Nieuws

Programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs kan van start met eerste fase

Het Nationaal Groeifonds kent het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs het volledige aangevraagde bedrag van 560 miljoen euro toe. De is gezamenlijk ingediend door alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten in Nederland. De onderwijsinstellingen bundelen hiermee hun krachten om een systeemtransformatie in het onderwijs mogelijk te maken, waarmee het onderwijs door digitalisering, op de campus en online, nog beter aan gaat sluiten op de continu en snel veranderende samenleving en opleidingsbehoeften. “De arbeidsmarkt vraagt in toenemende mate om mensen met digitale vaardigheden,” stelt Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen “Dit gaat over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; het is heel belangrijk dat het onderwijs meer kan doen aan het bijbrengen van digitaliseringsvaardigheden.”

Lees het artikel

Goedkeuring groeifondsaanvraag LLO Katalysator grote stap in Leven Lang Ontwikkelen

Het kabinet heeft besloten om de Groeifondsaanvraag van de Nationale LLO Katalysator te honoreren. Adnan Tekin, Maurice Limmen en Pieter Duisenberg, voorzitters van respectievelijk de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland, samen de consortiumpartners, zijn verheugd: “Het geeft een enorme boost aan passende leertrajecten voor onze beroepsbevolking en daarmee aan een duurzame kenniseconomie. Daarnaast is het een mooie erkenning voor het mbo, hbo en wo als publieke aanbieders voor leven lang ontwikkelen.”

Lees het artikel

Staat van het Onderwijs: kwaliteit hoger onderwijs op peil gebleven   

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde vandaag haar jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in coronatijd op peil is gebleven. De pandemie heeft bovendien weinig impact gehad op de studievoortgang van studenten. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het inspectierapport geeft aan dat hogescholen in crisistijd goed werk hebben geleverd, daar mogen we trots op zijn”. 

Lees het artikel

Goede perspectieven voor hbo’ers op de arbeidsmarkt

Hbo-afgestudeerden doen het in de regel nog steeds goed op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University. Belangrijkste conclusie uit de monitor: hbo-opgeleiden van de lichting 2019/2020 hebben bijna allemaal werk; vier van de vijf werken op het hbo-niveau waarvoor ze zijn opgeleid en 60 procent heeft al een vaste baan. “Het is mooi om te zien dat mensen na het voltooien van een hbo-opleiding meestal goed hun weg vinden. Het toont ook aan dat Nederland zit te springen om de professionals die op onze hogescholen worden opgeleid”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Vereniging Hogescholen verwelkomt nieuw lid Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

De Vereniging Hogescholen verwelkomt een nieuw tijdelijk lid: het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Tijdens een feestelijke bijeenkomst op dinsdag 29 maart werd de overeenkomst getekend tussen de Vereniging Hogescholen en het NIPV. “Het lidmaatschap van het NIPV is goed nieuws. Deze samenwerking geeft een waardevolle impuls aan het praktijkgerichte onderzoek in het hbo naar de brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Principeakkoord cao-hbo

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, hebben op dinsdag 22 maart 2022 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao-hbo. De medewerkers in het hoger beroepsonderwijs krijgen per juni 2022 een salarisverhoging van 4 procent, naast een éénmalige uitkering van 600 euro die ook in de maand juni zal worden uitbetaald.

Lees het artikel

Voorwaardelijke toelating tot hbo-opleiding ook komend studiejaar mogelijk

Mbo’ers en ad-studenten die willen doorstromen naar een bacheloropleiding en studenten die met een hbo-masteropleiding willen starten, kunnen ook komend collegejaar met een kleine studievertraging worden toegelaten tot het hbo. Dat heeft de Vereniging Hogescholen bekend gemaakt. Met de voorwaardelijke toelating is het voor studenten die door de coronacrisis studievertraging hebben opgelopen mogelijk om hun studieloopbaan te continueren. 

Lees het artikel

Hogescholen, universiteiten en SURF werken samen aan toegankelijkheid leermaterialen

Vandaag publiceren Universiteiten van Nederland, de Vereniging Hogescholen en SURF (ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek) de Verklaring Digitale en Open Leermaterialen. In deze Verklaring spreken de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen af dat zij gezamenlijk gaan werken aan het maken, delen, hergebruiken en inkopen van leermaterialen. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Dit is een belangrijke stap om de veiligheid, kwaliteit en onafhankelijkheid van het hoger onderwijs ook in de toekomst zeker te stellen”.

Lees het artikel

Hogescholen bevriezen samenwerking met Russische instellingen

Naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne doet het kabinet een dringende oproep om de institutionele samenwerking met onderwijsinstellingen in Rusland en Belarus op gebied van onderwijs en onderzoek per direct te bevriezen. Als gevolg van dat besluit bevriezen ook alle hogescholen hun formele samenwerking met instellingen uit deze landen. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het hbo volgt dit kabinetsbesluit, maar we houden oog voor studenten of medewerkers die hierdoor in de problemen komen. Hogescholen ervaren een zorgplicht voor àlle studenten en doen wat ze kunnen om hen te helpen”.

Lees het artikel