Profiel

Dorien Veenstra

Dorien is werkzaam in het team Onderzoek en Internationalisering. Zij is beleidsadviseur voor dossiers op het gebied van onderwijsinnovatie en praktijkgericht onderzoek. Daarnaast houdt zij zich bezig met het intern en extern netwerken rondom de zes thema’s van de Kennis en Innovatie Agenda (KIA). Profilering, verbindingen en tijdmanagement zijn hierbij van groot belang voor de Vereniging Hogescholen. 

Dossiers

Topsectoren
De Vereniging Hogescholen doet haar best om de inspanningen van hogescholen op het gebied van praktijkgericht onderzoek en de ontwikkeling van human capital te laten aansluiten bij het nationale en regionale innovatiebeleid. Hiertoe is overleg met ministeries van Economische Zaken en OCW, kennisinstellingen (universiteiten, TO2-instituten, KNAW, NWO – in het bijzonder NRPO SIA) en VNO-NCW. Lees meer: www.topsectoren.nl en www.hcatopsectoren.nl. Zie ook KIA 2018 - 2021

Doorwerking bij hogescholen / valorisatie
Bij praktijkgericht onderzoek in het hbo is er een interactie tussen kennisontwikkeling, verbetering van de praktijk en innovatie in het onderwijs. Goed praktijkgericht onderzoek werkt door naar de praktijk en de samenleving; het onderwijs en professionalisering van docenten en onderzoekers; en kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein.