Hogeschool naar overzicht

Katholieke Pabo Zwolle

De identiteit van onze schoolgemeenschap kun je herkennen als je bij ons op bezoek komt. Ook zul je het merken als je met iemand vanuit de pabo in gesprek gaat of als je met een oud-student over het beroep van leraar praat.

Katholieke Pabo Zwolle is een katholieke lerarenopleiding met een open identiteit, waar iedereen welkom is. We werken vanuit een gemeenschappelijke visie op wat wij waardevol vinden: naastenliefde, solidariteit, rechtvaardigheid en moreel besef. Katholiekchristelijke tradities, rituelen en Bijbelverhalen spelen daarbij een belangrijke rol.

We hebben een open blik naar de steeds veranderende samenleving en andere zienswijzen. Identiteitsontwikkeling zien we als een dynamisch en interactief proces. Katholieke Pabo Zwolle reikt aan. Het is aan de student of cursist om eigen antwoorden te vinden. Daarbij worden levensvragen niet uit de weg gegaan. We denken na over onze identiteit en onze voorbeeldrol als leraar: Wie wil je zijn? Wat wil je leerlingen meegeven? Wat vind jij waardevol?

(Bron)


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector