Sectorale adviescolleges

Elk van de zeven sectoren binnen het hbo heeft een sectoraal adviescollege (SAC). Het bestuur van de Vereniging Hogescholen kent voor elke sector een portefeuillehouder die reguliere contacten onderhoudt met het desbetreffende adviescollege. In dat overleg vindt bijvoorbeeld afstemming plaats over de gezamenlijke competentieprofielen. Voor een goede aansluiting op de beroepspraktijk hebben de hogescholen een continue contact met het werkveld en met beroepsorganisaties.
 

Sectoraal adviescollege hoger agrarisch onderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   Freek Rebel instellingsdirecteur   Aeres Hogeschool

Leden   Ruth van der Beek    directeur Onderwijs      Hogeschool Van Hall Larenstein
    Toine Hattink sectordirecteur Geo Media & Design en Tuinbouw en akkerbouw HAS Hogeschool
    Pieter Pot beleidsadviseur School of Agriculture Hogeschool Inholland

Secretaris   Esther Punte   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger economisch onderwijs / sectorraad heo

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   Gabriëlle Kuiper directeur, voorzitter LOO Kunst Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Leden   Patrick Bemelmans  directeur School voor Communication en Creatieve Business  NHL Stenden Hogeschool 
    Derk Jan Kiewiet lid management team Business, Media en Recht Windesheim
    Nahied Rezwani domeindirecteur BFL Hogeschool Inholland 
    Ad Smits directeur Hotel Management School Zuyd Hogeschool
Dagelijks Bestuur   Renate Coumou dean Instituut voor Bedrijfskunde Hanzehogeschool Groningen
    Ruby Fasten directeur Faculteit Management & Bedrijf Hogeschool Leiden
    Fred Feuerstake directeur Instituut Commercieel Management Hogeschool Rotterdam
    Ilse van de Pas directeur Fontys Academy for Creative Industries Fontys Hogescholen
    Karin Verschoor-Withag directeur School of Commerce & Entrepreneurship, voorzitter sectorraad heo Saxion

Secretaris   Melissa Keizer   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger gezondheidszorgonderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   Carolien Sino instituutsdirecteur Verpleegkundige Studies Hogeschool Utrecht

Leden   Son Burgers-Geerinckx directeur Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport De Haagse Hogeschool
    Karen Cox directeur Mens en Gezondheid Fontys Hogescholen
    Marije Deutekom directeur Domein Gezondheid, Sport en Welzijn Hogeschool Inholland 
    Jeroen Oversier directeur Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam
    Reinskje Suierveld directeur Academie Gezondheidszorg   NHL Stenden Hogeschool

Secretaris   Marc Woudstra   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger pedagogisch onderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   Ramon Puras  decaan faculteit onderwijs en opvoeding Hogeschool van Amsterdam

Leden   Theo Douma     directeur Instituut Archimedes Hogeschool Utrecht
    Quinta Kools lector Wendbare Onderwijsprofessionals Fontys Hogescholen
    Aly Smelt-Medendorp directeur Academie Educatie HAN University of Applied Sciences
    Lucas Rurup  directeur Onderwijs & Innovatie Hogeschool Inholland
    Siebrich de Vries lector Vitale Vakdidactiek NHL Stenden Hogeschool    

Secretaris   Dieuwertje Scheringa   Vereniging Hogescholen

 


Sectoraal adviescollege hogere sociale studies

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   Elise Nauta directeur Instituut voor Social Work Hogeschool Utrecht

Leden   Margot van der Put directeur Academie Sociale Studies Avans Hogeschool
    Carla Rinkel clustermanager Social Work Noord Alkmaar/Haarlem, Sportkunde Haarlem en lectoraten Hogeschool Inholland
    Caroline Schipper  directeur Sociale Studies Hogeschool Windesheim
    Jean Tillie decaan Hogeschool van Amsterdam
    Fernand van Westerhoven directeur Academie Mens en Maatschappij (School of Social Studies) HAN University of Applied Studies

Secretaris   Saskia Cornets de Groot   Vereniging Hogescholen

 

Sectoraal adviescollege hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter   Viktor Wijnen directeur Games en Interactie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Leden   Do Blankestijn directeur Gebouwde omgeving, engineering en design  Hogeschool Utrecht
    Nellie van de Griend faculteitsdirecteur Technologie, Innovatie & Samenleving De Haagse Hogeschool
    Robert van Ingen directeur Gebouwde omgeving Hogeschool Rotterdam
Geassocieerde leden   Sietske Dijkstra domein Engineering Windesheim
    Heleen Elfering directeur Domein Creative Technologies Hogeschool Rotterdam
    Rachelle van Haaften domeinvoorzitter Applied Sciences Zuyd Hogeschool
    Gerrit van Leunen directeur Maritiem Instituut Willem Barentsz NHL Stenden Hogeschool
    Frank Spuij directeur Instituut Built Environment Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
    Frens Vonken domeinvoorzitter HBO-i Fontys Hogescholen
    Victor Wijnen domeinvoorzitter Creative Technologies   voorzitter HTNO-netwerk Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Secretaris   Jeanneke Willems   Vereniging Hogescholen

Het sac htno hanteert dit huishoudelijke reglement.
 

Sectoraal adviescollege kunstonderwijs

    Naam Functie Hogeschool

Voorzitter    Agnes Willenborg directeur Creative Transformation Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

Leden   Miriam Bestebreurtje  onderwijsmanager Willem de Kooning Academy
    Dorothea van der Meulen  dean Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving   Hanzehogeschool Groningen
    Jos Schillings  Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
    Herma Tuunter  MT-lid Fontys Hogeschool voor de Kunsten
    Janneke van der Wijk directeur Conservatorium van Amsterdam Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Secretaris   Saskia van de Mortel   Vereniging Hogescholen