Actualiteiten

UAS4EUROPE presenteert Horizon Europe-paper

Vlaggen vierkant

Op 25 september jl. vond het jaarlijks terugkerende Croissant Event van UAS4EUROPE plaats. Deze editie werd gehost bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel en ging in op de rol van hogescholen binnen het nieuwe kaderprogramma, Horizon Europe.

Lees het artikel

HBO-Monitor 2018 van start

Vanaf 1 oktober is de enquête onder hbo-alumni weer van start gegaan, in opdracht van de gezamenlijke hogescholen en uitgevoerd door Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht in samenwerking met DESAN Research Solutions.

Lees het artikel

Hogescholen presenteren antwoord op valorisatieprogramma

2018 09 24 mg 1349

Op 24 september heeft Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, het rapport Meer waarde met hbo, doorwerking praktijkgericht onderzoek van het hoger beroepsonderwijs aangeboden aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal OCW en Bertholt Leeftink, directeur-generaal EZK. In het rapport geven hogescholen een antwoord op het valorisatieprogramma met een eigen en zelfbewuste hbo-bijdrage aan maatschappelijke waardecreatie van praktijkgericht onderzoek. Thom de Graaf: "Enerzijds zou je kunnen zeggen dat door onze opdracht om innovatieve professionals op te leiden voor een beroepspraktijk we per definitie zorgen voor maatschappelijke benutting van onze kennis en wat wij doen dus valorisatie pur sang is. Tegelijkertijd doet het credo “kennis – kunde – kassa” voor het hbo geen opgeld. Vandaar dat de term doorwerking beter bij ons past."

Lees het artikel

Bezuiniging onbegrijpelijk

Hbo tekening uitsnede onder

"Het hoger onderwijs wordt in 2019 weer gekort door het kabinet. Dat is onverwacht en onbegrijpelijk", zegt Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen in reactie op de vandaag gepresenteerde begroting 2019 van het ministerie van OCW. Zonder de inzet van de studievoorschotmiddelen is in het hbo sprake van een daling van het budget als gevolg van bezuinigingen van vorige kabinetten. Het huidige kabinet heeft daarnaast in het regeerakkoord een doelmatigheidskorting opgelegd aan het hele onderwijs. Daar bovenop komt nu een extra bezuiniging van nog eens €8 miljoen voor het hbo. “Des te meer is het noodzakelijk om de studievoorschotmiddelen naar voren te halen zoals ook de VSNU bepleit,” aldus De Graaf.

Lees het artikel

Nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit voor Nederlandse wetenschap

Vandaag wordt de nieuwe versie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit gelanceerd. De afgelopen tijd is er door de KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten intensief samengewerkt aan een grondige herziening en verbreding van de code, die al sinds 2004 bestaat. Deze herziening, inclusief een publieke consultatie, werd in goede banen geleid door een commissie onder leiding van prof. dr. Keimpe Algra. De code zal ingaan op 1 oktober 2018.

Lees het artikel

PO-Raad en Vereniging Hogescholen: goed bewegingsonderwijs vraagt samenwerking

Sector kunst dansfoto codarts2015

Kwalitatief hoogstaande gymlessen voor kinderen op basisscholen vinden de Vereniging Hogescholen en de PO-Raad cruciaal. Om kinderen meer te laten bewegen en hen gezonder en beweegvaardiger te maken, is het belangrijk dat binnen en buiten de school aan bewegen wordt gedaan. Daarbij vullen groepsleerkrachten met een leergang bewegingsonderwijs en vakdocenten elkaar aan om ervoor te zorgen dat kinderen meer bewegen op en rond de school. Tevens bepleiten PO-Raad en de Vereniging Hogescholen in een brief aan de Tweede Kamer meer samenwerking tussen scholen, gemeenten en sportverenigingen om ook gezondheid buiten het onderwijs te bevorderen.

Lees het artikel

Hogescholen verbaasd over aankondiging BSA maatregel

De Vereniging Hogescholen reageert met verbazing op het voornemen van minister Van Engelshoven van OCW om paal en perk te stellen aan het bindend studieadvies zonder dat er enig overleg heeft plaatsgevonden met de hogescholen en universiteiten. “Het is een unicum in de bestuurlijke verhoudingen dat zonder overleg met de instellingen een dergelijke maatregel wordt aangekondigd”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Daarom dringt de Vereniging Hogescholen erop aan op korte termijn met de minister in gesprek te gaan over deze maatregel en de mogelijke gevolgen daarvan.

Lees het artikel