Publicaties / Thema's

Centres of Expertise 

De 36 Nederlandse hogescholen zijn sterk verankerd in de regio. Hogescholen hebben van oudsher nauwe contacten met het regionale bedrijfsleven en publieke organisaties. Docenten gaan veelvuldig op stagebezoek en docent-onderzoekers werken in de praktijk aan onderzoeksopdrachten.

Centres of Expertise
Eén van de vormen waarin deze samenwerking in de regio plaats vindt, is in de Centres of Expertise. Dit zijn duurzame Publiek-Private of Publiek-Publieke Samenwerkingsvormen (PPS) tussen hogescholen, het bedrijfsleven, regionale overheden en eventuele andere kennisinstellingen. Centres zijn ecosystemen waarin onderzoekers, docenten, studenten en beroepsprofessionals samenwerken aan onderzoek en onderwijs. Er zijn inmiddels bijna 50 Centres of Expertise actief in Nederland op vrijwel alle maatschappelijke thema’s zoals zorg, klimaat & energie, veiligheid, etc.

Voorbeeld: Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) 
Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise is een structureel samenwerkingsverband vanuit de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) met energie gerelateerde bedrijven en instellingen. In deze netwerkorganisatie zijn ondernemingen, onderwijs, onderzoek en overheden verenigd en werken zij samen aan een betrouwbare, betaalbare elektriciteitsvoorziening voor een duurzame wereld. Door een integrale benadering ontstaan nieuwe inzichten en kennis, die direct terugvloeien in het onderwijs en beroepspraktijk.

Netwerkkaart Katapult
Katapult stimuleert de Publiek-Private en Publiek-Publieke samenwerking in het beroepsonderwijs en heeft daartoe een netwerkkaart ontwikkeld waarin alle PPS-en in het beroepsonderwijs zijn opgenomen. Op onderstaande interactieve kaart zijn alle Centres of Expertise zichtbaar wanneer de selectie 'hbo' wordt toegepast.

Zie ook
Atlas Praktijkgericht Onderzoek
 


Gerelateerde artikelen