Profiel

Dorien Veenstra

Dorien is werkzaam in het team onderzoek. Als beleidsadviseur kwaliteitszorg onderzoek houdt zij zich primair bezig met het borgen en versterken van de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek. Daarnaast houdt zij zich bezig met het monitoren van de hbo bijdrage aan de zes thema’s van de Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s), via de hbo thematafels. De KIA’s komen voort uit het missiegedreven innovatiebeleid. 

Dossiers

Kwaliteitszorg onderzoek
De afgelopen twintig jaar heeft het praktijkgerichte onderzoek van hogescholen een enorme groei doorgemaakt. Het is belangrijk dat de kwaliteit van dit onderzoek gehandhaafd en verbeterd wordt. Landelijke afspraken over de kwaliteitszorg zijn vastgelegd in het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO). De Commissie Evaluatie Kwaliteit Onderzoek (CEKO) houdt toezicht op de uitvoering van deze afspraken. 

Hbo thematafels 
De Vereniging Hogescholen verbindt de activiteiten van hogescholen op het gebied van praktijkgericht onderzoek en human capital met het nationale en regionale innovatiebeleid. Vanuit de overheid zijn er tien topsectoren opgesteld, met daaraan gekoppeld zes Kennis- en Innovatie Agenda’s (KIA’s). Het hbo draagt hieraan bij via de hbo-themafels. Via de structuur van de hbo-thematafels komt bestuurders en inhoudelijke ondersteuners bij elkaar per KIA. Zij organiseren bijeenkomsten, hebben een position paper gepubliceerd en verzamelen zo input om het hbo te vertegenwoordigen per thema.