Hogescholen

Momenteel studeren aan de 36 door de overheid bekostigde hogescholen in Nederland 490.452 studenten. Twee op drie studenten in het hoger onderwijs volgen een hogere beroepsopleiding (hbo). Meer dan 55.000 mensen vallen onder de door de Vereniging Hogescholen afgesloten cao-hbo.