Sectorale adviescolleges

Elk van de zeven sectoren binnen het hbo heeft een sectoraal adviescollege (SAC). Het bestuur van de Vereniging Hogescholen kent voor elke sector een portefeuillehouder die reguliere contacten onderhoudt met het desbetreffende adviescollege. In dat overleg vindt bijvoorbeeld afstemming plaats over de gezamenlijke competentieprofielen. Voor een goede aansluiting op de beroepspraktijk hebben de hogescholen een continue contact met het werkveld en met beroepsorganisaties.

Sectoraal adviescollege hoger agrarisch onderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   vacature    

Leden   Jolling Lodema  directeur Onderwijs      Hogeschool Van Hall Larenstein
    Jan Willem Donkers Business Developer Agri Food & Life Sciences Hogeschool InHolland
    Patricia de Cocq directeur Leefomgeving en Natuur  HAS Green Academy

Secretaris   Karlijn Olijslager   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger economisch onderwijs / sectorraad heo

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   Ruby Fasten directeur Faculteit Management en Bedrijf  Hogeschool Leiden
Leden   Patrick Bemelmans  directeur School voor Communication en Creatieve Business  NHL Stenden Hogeschool 
    Derk Jan Kiewiet lid management team Business, Media en Recht Windesheim
    Ilse van de Pas directeur Fontys Academy for Creative Industries Fontys Hogeschool
    Nahied Rezwani domeindirecteur BFL Hogeschool Inholland 
    Martijn Verheus directeur Faculteit Management en Organisatie  De Haagse Hogeschool
Dagelijks Bestuur   Renate Coumou dean Instituut voor Bedrijfskunde Hanzehogeschool Groningen
    Ruby Fasten directeur Faculteit Management & Bedrijf Hogeschool Leiden
    Fred Feuerstake directeur Instituut Commercieel Management Hogeschool Rotterdam
    Simone Groen- Roesink Kwartiermaker/Program Director, Opleidingsmanager Communicatie (Ba) en Crossmediale Communicatie (AD) a.i.  Hogeschool Inholland
    Karin Verschoor-Withag directeur School of Commerce & Entrepreneurship, voorzitter sectorraad heo Saxion

Secretaris   Melissa Keizer   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger gezondheidszorgonderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   Christine de Vries instituutsdirecteur Academie Gezondheid en Vitaliteit HAN University of Applied Sciences

Leden   Karen Cox directeur Mens en Gezondheid Fontys Hogeschool
    Nynke van Dijk decaan faculteit Bewegen, Sport en Voeding en faculteit Gezondheid Hogeschool van Amsterdam
    Jeroen Oversier directeur Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam
    Eva Povel directeur Instituut voor Verpleegkundige Studies Hogeschool Utrecht
    Reinskje Suierveld directeur Academie Gezondheidszorg   NHL Stenden Hogeschool

Secretaris   Yvonne Meijndert   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger pedagogisch onderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   Aly Smelt-Medendorp directeur Academie Educatie HAN University of Applied Sciences

Leden   Carlos van Kan lector Pedagogiek Hogeschool Rotterdam
    Quinta Kools lector Wendbare Onderwijsprofessionals Fontys Hogeschool
    Sander Nieuwland decaan Onderwijs en Opvoeding Hogeschool van Amsterdam
    Lucas Rurup  directeur Onderwijs & Innovatie Hogeschool Inholland
    Siebrich de Vries lector Vitale Vakdidactiek NHL Stenden Hogeschool    

Secretaris   Dieuwertje Scheringa   Vereniging Hogescholen

 


Sectoraal adviescollege hogere sociale studies

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter    Jean Tillie decaan Hogeschool van Amsterdam

Leden   Ronald Boer directeur Instituut voor Social Work Hogeschool Utrecht
    Carla Rinkel clustermanager Social Work Noord Alkmaar/Haarlem, Sportkunde Haarlem en lectoraten Hogeschool Inholland
    Caroline Schipper  directeur Sociale Studies Fontys Hogeschool
    Fernand van Westerhoven directeur Academie Mens en Maatschappij (School of Social Studies) HAN University of Applied Studies

Secretaris   Saskia Cornets de Groot   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   Frank Kresin decaan Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie Hogeschool van Amsterdam

Leden   Nellie van de Griend faculteitsdirecteur Technologie, Innovatie & Samenleving De Haagse Hogeschool
    Robert van Ingen directeur Gebouwde omgeving Hogeschool Rotterdam
    Peter Princen directeur Technology & Science Zuyd Hogeschool
    Egon van der Veer directeur Domein Techniek Hogeschool Windesheim
    Walter Roovers directeur Domein Technology, Water & Environment HZ University of Applied Sciences
Geassocieerde leden   Janette Bezemer  voorzitter domein Engineering  
    Patrick Cramers voorzitter domein DAS Hogeschool Utrecht
    Heleen Elferink voorzitter domein Creative Technologies Hogeschool Rotterdam
    Gerrit van Leunen voorzitter domein Maritiem  NHL Stenden Hogeschool
    Frank Spuij voorzitter domein Built Environment Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
    Sandra van Steenvelt voorzitter domein HBO-i Hoger Onderwijs Drechtsteden

Secretaris   Carolien de Neeve   Vereniging Hogescholen

Het sac htno hanteert dit huishoudelijke reglement.
 

Sectoraal adviescollege kunstonderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter    Agnes Willenborg directeur Creative Transformation Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

Leden   Lies Colman directeur Koninklijk Conservatorium
    Anthony Heidweiller directeur Academie voor Theater en Dans  Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
    Chequita Nahar opleidingsmanager opleidingen autonome beeldende kunst en vormgeving/design Hogeschool Zuyd
    Roger Teeuwen hoofd Educatie & Onderzoek Willem de Kooning Academy
    Herma Tuunter  MT-lid Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Secretaris   Saskia van de Mortel   Vereniging Hogescholen

 


Informatie