Atlas

Met praktijkgericht onderzoek werken hogescholen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen als klimaatverandering, vergrijzing en toenemende zorgvragen. Door studenten te laten participeren in onderzoeksprojecten ontwikkelen zij een onderzoekende kritische houding die van belang is voor hun toekomstige beroepsuitoefening. Tevens versterkt het praktijkgericht onderzoek de kwaliteit van het  hoger beroepsonderwijs als geheel.

Met deze atlas willen we in kaart te brengen hoe en waar invulling wordt gegeven aan de tien thema’s uit Onderzoek met Impact.  Zo geven we vorm aan de ambitie uit de onderzoeksagenda om overzicht te bieden aan hogescholen en onderzoekers ter bevordering van verdere onderlinge afstemming en samenwerking. 
Zodat op die manier meer focus en massa van praktijkgericht onderzoek ontstaat. Daarnaast is de atlas een mooi instrument om aan de stakeholders van het hbo te laten zien wat de omvang van het praktijkgericht onderzoek is, waar het op is gericht en hoe het  is georganiseerd. 

Download de gehele atlas (zip-bestand). 

Of ga naar de hoofdstukpagina's en download er de afzonderlijke hoofdstukken:

   
Inleiding   Gezondheid   Onderwijs
         
   
Samenleving   Tech   Omgeving
         
   
Transport   Landbouw   Energie
         
     
Kunst   Ondernemen