Sectorale adviescolleges

Elk van de zeven sectoren binnen het hbo heeft een sectoraal adviescollege (SAC). Het bestuur van de Vereniging Hogescholen kent voor elke sector een portefeuillehouder die reguliere contacten onderhoudt met het desbetreffende adviescollege. In dat overleg vindt bijvoorbeeld afstemming plaats over de gezamenlijke competentieprofielen. Voor een goede aansluiting op de beroepspraktijk hebben de hogescholen een continue contact met het werkveld en met beroepsorganisaties.

Sectoraal adviescollege hoger agrarisch onderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   Freek Rebel instellingsdirecteur   Aeres Hogeschool

Leden   Ruth van der Beek    directeur Onderwijs      Hogeschool Van Hall Larenstein
    Jan Willem Donkers Business Developer Agri Food & Life Sciences Hogeschool InHolland
    Patricia de Cocq Directeur Leefomgeving en Natuur  HAS Green Academy

Secretaris   Karlijn Olijslager   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger economisch onderwijs / sectorraad heo

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   Ruby Fasten directeur Faculteit Management en Bedrijf  Hogeschool Leiden
Leden   Patrick Bemelmans  directeur School voor Communication en Creatieve Business  NHL Stenden Hogeschool 
    Derk Jan Kiewiet lid management team Business, Media en Recht Windesheim
    Ilse van de Pas directeur Fontys Academy for Creative Industries Fontys Hogescholen
    Nahied Rezwani domeindirecteur BFL Hogeschool Inholland 
    Martijn Verheus directeur Faculteit Management en Organisatie  De Haagse Hogeschool
Dagelijks Bestuur   Renate Coumou dean Instituut voor Bedrijfskunde Hanzehogeschool Groningen
    Ruby Fasten directeur Faculteit Management & Bedrijf Hogeschool Leiden
    Fred Feuerstake directeur Instituut Commercieel Management Hogeschool Rotterdam
    Karin Verschoor-Withag directeur School of Commerce & Entrepreneurship, voorzitter sectorraad heo Saxion

Secretaris   Melissa Keizer   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger gezondheidszorgonderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   Christine de Vries instituutsdirecteur Academie Gezondheid en Vitaliteit HAN University of Applied Sciences

Leden   Son Burgers-Geerinckx directeur Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport De Haagse Hogeschool
    Karen Cox directeur Mens en Gezondheid Fontys Hogescholen
    Pascal Heynen directeur Academie Gezondheidszorg Saxion
    Jeroen Oversier directeur Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam
    Reinskje Suierveld directeur Academie Gezondheidszorg   NHL Stenden Hogeschool

Secretaris   Charifa Soulami   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger pedagogisch onderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   Aly Smelt-Medendorp directeur Academie Educatie HAN University of Applied Sciences

Leden   Theo Douma     directeur Instituut Archimedes Hogeschool Utrecht
    Carlos van Kan lector Pedagogiek Hogeschool Rotterdam
    Quinta Kools lector Wendbare Onderwijsprofessionals Fontys Hogescholen
    Lucas Rurup  directeur Onderwijs & Innovatie Hogeschool Inholland
    Siebrich de Vries lector Vitale Vakdidactiek NHL Stenden Hogeschool    

Secretaris   Dieuwertje Scheringa   Vereniging Hogescholen

 


Sectoraal adviescollege hogere sociale studies

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter    Jean Tillie decaan Hogeschool van Amsterdam

Leden   Ronald Boer directeur Instituut voor Social Work Hogeschool Utrecht
    Carla Rinkel clustermanager Social Work Noord Alkmaar/Haarlem, Sportkunde Haarlem en lectoraten Hogeschool Inholland
    Caroline Schipper  directeur Sociale Studies Fontys Hogescholen
    Fernand van Westerhoven directeur Academie Mens en Maatschappij (School of Social Studies) HAN University of Applied Studies

Secretaris   Saskia Cornets de Groot   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   Frank Kresin decaan Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie Hogeschool van Amsterdam

Leden   Nellie van de Griend faculteitsdirecteur Technologie, Innovatie & Samenleving De Haagse Hogeschool
    Robert van Ingen directeur Gebouwde omgeving Hogeschool Rotterdam
    Peter Princen directeur Technology & Science Zuyd Hogeschool
      Twee posities vacant  
Geassocieerde leden   Janette Bezemer  voorzitter domein Engineering  
    Patrick Cramers voorzitter domein DAS Hogeschool Utrecht
    Heleen Elferink voorzitter domein Creative Technologies Hogeschool Rotterdam
    Gerrit van Leunen voorzitter domein Maritiem  NHL Stenden Hogeschool
    Frank Spuij voorzitter domein Built Environment Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
    Sandra van Steenvelt voorzitter domein HBO-i Hoger Onderwijs Drechtsteden

Secretaris   Vacature; tijdelijk contactpersoon Melissa Keizer   Vereniging Hogescholen

Het sac htno hanteert dit huishoudelijke reglement.
 

Sectoraal adviescollege kunstonderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter    Agnes Willenborg directeur Creative Transformation Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

Leden   Miriam Bestebreurtje  onderwijsmanager Willem de Kooning Academy
    Anthony Heidweiller directeur Academie voor Theater en Dans  Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
    Dorothea van der Meulen  dean Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving   Hanzehogeschool Groningen
    Jos Schillings  Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
    Herma Tuunter  MT-lid Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Secretaris   Saskia van de Mortel   Vereniging Hogescholen