Nieuws

VH presenteert plan om opleidingen te redden van krimp

Minister Dijkgraaf van OCW heeft vandaag het plan ‘Vitale opleidingen voor vitale regio’s’ in ontvangst genomen uit handen van voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. In het plan staat hoe de Vereniging Hogescholen het bestaande opleidingsaanbod op peil wil houden in regio’s waar de bevolking – en dus het aantal studenten – afneemt. “Het is goed dat de minister de sector zelf verantwoordelijkheid heeft gegeven om een doeltreffende aanpak te formuleren”, zegt Maurice Limmen.

Lees het artikel

Eerste beurzen voor deelnemers pilot Professional Doctorate

Regieorgaan SIA heeft 11 aanvragen voor Professional Doctorate-kandidaten gehonoreerd. Met deze belangrijke stap in de pilot van het doctoraatstraject in het hbo kunnen kandidaten nu ook daadwerkelijk aan de slag met hun onderzoek. De komende vier jaar worden zij opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren interveniëren in complexe (beroeps)praktijken, zoals de energietransitie en de gezondheidszorg.

Lees het artikel

Position paper ‘Doorwerken aan kennis en impact voor de regio’ gepresenteerd

Hogescholen vervullen vaak een drijvende kracht voor vernieuwing in de beroepspraktijk, maar het kan pas écht leiden tot impact met steun van de overheid en met goede samenwerking met tal van partners. Op die manier kunnen zij samen met hogescholen de valorisatie in Nederland naar een hoger plan tillen. Dat bepleiten hogescholen in het position paper 'Doorwerken aan kennis en impact voor de regio', dat gisteren door Joeri van den Steenhoven (voorzitter bestuurlijke werkgroep valorisatie Vereniging Hogescholen en CvB-lid Hogeschool Leiden) is gepresenteerd tijdens de conferentie Onderzoek & Impact van Regieorgaan SIA en de VH. 

Lees het artikel

Vereniging Hogescholen reageert op de Staat van het Onderwijs 2023

De Vereniging Hogescholen heeft met belangstelling kennisgenomen van het vandaag gepresenteerde rapport 'De Staat van het Onderwijs 2023' van de Onderwijsinspectie. “In het rapport zien we als hbo opnieuw de bevestiging van de hoge kwaliteit van ons onderwijs. Tegelijkertijd herkennen we aandachtspunten die ook terugkomen in onze eigen ambities voor de toekomst”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Ondanks afschaffen STAP-regeling blijft bij- en omscholen cruciaal

De Vereniging Hogescholen vreest dat de plotselinge afschaffing van de STAP-regeling tot gevolg heeft dat werknemers die willen bij- of omscholen de boot zullen missen in een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “De STAP-regeling was lang niet ideaal, dat hebben we ook meermaals gezegd. Maar het om- en bijscholen (Leven Lang Ontwikkelen) van mensen die al op de arbeidsmarkt zijn, blijft cruciaal voor zowel individuele werknemers als voor de arbeidsmarkt. Wij vragen ons nu nadrukkelijk af wat de vervolgstappen van het kabinet op dit vlak zullen zijn”.

Lees het artikel

Hbo’er heeft goede papieren voor de arbeidsmarkt

Hbo’ers die de arbeidsmarkt betreden hoeven nauwelijks te zoeken naar een baan en kunnen vrijwel allemaal op hun eigen opleidingsniveau aan de slag. Die conclusie is te trekken naar aanleiding van de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University, die vandaag is verschenen. Ook in voorgaande jaren bleek dat hbo’ers prima hun weg vinden op de arbeidsmarkt.

Lees het artikel

Reactie VH op brief OCW over internationale instroom studenten

Minister Dijkgraaf deelde afgelopen vrijdag zijn visie op de beheersing van het aantal internationale studenten in het Nederlandse Hoger Onderwijs. De Vereniging Hogescholen waardeert de genuanceerde toon van de minister in het levendige maatschappelijke debat over buitenlandse studenten die studeren bij Nederlandse onderwijsinstellingen. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Het is een goede zaak dat hogescholen meer mogelijkheden krijgen om zelf te sturen op de internationale instroom.”

Lees het artikel