Sectorale adviescolleges

Elk van de zeven sectoren binnen het hbo heeft een sectoraal adviescollege (SAC). Het bestuur van de Vereniging Hogescholen kent voor elke sector een portefeuillehouder die reguliere contacten onderhoudt met het desbetreffende adviescollege. In dat overleg vindt bijvoorbeeld afstemming plaats over de gezamenlijke competentieprofielen. Voor een goede aansluiting op de beroepspraktijk hebben de hogescholen een continue contact met het werkveld en met beroepsorganisaties.
 

Sectoraal adviescollege hoger agrarisch onderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   mw. drs. H.P. de Vlieger voorzitter directie Aeres Hogeschool

Leden   dhr. H. Ankone directeur Water & Land / Natuur Hogeschool Van Hall Larenstein
    dhr. T. Hattink sectordirecteur Geo Media & Design en Tuinbouw en akkerbouw HAS Hogeschool
    dhr. P. Pot beleidsadviseur School of Agriculture Hogeschool Inholland

Secretaris   mevr. S. Cornets de Groot MSc   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger economisch onderwijs / sectorraad heo

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   mevr. G. Kuiper MA directeur School Kunst en Economie, lid sectorraad heo Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Leden   dhr. P. Bemelmans  directeur School voor Communication en Creatieve Business      NHL Stenden   
    dhr. A.M.G. Smits directeur Hotel Management School Zuyd Hogeschool
    mevr. Y. Kanters directeur Avans School of International Studies (ASIS), lid sectorraad heo   Avans Hogeschool 
    dhr. A.M.G. Smits   directeur Hotel Management School   Zuyd Hogeschool 
Dagelijks Bestuur   dhr. P. Ganzeboom Dean International Business, voorzitter sectorraad heo Hanzehogeschool Groningen

Secretaris   mevr. drs. M. Keizer   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger gezondheidszorgonderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   dhr. drs. A. Nimis directeur Gezondheidszorg Hanzehogeschool Groningen

Leden   mevr. S.L.F.Burgers-Geerinckx directeur Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport De Haagse Hogeschool
    dhr. R.L.J. Clement MHA directeur Gezondheidszorg Zuyd Hogeschool
    mevr. W.J.M. Scholte Op Reimer PhD directeur Gezondheidszorg Hogeschool van Amsterdam
    mevr. C. Sino directeur instituut verpleegkunde studies Hogeschool Utrecht
    mevr. Ch. de Vries-de Winter MSc. directeur instituut verpleegkundige studies Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Secretaris   dhr. drs. K. Heijneman   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger pedagogisch onderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   dhr. dr. R.A. Puras  decaan faculteit onderwijs en opvoeding Hogeschool van Amsterdam

 Leden   mevr. M. de Beus MSc faculteitsdirecteur Aeres Hogeschool
    mevr. dr. G. Geerdink associate lector Kwaliteit van lerarenopleiders  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
    dhr. drs. J. Kieft opleidingsmanager Katholieke Pabo Zwolle
    dhr. dr. B. Koster lector Werkplekleren Fontys Hogescholen
    dhr. dr. E. van Schooten lector Taalverwerving en Taalontwikkeling Hogeschool Rotterdam

Secretaris   mevr. drs. D. Scheringa   Vereniging Hogescholen

 


Sectoraal adviescollege hogere sociale studies

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   mevr. M. Garnier dean Academie voor Sociale Studies Hanzehogeschool Groningen

Leden   mevr. H. Jumelet directeur Domein Gezondheid, Sport & Bewegen en Welzijn Hogeschool Inholland
    mevr. drs. E. Nauta directeur Instituut voor Social Work Hogeschool Utrecht
    mevr. M. van der Put - van der Vange, MSC directeur Academie Sociale Studies Avans Hogeschool
    mevr. H. Schaap directeur Instituut Maatschappelijke en Sociaal Culturele Studies Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
    dhr. J. Tillie decaan Hogeschool van Amsterdam

Secretaris   mevr. S. Cornets de Groot MSc   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   mevr. dr. J.A. Hoekstra MSc directeur Faculteit Techniek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Leden   dhr. drs. R.J.C. Bartelink directeur Business, Building & Technology Saxion
    dhr. drs. D. van der Bijl MME directeur Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica Hogeschool Inholland Alkmaar
    dhr. drs. H.J.A. Schroën directeur Faculteit Bèta Sciences and Technology Zuyd Hogeschool
Geassocieerde leden   dhr. drs. ing. D. Blankestijn domeinvoorzitter Engineering  
    mevr. dr. R.I.M. van Haaften domeinvoorzitter Applied Sciences  
    dhr. ing. H.A. Krul vertegenwoordiger Maritime Operations  
    dhr. ir. B. van der Veen domeinvoorzitter Bouw & Ruimte  
    dhr. drs. ir. F. Vonken domeinvoorzitter HBO-i  
    dhr. V. Wijnen-De Bont MSc Beng domeinvoorzitter Creative Technologies   

Secretaris   mevr. drs. E. Willemse   Vereniging Hogescholen

Het sac htno hanteert dit huishoudelijke reglement.
 

Sectoraal adviescollege kunstonderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter    mevr. G. Allard directeur Faculteit Theater en Dans                 ArtEZ hogeschool voor de kunsten 

Leden   mevr. M. Bestebreurtje adjunct-directeur Onderwijs Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten   
    mevr. 
D.F.L. van der Meulen 
dean Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving   Hanzehogeschool Groningen
    dhr. L. Molendijk manager Educatie Codarts, Hogeschool voor de Kunsten
    dhr. J. Schillings  School directeur Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
    mevr. J. van der Wijk directeur Conservatorium van Amsterdam Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Secretaris   mevr. drs. S.A. van de Mortel   Vereniging Hogescholen