herkennen we aandachtspunten die ook terugkomen in onze eigen ambities voor de toekomst”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Ondanks afschaffen STAP-regeling blijft bij- en omscholen cruciaal

De Vereniging Hogescholen vreest dat de plotselinge afschaffing van de STAP-regeling tot gevolg heeft dat werknemers die willen bij- of omscholen de boot zullen missen in een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “De STAP-regeling was lang niet ideaal, dat hebben we ook meermaals gezegd. Maar het om- en bijscholen (Leven Lang Ontwikkelen) van mensen die al op de arbeidsmarkt zijn, blijft cruciaal voor zowel individuele werknemers als voor de arbeidsmarkt. Wij vragen ons nu nadrukkelijk af wat de vervolgstappen van het kabinet op dit vlak zullen zijn”.

Lees het artikel

Hbo’er heeft goede papieren voor de arbeidsmarkt

Hbo’ers die de arbeidsmarkt betreden hoeven nauwelijks te zoeken naar een baan en kunnen vrijwel allemaal op hun eigen opleidingsniveau aan de slag. Die conclusie is te trekken naar aanleiding van de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University, die vandaag is verschenen. Ook in voorgaande jaren bleek dat hbo’ers prima hun weg vinden op de arbeidsmarkt.

Lees het artikel

Reactie VH op brief OCW over internationale instroom studenten

Minister Dijkgraaf deelde afgelopen vrijdag zijn visie op de beheersing van het aantal internationale studenten in het Nederlandse Hoger Onderwijs. De Vereniging Hogescholen waardeert de genuanceerde toon van de minister in het levendige maatschappelijke debat over buitenlandse studenten die studeren bij Nederlandse onderwijsinstellingen. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Het is een goede zaak dat hogescholen meer mogelijkheden krijgen om zelf te sturen op de internationale instroom.”

Lees het artikel

Hogescholen sluiten aan bij regieorgaan Open Science NL

Vijftien kennisinstellingen hebben vandaag het convenant voor Open Science NL getekend. Namens de Vereniging Hogescholen tekende voorzitter Maurice Limmen: “Hogescholen verrichten – vaak samen met het bedrijfsleven en publieke organisaties in hun regio –praktijkgericht onderzoek. Wij vinden het heel belangrijk dat de resultaten daarvan zoveel mogelijk vrij toegankelijk zijn.” Het gaat om nieuwe kennis en innovatie voor de beroepspraktijk zoals mbk-bedrijven, zorginstellingen, basisscholen of gemeenten.

Lees het artikel

Cao-onderhandelingen hbo van start

De cao-partijen Algemene Onderwijsbond, FNV, FvOv, CNV Onderwijs en de Vereniging Hogescholen, zijn begonnen met de onderhandelingen over een nieuwe cao. Daarover hebben zij onderstaand communiqué uitgebracht:

Lees het artikel