Nieuws

Hogescholen sluiten aan bij regieorgaan Open Science NL

Vijftien kennisinstellingen hebben vandaag het convenant voor Open Science NL getekend. Namens de Vereniging Hogescholen tekende voorzitter Maurice Limmen: “Hogescholen verrichten – vaak samen met het bedrijfsleven en publieke organisaties in hun regio –praktijkgericht onderzoek. Wij vinden het heel belangrijk dat de resultaten daarvan zoveel mogelijk vrij toegankelijk zijn.” Het gaat om nieuwe kennis en innovatie voor de beroepspraktijk zoals mbk-bedrijven, zorginstellingen, basisscholen of gemeenten.

Lees het artikel

Cao-onderhandelingen hbo van start

De cao-partijen Algemene Onderwijsbond, FNV, FvOv, CNV Onderwijs en de Vereniging Hogescholen, zijn begonnen met de onderhandelingen over een nieuwe cao. Daarover hebben zij onderstaand communiqué uitgebracht:

Lees het artikel

Oud VH-bestuurder Paul Rüpp (65) overleden

In het afgelopen weekeinde bereikte ons het verdrietige nieuws dat onze gewaardeerde voormalig collega Paul Rüpp op 65-jarige leeftijd is overleden. Paul overleed na een kort ziekbed aan de gevolgen van kanker, een ziekte die hem in afgelopen najaar trof. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Onze gedachten gaan uit naar de echtgenote van Paul en zijn familie en vrienden. Daarnaast wens ik ook de collega’s bij Avans Hogeschool sterkte met dit veel te vroege verlies”.

Lees het artikel

Oefening met cybercrisis op hogescholen

Ruim tweeduizend medewerkers van meer dan zeventig organisaties uit de wereld van het onderwijs en het onderzoek – waaronder 17 hogescholen – hebben gisteren en vandaag (23 en 24 maart) meegedaan aan een grote tweejaarlijkse cyber-crisisoefening. De oefening, onder de naam OZON, werd georganiseerd door SURF, de coöperatie waarin hogescholen, universiteiten, mbo-instellingen, onderzoeksinstellingen en academische ziekenhuizen samenwerken aan ict voor onderwijs en onderzoek. “Het belang van perfect werkende ict wordt telkens nog groter. Daarom is het goed dat zoveel instellingen en mensen bijna twee dagen zo hard hebben gewerkt om kwetsbaarheden in techniek en de samenhang tussen de verschillende systemen bloot te leggen”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

VH werkt aan convenant ter stimulering regionale mkb-innovaties

De Vereniging Hogescholen en het samenwerkingsverband van de negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland (ROM-Nederland) maken afspraken om het ontwikkelen en benutten van kennis in het regionale bedrijfsleven te verbeteren. Die afspraken worden vastgelegd in een convenant dat later dit voorjaar wordt ondertekend. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen en ROM’s willen de structurele en duurzame samenwerking tussen ambitieuze ondernemers en kennisinstellingen helpen versterken. Dat is cruciaal om te komen tot diepgang en daarmee een innovatiever mkb in de regio. Dit convenant is een belangrijke stap in die richting”.

Lees het artikel

Minder nieuwe bachelorstudenten, maar sterke groei Associate degree

Het aantal nieuwe studenten aan hogescholen is in het studiejaar ’22-’23 afgenomen met 5,4 procent. In totaal begroetten de hogescholen dit studiejaar 107.715 eerstejaars studenten. Dat blijkt uit de definitieve instroomcijfers in het hoger beroepsonderwijs van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De teruggang van het aantal nieuwe studenten deed zich voor vrijwel alle sectoren en opleidingstypen.

Lees het artikel

VH bepleit sterkere positionering hbo

De Vereniging Hogescholen kijkt uit naar de Toekomstverkenning middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap, waarvoor minister Dijkgraaf van OCW vandaag officieel de aftrap heeft gedaan. “De samenleving verandert snel en dat geldt ook voor de arbeidsmarkt. Daar zijn steeds meer en steeds hoger opgeleide professionals nodig. Dit alles heeft gevolgen voor wat hogescholen hun studenten aan kennis en vaardigheden moeten meegeven”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

‘Elke vorm van onderwijs gelijk waarderen’

“We hebben alle talent nodig dat we kunnen opleiden voor de Nederlandse samenleving, of nu gaat om mbo’ers, hbo’ers of academici. In ieder geval moeten we elke vorm van onderwijs gelijk gaan waarderen”. Dat zei minister Robbert Dijkgraaf gisteren in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Hogescholen in Den Haag.

Lees het artikel

Vereniging Hogescholen werkt met ondernemers aan optimale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Hoe kunnen Nederlandse bedrijven en instellingen nu én in de toekomst beschikken over voldoende hoogopgeleide professionals om vorm te geven aan de grote transities op het gebied van digitalisering, energie, wonen en zorg? Die vraag staat centraal in de nieuwe samenwerking tussen de Vereniging Hogescholen en de ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. In een vandaag ondertekend convenant spreken deze organisaties uit dat ze samen verantwoordelijkheid nemen voor vraagstukken rond het opleiden, aantrekken én behouden van professionals voor de arbeidsmarkt. 

Lees het artikel