Actualiteit

Reactie VH op Staat van het Onderwijs 2024: hoog tijd voor meer masters in het hbo

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde op 17 april jl. het rapport De Staat van het Onderwijs 2024. “Het rapport bevestigt net als voorgaande jaren de stabiele kwaliteit van het onderwijs aan de hogescholen en ook het kwaliteitszorgsysteem functioneert naar behoren. We onderschrijven de opmerkingen van de Inspectie over de nadelen van incidentele subsidies in plaats van structurele financiering. Dat bemoeilijkt het voeren van een gedegen langetermijnbeleid. Dat luistert nauw voorbeeld bij de verankering van praktijkgericht onderzoek in ons onderwijs.” zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. Limmen: “Een schrijnend punt is dat de Inspectie aangeeft dat universitaire masters slecht toegankelijk blijven voor studenten met een hogeschooldiploma. Bijna een kwart van alle WO-masters is zelfs helemaal niet toegankelijk voor hbo studenten. Dit onderstreept eens te meer het grote belang en de urgentie van de verdere uitbouw van professionele masters aan hogescholen. De arbeidsmarkt staat erom te springen. Wij willen hier in samenwerking met werkgevers in private en publieke sectoren, nu snel verder mee aan slag.”

Verder versterken van samen opleiden en professionaliseren van docenten
Uit de Staat van het Onderwijs 2024 komt naar voren dat de factor ‘tijdgebrek’ de belangrijkste belemmering is voor docenten om bezig te zijn met professionaliseren. Dit geldt voor docenten in alle sectoren van primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs. Samen met collega’s leren en ervaringen delen wordt door hen benoemd als succesfactor voor professionalisering. Het is daarom belangrijk om in te blijven zetten op de partnerschappen ‘Samen opleiden en professionaliseren’ in de onderwijsregio’s.

In verschillende regio’s worden startende professionals in de eerste jaren na hun afstuderen begeleid vanuit de samenwerkingsstructuren die opgezet zijn in de partnerschappen Samen Opleiden en Professionaliseren. Dit gaat een stap voorbij de verantwoordelijkheid van hogescholen, maar wij willen zo met onze partners ervoor zorgen dat leraren zich verder bekwamen op alle aspecten van het leraarschap en daarmee tegelijkertijd de relatief grote uitval in de eerste werkzame jaren van afgestudeerden tegengaan. Daarnaast zetten we ons in via het Groeifondsproject Nationale Aanpak Professionalisering Leraren om het beroep aantrekkelijker te maken en de kwaliteit van leraren verder te vergroten.