Nieuws

Totale hbo-populatie gestegen, instroom weer op normaal niveau

Uit de voorlopige cijfers over de instroom en inschrijvingen in het hbo blijkt dat het totale aantal hbo-studenten in studiejaar 2021/2022 is gestegen naar 492.806. Een groei van 0,5% ten opzichte van vorig studiejaar. De instroom van nieuwe studenten is ten opzichte van vorig jaar gedaald (-8,7%) en zit nu weer op het niveau van voor de coronacrisis. Van de verschillende onderwijsniveaus die hogescholen aanbieden is het aantal inschrijvingen bij de associate degree het meest gestegen. De voorlopige cijfers over de instroom en inschrijvingen worden net als vorig jaar gepubliceerd om zicht te houden op de effecten van de coronacrisis. Pas in februari 2022 volgen de definitieve cijfers waarbij analyses op gedetailleerder niveau gedaan kunnen worden.

Lees het artikel

Hbo versterkt onderzoeksamenwerking met Indonesië

Tijdens de tweede WINNER-conferentie (van 26 tot en met 28 oktober 2021), kwamen de vele facetten van onderwijs- en onderzoekssamenwerking tussen Nederland en Indonesië aan bod. Vooral op het gebied van toerisme, watermanagement en landbouw werkt het Nederlandse hbo samen met Indonesische partners. Of het om ‘living labs’ of ‘pressure cookers’ gaat, de lokale vraag ligt steeds aan de basis van praktijkgericht onderzoek. 

Lees het artikel

Economie-opleidingen hbo aan de slag met adviezen verkenningsrapport

Op 11 oktober 2021 heeft minister Ingrid van Engelshoven (OCW) het rapport 'HEO met regie naar verantwoordelijkheid' ontvangen uit handen van Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen en Marjolijn Brussaard portefeuillehouder sector HEO. Limmen: “Het is een toekomstgericht rapport met visie. Wij herkennen de urgentie die uit de adviezen spreekt en we gaan juist ook in het licht van de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt aan de slag met de verdere ontwikkeling van onze opleidingen.” Van Engelshoven voegt daaraan toe: “De adviezen voor het aanpassen van het curriculum, meer praktijkgericht onderzoek en meer interdisciplinariteit laten zien hoe we deze belangrijke sector in het hbo toekomstgerichter kunnen maken.”

Lees het artikel

Vereniging Hogescholen zegt unaniem ‘ja’ tegen nieuwe cao

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag unaniem ingestemd met het principe-akkoord voor een nieuwe cao. Op 14 september jongstleden bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden Aob, FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 januari 2021 tot 1 april 2022. In november 2021 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 880 bruto.

Lees het artikel

Twee nieuwe leden verkozen voor bestuur VH

Vandaag zijn in de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen twee nieuwe bestuursleden verkozen: Jopie Nooren (CvB-voorzitter Hogeschool van Amsterdam) en Erica Schaper (CvB-voorzitter NHL Stenden Hogeschool). Met deze twee nieuwe bestuursleden is het bestuur weer op volle sterkte na het vertrek van Sander van den Eijnden eerder dit jaar. De bestuursleden treden op 1 oktober toe. De zittingsduur van de nieuwe bestuursleden is 3 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming eveneens voor 3 jaar.

Lees het artikel

Trage kabinetsformatie schadelijk voor hbo en arbeidsmarkt

De trage kabinetsformatie leidt tot steeds grotere knelpunten in het hbo en schaadt daarmee de arbeidsmarkt. De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt om steeds meer hoger opgeleide professionals. Tegelijkertijd kunnen de oplopende tekorten aan verpleegkundigen, leraren, ICT’ers en engineers niet alleen met nieuwe afgestudeerden worden opgevangen. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “We missen urgentie bij de formatie van een nieuw kabinet. Er zijn nu extra investeringen nodig in het om- en bijscholen van werknemers in sectoren waar banen verdwijnen. Ons plan voor een week scholing per jaar als basisrecht voor iedereen ligt bijvoorbeeld klaar om uitgevoerd te worden.”

Lees het artikel

Hogescholen sluiten principe-akkoord voor cao 2021-2022

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs – Aob, FNV, FvOv en CNV Onderwijs – zijn erin geslaagd om een principe-akkoord voor de cao hbo 2021-2022 overeen te komen voordat de huidige cao is afgelopen. De cao heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2021 tot 1 april 2022. In november 2021 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 880 bruto. Op 1 februari 2022 worden de lonen verhoogd met 2%. Maurice Limmen: “Het is heel belangrijk dat we deze nieuwe cao af kunnen sluiten om zo onze waardering uit te spreken over de inzet van werknemers tijdens de corona-pandemie. Die hebben ongekend veel en belangrijk werk verricht. Daarnaast maken de sociale partners een grote stap met afspraken over onderwerpen die er ècht toe doen, werkdruk staat daarbij met stip op één.”

Lees het artikel

Verkenningsrapport ‘HEO met regie naar verantwoordelijkheid’ gepresenteerd

De verkenningscommissie Hoger Economisch Onderwijs (HEO) heeft op 3 september 2021 haar verkenningsrapport ‘HEO met regie naar verantwoordelijkheid’ gepresenteerd. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, en Marjolijn Brussaard, portefeuillehouder HEO binnen het VH-bestuur, namen het rapport in ontvangst uit handen van commissievoorzitter Michaël van Straalen. De verkenning schetst een strategisch perspectief voor het hoger economisch onderwijs voor de komende jaren. Een perspectief waarbij het HEO zijn arbeidsmarktrelevantie verder versterkt zodat de sector relevant en interessant blijft voor zowel studenten, hogescholen als werkgevers.

Lees het artikel

Servicedocument hoger onderwijs

Op 25 augustus 2021 publiceerde het ministerie van OCW een nieuwe versie van het ‘servicedocument hoger onderwijs’ (versie 11.0). Deze is op een aantal onderdelen geactualiseerd naar het nieuwe studiejaar en er is een aantal reeds afgekondigde besluiten en aanvullende maatregelen verwerkt die ingaan per 30 augustus 2021.

Lees het artikel

Veilig en verantwoord het studiejaar in

​​​​​​​Vanaf maandag 30 augustus hoeven studenten, docenten en medewerkers van hogescholen geen 1,5 meter afstand meer te houden in de gebouwen. Hierdoor komen er meer mogelijkheden voor fysiek onderwijs. Goed nieuws voor studenten en medewerkers die elkaar na een lange periode weer vaker op de campus kunnen ontmoeten. Wel gelden er in de hogeschoolgebouwen enkele aanvullende maatregelen. Allemaal erop gericht om veilig en verantwoord het studiejaar in te gaan.

Lees het artikel